• ES
  • EU
  • EN


NUPeko ikasleak


Partes de este texto:

Gradu eta masterreko nazioarteko mugikortasunerako deialdia

2019-20 ikasturteko deialdia. Behin-behineko egutegia

1º ESKAERA EGIN AURRETIK, INFORMA ZAITEZ

2018ko bilera informatiboak
Xedea
Hartzaileak
Hizkuntzaren gaitasuna: 2018ko azaroaren 5ra arte
Hautatzeko irizpideak 
Xedeak
Kredituen balioa aitortzeko irizpideak 
Laguntza ekonomikoak
Deialdiaren oinarriak
FAQ

2º ESKAERA

Eskaera: 2018ko urriaren 22tik azaroaren 2ra arte

3º ONARTUEN ZERRENDAK

Onartuen eta hautatuen zerrendak

4º HAUTATUA IZAN NAIZ, 
eta orain, zer?

Bilerak eta dokumentazioa ematea
Mugikortasuna ikaslearen gidaliburua
Ikaspostua onartzea
Ikasketa konpromiso bat betetzea 
Beste betebehar batzuk

2018ko Bilera informatiboak

Eguna Eskolak eta Fakultateak Ikasgela  Ordua
Urriak 1, astelehena Telekomunikazio eta Industria Ingeniarien GMET (GRADUA) 123 (Ikasgelategia) 14:00
Urriak 2, asteartea Nekazaritza Ingeniarien GMET 123 (Ikasgelategia) 14:00
Urriak 3, asteazkena Giza eta Gizarte Zientzien F. 123 (Ikasgelategia) 14:00
Osasun Zientzien F. eta TIIGMET (Tutera) Tuterako campusa 10:00
Urriak 4, osteguna Zientzia Juridikoen F. 123 (Ikasgelategia) 14:00
Urriak 5, ostirala F. eta Ekonomia eta Enpresa Zientzien F. 122 (Ikasgelategia) 14:00
Telekomunikazio eta Industria Ingeniarien GMET (Masterra) 123 (Ikasgelategia) 14:00
Urriak 8, astelehena Osasun Zientzien F. (Iruñea) OZFko Gradu Aretoa 14:00

 

Deialdiaren xedea

Ikasleak aukeratzea ikasketa egonaldi bat egiteko ikasketen aitorpena daukan atzerriko goi mailako irakaskuntzarako instituzio batean.

Denboraldia: gutxienez seihileko bat, eta gehienez ikasturte bat. Ikasketa-aldiaren iraupena ezin izango da aldatu mugikortasuna onartzeko inprimakia aurkeztu eta gero. Ikasketa aldia NUPek gradu eta masterreko, hurrenez hurren, daukan 2018-19 ikasturteko egutegi akademikoari egokituko zaio.

Programak: Erasmus +, Europar Batasunean; ISEP, Estatu Batuetan; Palafox, Latinoamerikan; Martín de Rada, Asian; Aldebiko beste Hitzarmen batzuk

 

 Hartzaileak

Nafarroako Unibertsitate Publikoko graduko edo masterreko ikasleentzat.

Titulazioko lehen ikasmailako kreditu kopuru osoaren baliokidea den kreditu kopurua gainditua edukitzea eskaera egiten den datan. Gainera, gainditua edukitzea 2018eko uztailaren 31n:

  1. 2017/18 ikasturtean matrikulatuta zeuzkaten kredituen % 60, NIGMETeko, TIIGMETeko eta Osasun Ikasketen Fakultateko ikasleentzat.
  2. 2017/18 ikasturtean matrikulatuta zeuzkaten kredituen % 80 Giza eta Gizarte Zientzietako, Z. Juridikoetako edo Ekonomia eta Enpresa Zientzietako ikasleentzat. Ehuneko hauek ez zaizkio aplikatuko Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatearen Nazioarteko Programetako ikasleei. Hauek bete beharko dute bere araudi espezifikoa, bakoitza nazioarteko programaren arabera dagokiona.

