• ES
 • EU
 • EN


Unibertsitate Lankidetzako Mugikortasuna


NUPEKO KREAS programa

1. ESKAERA EGIN AURRETIK,
INFORMA ZAITEZ

Xedea
Norentzat eta betebeharreko baldintzak
Lekuak
Kredituak aitortzeko irizpideak
Laguntza ekonomikoak eta asegurua
Hautatzeko irizpideak
Oinarriak

2. ESKAERA

Online inskripzioa: 2018ko urtarrilaren 29tik otsailaren 2ra

3. ONARTUEN ZERRENDAK

Hautaketa prozesua
Onartzea edo uko egite

4. HAUTATUA IZAN NAIZ,
eta orain zer?

Betebeharrak

Xedea

Praktika aldi bat edo ikasketa, gradu edo master amaierako lana egitea NUPen eta bere lana ekonomia sozial eta solidarioaren, kudeaketa parte-hartzailearen, kontsumo arduratsuaren edo horiekin lotutako gaien esparruan lan egiten duen instituzio edo erakunde baten tutoretza eta koordinazioaren pean.

Horretaz gainera, kontsumo arduratsuaren eta ekonomia sozial eta solidarioaren aukeretan espezializatutako ikastaro batean parte hartzea. 

Egonaldia edo lanean egoteko aldia bitik lau hilabeterako iraupena edukiko du, eta 2018an egingo da. Helmugako instituzio eta erakundeekin hitzartutakoa beteko du, baita dagokion titulazio akademikoak ordutegi-zamari, edukiari eta abarrei buruz ezarritakoa ere.

 

Hartzaileak eta bete beharrekoak

 • NUPen Graduko bosgarren edo ondoko seihilekoetan matrikulatua egotea eta, guztira bere titulazioko lehen ikasmailako kreditu kopuru osoaren baliokidea den kreditu-kopurua gaindituta edukitzea.
 • NUPen Bigarren Zikloan matrikulatua egotea.
 • NUPen Master ikasketetan matrikulatua egotea, edo aurreko urteetan NUPen masterreko ikasketa ofizialetan ikaslea izatea eta egiteko edukitzea master amaierako lana eta haren defentsa.
 • I. eranskinean eskainitako ikaspostuetako baterako aukera izatea, kontuan hartuz eskaintzen diren titulazioa eta edukiak. NIGMETeko eta Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultateko ikasleei eskainitako ikaspostuen kasuan, aintzat hartuko da aldez aurreko praktika-esleipena eta Gradu Amaierako Lana.

 

Helmugak titulazioen arabera 

             Postu eskaintza

 

Laguntza ekonomikoak eta aseguruak

 • Gehienez ere 1.350 € ikasle bakoitzeko, bidaia-poltsaren kontzeptuan.
 • Nafarroako Gobernuaren diru-laguntzaren bat jasotzen bada, NUPek lehen esandako irizpideekin banatuko du, lehenik emandako bekak osatuz, eta itxaron-zerrenda egonez gero, beka-kopurua handiagotuz.

NUPek heriotza, baliaezintasun iraunkor, gaixotasun, istripu eta kontingentzia arrunteko aseguru bat egingo die programan parte hartzeko aukeratutako pertsona guztiei.

Egonaldia egiten ez bada, edo ezin bada justifikatu, onuradunak jaso duen kopurua itzuli beharko du. Egindako egonaldia adostutakoa baino laburragoa bada, jaso duen kopuruaren proportziozko partea itzuli beharko du.

 

Hautatzeko irizpideak

1.- Errendimendu akademikoa 2017ko uztailaren 31n (gehienez 4 puntu)

Nekazaritza Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoko ikasleek, Telekomunikazio eta Industria Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoko ikasleek edo Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultateko ikasleek gaindituak eduki beharko dituzte 2016-2017 ikasturtean matrikulatu dituzten kredituen % 60a, eta % 80a baldin eta Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateko, Zientzia Juridikoen Fakultateko edo Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultateko ikasleak badira. Aitortu, baliokidetu eta egokitutako kredituak ez dira aintzat hartuko.

Aurreko bi paragrafoetan ezarritakoa ez zaie aplikatuko masterreko ikasleei eta aurreko ikasturteetan ingeniaritzan matrikulatu eta ikasketa-amaierako lana egitea eta defendatzea bakarrik falta zaien ikasleei.

Gutxieneko hau gaindituz gero, errendimendu akademikoa neurtutako puntuazioaren proportzioan balioetsiko da, ondorengo formula honen arabera:

Ez dira aintzat hartuko Ez Aurkeztua eta Gai/Ez gai kalifikazioak (hautaketa libreko kredituen aitorpena).

