• ES
  • EU
  • EN


Erregistro Orokorra

Hasiera/ Erregistro Orokorra/ Erregistroaren eginkizunak

Erregistroaren eginkizunak


  • Unibertsitate honetako administrazio-erakundeei zuzendutako eskaera, idazki eta komunikazioak hartzea.
  • Eskaera, idazki eta komunikazioak hartu direlako adierazpena ematea.
  • Eskaera, idazki eta komunikazioen sarrera eta irteera idazpenak egitea, 30/1992 Legearen 38. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan xedatutakoarekin bat etorriz.
  • Eskaera, idazki eta komunikazioak organo edo unitate hartzaileetara bidaltzea, 30/1992 Legearen 38. artikuluko 2. idatz-zatiarekin bat etorriz.
  • Interesdunek aurkeztutako jatorrizko dokumentuak erkatzea, dokumentu horien kopia konpultsatuak ematea eta benetako kopia elektronikoak sortzea.
  • Erregistro Orokorraren web-orrialdea mantentzea.
  • Unibertsitateko Erregistro Orokorreko edo Laguntzaileko bulegoak koordinatzea eta ikuskatze teknikoa egitea.
  • Legeek edo erregelamenduek esleitzen dieten beste edozein eginkizun.

 


Registro General
Edificio de las Sóforas
Campus de Arrosadia
31006 Pamplona
Tel. 948 169000
Ex. 9032 Ex. 6152
Fax. 948168476
Posta elektronikoaren bidezko kontaktua