Ez dira kontuan hartuko graduetan aitortutako kredituak, ez baliokidetuak edo egokituak ere (salbu eta NUPeko graduko oinarrizko prestakuntzako zeharkako irakasgaiak badira).

Ezin dute parte hartu aurreko urteetan epez kanpo bekari uko egin ziotenek edo NUPeko mugikortasun programa batean edo Prestakuntza Solidarioko programa batean aurretik parte hartu ez izana, edo gehienez ere behin parte hartu izana.

 

Hizkuntza maila

Lanpostu gehienetan hizkuntza maila jakin bat eskatzen da, eta lanpostu bakoitzean kontsultatu ahalko duzu. Hizkuntza maila bat egiaztatzeko moduak:
       1.- NUPeko hizkuntza gaitasuna frogatzeko ezarri diren moduetako edozeinetan. On-line eskaeran adierazi beharko duzu. 
     Ingeles, frantses, aleman edo italieraren titulu bat aurkezten baduzu, jatorrizkoa eta fotokopia eraman beharko dituzu Nazioartekotze  Bulegora: Epea: 2018ko azaroaren 5ra arte.
      2.- Hizkuntza proba bat gainditu behar da (ELAO).
      3.- NUPeko Hizkuntzen Goi-mailako Ikastegiko hizkuntza maila gainditu izanaren ziurtagiria.
      4.- Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatearen nazioarteko taldeetako ikasleek egiten dituzten hizkuntza probak.

Xedeko unibertsitateak hizkuntza eskakizun berariazkoak ezartzen baditu (adibidez, TOEFL maila jakin bat), ikaslearen parte-hartzea xedeko unibertsitatearen aurrean eskakizun horiek frogatzearen mende egongo da.

HIZKUNTZA PROBA (ELAO)
Eguna Ikastegia Ordua  Ikasgela Deiturak
2018/10/08
 
Giza eta Gizarte Zientzien F. 09:00-10:00 017 Ikasgela A-M
10:15-11:15 N-Z
NIGMET 11:30-12:30 A-M
12:45-13:45 N-Z
2018/10/09 TIIGMET 10:15-11:15  A-M
11:30-12:30  N-Z
Ekonomia eta Enpresa Zientzien F.  12:45-13:45 A-M
14:00-15:00 N-Z
2018/10/10 Osasun Zientzien F. 10:15-11:15 A-M
11:30-12:30  N-Z
Zientzia Juridikoen F.  12:45-13:45  A-M
14:00-15:00 N-Z
2018/10/11 Guztiak 09:00-10:00 015 Ikasgela Guztiak
10:15-11:15
11:30-12:30
12:45-13:45
Tuterako campuseko egutegia: ELAO PROBA
Eguna Titulazioa Ordua Ikasgela
2018/10/08 Diseinu Mekanikoko Ingeniaritza
Gradua Fisioterapian
13:30 Informatikako 3. laborategia
2018/10/10 Diseinu Mekanikoko Ingeniaritza
Gradua Fisioterapian
12:00 Informatikako 3. laborategia
2018/10/10 Diseinu Mekanikoko Ingeniaritza
Gradua Fisioterapian
16:00 Informatikako 3. laborategia

 Horrez gain, dagokion  egun eta orduan joan ezin daitekeenak aukera edukiko du beste egun/ordu batean joateko, dagokion titulaziokoak sartu ondoren. Norbaitek ezin badu ezein egunetan/ordutan joan, ezinbesteko arrazoiengatik, aldez aurretik jakinarazi beharko du.