2.- Curriculum vitae-aren balioespena (gehienez 4 puntu)

 • Proiektua edo praktika zer arlotan garatzen den, arlo horretako prestakuntza osagarria (gehienez 1,5 puntu). Aurkezten diren egiaztagirietako orduak batu egingo dira ondorengo eskala honen arabera: 10 eta 25 orduren artean, 0,5 puntu; 26 eta 50 orduren artean, puntu 1; 50 ordu baino gehiago, 1,5 puntu.
 • Garapenerako Lankidetzarako edo/eta gizarte-boluntariotzarako prestakuntza: (gehienez 1,5 puntu). Aurkezten diren egiaztagirietako orduak batu egingo dira ondorengo eskala honen arabera: 10 eta 25 orduren artean, 0,5 puntu; 26 eta 50 orduren artean, puntu 1; 50 ordu baino gehiago, 1,5 puntu.
 • Esperientzia profesionala edo/eta boluntariotza Nazioarteko Garapenerako Lankidetzarekin loturiko erakundeetan (gehienez puntu 1) Aurkezten diren egiaztagiriak balioetsiko dira, 0,2 puntu hilabete bakoitzeko.

3.- Elkarrizketa pertsonala (gehienez 2 puntu)

Elkarrizketan motibazioa, gaitasunak eta jarrerak hartuko dira aintzat, beti ere beka zer esperientziatarako eskatzen den, horrekin lotuta; halaber balioetsiko dira hautaketa prozesua gaindituz gero joango den herrialde edo eskualdeari buruzko ezagutza, baita titulazioaren arabera eskaintzen den proiektu zehatzekin lotutako beste edozein.

Programaren edukia

1.- Nahitaezko prestakuntza aldia 2018ko otsailetik maiatzera (hautaketa libreko 3 kreditu; 2 ECTS). Orientabidezko programa. % 90eko asistentzia derrigorrezkoa izango da.

2.-  2 eta 4 hilabete bitarteko egonaldia erakunde/egoitza batean, praktikak edo ikasketa-amaierako lana egiteko, NUPen eta erakunde hartzailearen koordinazio eta tutoretzapean.

3.- Aitortza akademikoa: eskola edo fakultate bakoitzak ezarritakoa.

Oinarriak

         Ohiz kanpoko deialdiaren oinarriak (Ebazpena)

 

On-line eskaera

Epea: 2018ko urtarrilaren 2tik otsailaren 2ra

ESKAERA

 

 

Pasahitza berreskuratzea

On-line eskaera egin eta gero, ikasleei eskatuko zaie dokumentuak aurkezteko NUPeko erregistroetako batean, hau da, Iruñeko campuseko Administrazio eta Kudeaketako eraikinean edo Tuterako campusean.

 • Curriculum Vitae, eredu normalizatua inprimakiaren arabera
 • Prestakuntzaren eta/edo esperientziaren frogagirien kopia

 

Hautatze prozesua

   - Lehen fasea (8 puntu, gehienez ere), espediente akademikoa eta curriculum vitaea balioetsiko dira: Behin-behineko zerrenda: otsailaren 5ean/ behin betiko zerrenda: otsailaren 6an

   - Bigarren fasea (2 puntu, gehienez ere), elkarrizketa pertsonala egingo da: otsailaren 7an.

Behin-behineko zerrenda: otsailaren 9an

Erreklamazioak: otsailaren 12ra arte

Behin betiko zerrenda: otsailaren 13an

Onartzea edo uko egitea

Epea: otsailaren 20a baino lehen

Uko egiten dutenek uzten dituzten toki hutsak itxaron zerrendako ikasleek beteko dituzte, puntuazio hurrenkeraren arabera, baldin eta onartzen badute mugikortasunean parte hartzea Kanpo Harremanetarako Atalak ezartzen duen epean, zeina, edozein kasutan, helmugako praktika programa zehatzak edo IALek zehazten dutena baino lehenagokoa.

Ondoren uko egitea. Uko egiten dutela epez kanpo jakinarazten duten ikasleak, edo nazioarteko egonaldiak egiten ez dituzten ikasleak, baztertuta geratuko dira NUPen nazioarteko mugikortasuneko eta prestakuntza solidarioko hurrengo deialdietan, ez bada ukoa indar handiko kasu batengatik izan dela.

 

Ikasle onuradunaren betebeharrak

 • Kanpo Harremanetarako Atalak aukeratutako ikasleentzako antolatzen dituen bilera informatiboetara joatea.
 • Emandako ikaspostua onartzeko edo ikaspostuari uko egiteko dokumentazioa epearen barruan eta behar den bezala betetzea, baita Kanpo Harremanetarako Atalak eskatzen duen gainerako guztia ere.
 • NUPen dagozkien ikasketetan matrikulatuta egotea.
 • Derrigorrezko prestakuntzara joatea.
 • NUPen jakinaraztea xede-lekura iritsi dela, egonaldiaren lehen astean.
 • NUPeko Kanpo Harremanetarako Atalean ematea Egonaldi Egiaztagiria eta Txosten bat, zeinean bilduko baitira egonaldiari buruzko gorabeherak, mugikortasuna amaitu denean, eta edonola ere egonaldia amaitu eta hilabeteko epean, gehienez, Kanpo Harremanetarako Atalak emango duen eredua erabiliz.