OHAR GARRANTZITSUA: Ikasleari NANa eskatuko zaio proba amaitzean. 
Ez da beharrezkoa aurretiaz izena ematea probarako.
Ingeles, aleman eta frantseseko probak egiteko aukera egongo da. 
Ordenagailuaren bidez egiten den proba bat da, eta listening bat ere egingo da, baina ahozko probarik ez. Proba bukatzean, lortutako maila agertuko da pantailan.
Ez da zilegi gailu elektronikoekin sartzea, ezta gailu horiek proban erabiltzea ere. Azterketa baliogabetuko da, hori betetzen ez bada, eta ikasleak ez du mugikortasun deialdian parte hartzeko aukerarik izango.

ELAO: ELAO testa (Efficient Language Assessment On-Line) hizkuntza gaitasuneko proba bat da, eta ez da beharrezkoa inolako prestakuntza espezifikorik edukitzea. Ordenagailuaren bidez egiten eta, izangaiak ematen dituen erantzunen arabera, programak berak izangaiaren mailari dagozkion galderak aukeratzen ditu, eta pixkanaka zailtasuna areagotzen du, egiazko hizkuntza maila ezagutzeko. Hizkuntzen Erreferentziako Europako Esparru Bateratuak (A1-etik C2-ra) ezarritako mailak esleitzen dira.

Aurreko ikasturtean nazioartean mugitzeko programetako hizkuntza proba gainditu bazenuen, gorde ahalko duzu edo bestela berriz egiten ahalko duzu. Egiten baduzu, bi azterketetan lortu duzun notarik onena gordeko zaizu. Aurreko ikasturtekoa gorde nahi baduzu, Nazioartekotze Bulegoari jakinarazi behar diozu. 

ELAO probaren emaitzak: 18/10/19

 

Onartzeko irizpideak eta ikaspostuen esleipena

Graduaren espedientearen akademikoaren arabera, edo sartzeko titulazioaren espedientearen arabera, masterreko ikasleak badira. Ikasle bakoitzari postu bat esleituko zaio bere eskaeran adierazitako lehentasun hurrenkeraren arabera, betiere hizkuntza maila frogatuta, beharrezkoa bada.

2018ko uztailaren 31n, espediente akademikoa formula honen arabera balioetsiko da:

Σ(kalifikazioa x irakasgaiaren kreditu kp.)
________________________________________________________
Σ(kalifikatutako irakasgaia azaltzen den aldi kp. x irakasgaiaren kreditu kp.)

Ez dira kontuan hartuko honako hauek: Ez Agertuak, eta Gai/Ez Gai direnak (hautaketa libreko kredituen balioa aitortzea)

Lehentasunezko zerrenda horri jarraituz, ikaspostu bat esleituko da eskabidean adierazi den lehentasunaren eta egiaztatutako hizkuntzaren mailaren arabera.

2018ko uztailaren 31n 60 ECTS, gutxienez, gainditu dituzten ikasleek 5. eta 6. seihilekoko ikaspostuak eskuratzen ahalko dituzte.

2018ko uztailaren 31n 102 ECTS, gutxienez, gainditu dituzten ikasleek 7. eta 8. seihilekoko ikaspostuak eskuratzen ahalko dituzte.

Beste urte batzuetan mugikortasun edo prestakuntza solidarioko programa batean parte hartu badute, mugikortasuna eskatzen den titulazio berean, bakarrik hutsik geratzen diren ikaspostuak eskuratzen ahalko dituzte, ez bada mugikortasuna SICUE mugikortasun programa nazionalean egin dela. Aldez aurretik Erasmus Ikasketak edo Erasmus Praktikak programan (ikasketa maila bakoitzean) parte hartu duten ikasleek ezingo dute 12 hilabetetik gorako Erasmus mugikortasuna egin, aurretik egindako mugikortasuna eta hautaketa prozesu honen ondorioz ateratzen dena kontuan hartuta.

 

Xedeak

Telekomunikazio eta Industria IGMET
Ekonomia eta Enpresa Zientzien F.
Giza eta Gizarte Zientzien F.
Zientzia Juridikoen F.
Nekazaritzako IGMET
Osasun Z. F.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredituen balioa aitortzeko irizpideak 

Unibertsitateko kalifikazio sistemen baliokidetasun taula

 Laguntza ekonomikoak

Mugikortasun programetarako laguntza ekonomikoak finantzaketa iturri batzuetatik datoz: SEPIE (Erasmus Agentzia Nazionala), NUPen funts berekiak, Santander Bankua, Rural Kutxa. Ondoko koadroak islatzen du nola banatzen zaizkien laguntzak aukeratutako ikasleei programaren (norakoa) eta finantza erakundearen arabera.

Mugikortasunerako laguntza ekonomikoak programaren eta finantza erakundearen arabera: (hurbilpen baterako, aurreko deialdiko datuak eskaintzen dira, hots, 2018-19 deialdikoak).

Unibertsitateak ofizioz sartzen dizkie aukeratutako ikasleei dagozkien kopuruak, horretarako eman duten banku kontuan. Kanpoko finantzatzaileen diru funtsak ez direnez aldi berean jasotzen, sarrerak funtsak jaso ahala egiten zaizkie aukeratutako ikasleei; Nazioartekotze Atalak gaztigua bidaltzen die ikasleei, mezu elektronikoaren bidez, epeen eta sartu behar zaizkien kopuruen berri emanez.

Informazio zehatzagoa jasotzeko, begiratu mugikortasun gidako 10. orria.

Hautatutakoek, oinarrizko finantzabide horretaz gainera, banakako laguntza hauek eskatzen ahalko dituzte:

1.- Mugikortasun deialdian parte hartzeko eskaera egiteko epe berean eskatzen diren laguntzak, azaroaren 5a bitarte: 

2.- Hautatutako ikasleentzako gainerako laguntzak. Haiei buruzko informazioa posta elektronikoz emanen da:

Deialdiaren oinarriak

 

Maiz egiten diren galderak


2. Eskaera

Epea: 2018ko urriaren 22tik azaroaren 5ra arte lehen eguneko 9:30etik azken eguneko 14:30era

ON LINE ESKAERA

 

 

 

GARRANTZIZKOA: Amaitzean, gorde ezazu zure eskabidearen kopia bat (paperean edo PDFan). Eskaera egin duzula frogatzeko modu bakarra izango da, grabatzean arazoren bat gertatzen bada.

Pasahitza berreskuratu


3. Onartuen eta hautatuen zerrendak 

 

Azaroaren 9an Deialdian onartutakoen behin-behineko zerrenda: Onartuak / Baztertuak
Azaroaren 12tik 14ra Erreklamazioak
Azaroaren 16an Deialdian onartutakoen behin betiko zerrenda: Onartuak 18/11/21Baztertuak
Azaroaren 30ean Postuen esleipenen behin-behineko zerrenda: Hautatuak / Itxaron-zerrenda
Abenduaren 4tik 10era Erreklamazioak. Unibertsitateko Erregistroetan (Iruñean edo Tuteran) aurkeztu behar dira 08:30etik 14:30era.
Abenduaren 14an Postuen esleipenen behin betiko zerrenda
  Itxarote-zerrendako ikaspostuen esleipenen zerrenda

 

 Bilera eta dokumentazioa ematea

Bilerak egingo dira hautatutako ikasleekin ondoko egunetan:

 

Ikaspostu onartzea edo uko egitea

  - Onartzea: ikasleak ikaspostua onartu duela jotzen da, bere banku-kontuaren zenbakia jartzen duenean mugikortasuneko aplikazio informatikoan. Web-lotura hau da. Epea: 2019ko urtarrilaren 28tik otsailaren 8ra.

ONARTZEA

 

 

    - Uko egiteko dokumentua Kanpo-harremanetako Bulegoan aurkeztu behar da.

 

Nazioarteko mugikortasuneko ikasleen gida 

Kanpo Arazoetako Ministerioaren gomendioak: Dokumentua

 

Ikasketa konpromisoa betetzea

Epea:

Ikasleek ikasketa konpromiso bat bete behar dute, mugikortasun arduradunaren eta titulazioko koordinatzailearen aholkularitza eta oniritziarekin. NUPen matrikula egindako irakasgaiak eta xedeko unibertsitatean egin eta ikasketen aitorpena daukaten irakasgaiak sartzen dira.

  • Gradukoek, seihileko bat egiten badute atzerrian, matrikula berriko 18 ECTS kreditu sartu behar dituzte, gutxienez, eta 42 ECTS kreditu, gehienez.
  • Gradukoek, seihileko bat egiten badute atzerrian, matrikula berriko 43 ECTS kreditu sartu behar dituzte, gutxienez, eta 72 ECTS kreditu, gehienez.

Xedeko unibertsitatean irakasgaiak gainditzen ez badituzte, ez dute aukerarik izango ikasketa konpromisoan idatziz jasotako NUPeko irakasgai baliokideetako deialdietara aurkezteko 2018-2019 ikasturtean.

 

Nola: Jarraibide teknikoak

IKASKETA KONPROMISOA

 

 

 

Hautatuen beste betebehar batzuk

Atzerrira atera aurretik:

a) Aukeratutako ikasleentzako bilera informatiboetara joatea.

b) Unibertsitate hartzaileak eskatutako onarpen eta egoitzaren dokumentazioa, ikasketa programa etab. garaiz eta forman bete eta bidaltzea. 

c) Dagokion mugikortasuneko programan parte hartzeari buruzko dokumentazioa bete eta Nazioartekotze  Atalera (NUP) bidaltzea garaiz eta forman, atalak berak informazio bileretan eta e-mailaren bidez emango dituen jarraibideei jarraituz.

d) Atzerrian egonaldia egiteko behar den dokumentazioa lortzea eta bisatua ordaintzea, hala badagokio.

e) Atzerrirako gaixotasun, istripu eta gorabeheretarako aseguru bat kontratatu eta ordaintzea. ISEPekoak badira, ISEPen aseguru medikoa izenpetu eta ordaindu behar dute, gutxi gorabehera 73 USA dolar hileko. Europar Batasunean aski da Europako Osasun Txartela edo antzeko bat.

f) ISEPekoak:

- ISEPek ezarritako kopurua ordaintzea espedientea tramitatzeko. Web-orrialdearen bidez ordainduko da.
- NUPen lekua hartzen duen atzerriko ikaslearen ostatu eta mantenurako gastuak ordaintzea (hileko 570 € inguru). Era berean, hautatuak diren ikasleek ostatu eta mantenurako gastuak kudeatuta eta ordainduta edukiko dituzte xedeko unibertsitatean.

g) Iberoamérica edo Fórmula beka baten onuradunak diren ikasleen kasuan, bi programetako oinarrietan ezarri ahalko da bi programek eskaintzen duten asegurua ezinbestez kontratatzeko beharra.

h) NUPen dagozkien ikasketetan matrikula egitea. Ez dituzte tasa akademikoak ordaindu behar xedeko unibertsitatean.

 

Atzerrian egon bitartean eta bueltatzerakoan:

Egonaldiaren lehen astean NUPen jakinaraztea iritsi direla

Matrikula unibertsitate hartzailean, erakunde horren jarraibideei jarraituz

NUPeko eskatutako dokumentazioa betetzea eta bidaltzea  bueltatzerakoan:

Egonaldia ez bazen egin edo ezin bada justifikatu, deialdi honen barruan jasotako edozein kopuru itzuli beharko duzu; edo egonaldia adostutakoa baino laburragoa izan bada, kopuruaren proportzio hori. Jasotakoa itzultzen ez bada, NUPek bilketa prozedura premiamendu bideaz aplikatuko du.