Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellanoEnglish | Ikasturtea: 2019/2020 | Beste urte batzuk:  2018/2019  |  2017/2018  |  2016/2017  |  2015/2016 
Nekazaritzako Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ingeniaritzan graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 501303 Irakasgaia: ABERE EKOIZPENAK
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 2 Iraupena: 1º S
Saila: Agronomia, Bioteknologia eta Elikadura
Irakasleak
INSAUSTI BARRENECHEA, MIREN KIZKITZA (Resp) URRUTIA VERA, OLAIA

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Animalia Ekoizpenaren Oinarriak

Gora

Deskribatzaileak

Abeltzantzarako espezieak, sistemak, ekoizpenak eta produktuak

Gora

Gaitasun orokorrak

  • CT2: Ahoz eta idatziz eraginkortasunez komunikatzeko gaitasuna.
  • CT5: Diziplina eta kultura anitzeko taldeetan lan egiteko gaitasuna.
  • CB1:Ikasleek derrigorrezko bigarren hezkuntzan lantzen hasitako ikasgai baten gaineko ezagutza eduki eta ulertzea frogatu beharko dute. Oro har, ezagutza-maila ikasliburu aurreratuetan oinarrituta egon ohi da eta barne hartzen ditu ikergaiaren abangoardiatik eratorritako ezagutzak eskatzen dituzten zenbait alderdi.

Gora

Berariazko gaitasunak

  • CG2: Ur eta energia-hornidurako arazo fisikoak, teknologiak, makineria eta sistemak egoki ezagutzea, hala nola aurrekontu-mugak eta eraikuntza-legeak ezarritako mugak, eta instalazioen edo eraikinen eta nekazaritza-ustiategien arteko loturak, nekazaritzako elikagaien industriak eta lorezaintzari nahiz paisaiagintzari loturiko guneak, horien gizarte ingurunea eta ingurumena eta haiek eta ingurune hori giza premiekin eta ingurumenaren babesarekin erlazionatzeko beharra.
  • CE11: Animalia-ekoizpenaren oinarriak ezagutu eta aplikatzeko gaitasuna. Abeltzaintzako instalazioak zehaztu eta diseinatzeko gaitasuna.
  • CE12: Nekazaritza- eta abeltzaintza-ingeniaritzan bioteknologiak zer-nolako aplikazioak dituen ezagutzeko gaitasuna.
  • CE22:Animalia-ekoizpenaren teknologien printzipioak ezagutu, ulertu eta erabiltzeko gaitasuna: animalia-anatomia, animalia-fisiologia, animalia-ekoizpen, -babes eta -ustiaketa sistemak, animalia-ekoizpenaren teknika, genetika eta animalia-hobekuntza

Gora

Ikasketaren emaitzak

- R1 Animalia ekoizpenaren garrantzia ulertzea
- R2 Animalien ekoizpen ezaugarriak ezagutzea
- R3 Animalia ekoizpen sistemak identifikatzea
- R4 Animalia elikaduraren oinarriak ezagutzea
- R5 Animalia produktu nagusiak eta beraien inguru sozio-ekonomikoa ezagutzea
- R6 Animalia ekoizpenean aurrera eraman daitezken bioteknologiaren aplikazioak aztertu

RESULTADOS APRENDIZAJE ENAEE:
ENAEE-6: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión al análisis de la ingeniería de productos, procesos y métodos.
ENAEE-17: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo.
ENAEE-18: Utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la comunidad de ingenieros y con la sociedad en general.

Gora

Metodologia

Metodologiak Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
A-1 Aukerpen saioak 22.5  
A-2 Saio praktikoak 22.5  
A-3 Taldeko tutoretza eta taldeko eztabaida    
A-4 Lanak 12 22.5
A-5 Material irakurketa    30
A-6 Banakako ikastea    37.5
A-7 Azterketa 3  
A-8 Banakako tutoretza    
¿    
Guztira 60 90

Gora

Prestakuntza jardueren harremana gaitasunekin

Gaitasunak Jarduerak
CT2 A4
CT5 A4
CG2 A1, A2
CE11 A1, A2, A4
CE12 A1, A2, A4
CE22 A1, A2, A4, A7

Gora

Hizkuntzak

EUSKARA

Gora

Ebaluazioa

 

 

Resultado de aprendizaje Sistema de evaluación Peso (%) Carácter recuperable
 R1, R3, R5  Irakaslearen erregistroa %15  Ez
 R1, R2, R3, R4, R5, R6  Ikasitako kontzeptuak jasotzen dituen idatzizko froba  %50 Gaia gainditzeko, atal honetan 10errik 5 puntu lortu behar dira gutxienez    Jarduera berreskuragarria froga idatzi baten bidez
 R2, R3, R4, R5  Taldeko proiektu txikiak  %10 Ez
 R1, R2, R3, R4, R5, R6  Taldeko proiektua nagusia. Arazoak ebazten dituen eta emaitzak analizatzen dituen talde-lana. Lanaren aurkezpen koordinatua eta  homogeneoa    %25 Ez

Ikasle bat No Presentado edo Ez Aurkeztua izango da idatzizko azkeneko froga eta berreskurapen froga egin ez baditu

Gora

Edukien azalpen laburra

Abere-ekoizpeneko oinarriak. Abere-elikadura.

Abere- espezie desberdinen ezaugarri emankorrak.

Ekoizpen-sistema nagusien identifikazioa.

Espezie bakoitzetik lortutako produktu nagusiak eta bere testuinguru sozio-ekonomikoa.

Abere-ekoizpeneko bioteknologiaren aplikazioak

Gora

Gai-zerrenda

1-  Abere-ekoizpenaren garrantzia

2- Abere-Ekoizpenak: motak eta ezaugarriak

3- Arrazak eta abere-hobekuntza genetikoa

4.- Abere-ekoizpenen kalitatea. Elikadura segurtasuna eta trazabilitatea

5.- Abere-ekoizpeneko oinarriak. Animalia bioteknologia

6.- Ekoizpen-sistemak I

7.- Ekoizpen-sistemak II

8.- Abere-ekoizpena eta ingurumena. Hondakinen kudeaketa

9.- Animalien ongizatea, biosegurtasuna eta garraioa

10.- Kudeaketa tekniko ekonomikoa

11.- Alojamenduak eta instalazioak

Gora

Bibliografia

Acceda a la bibliografía que su profesor ha solicitado a la Biblioteca.


Cole, H. H. y Ronning, M. (1980) Curso de Zootecnia. Editorial Acribia. Zaragoza,

- EAAP (1994) Proceedings of the Fourth Zodiac Symposium Biological basis of sustainable animal production. Wageningen, The Netherlands

- FAO (2009) El estado mundial de la agricultura y la alimentación. La ganadería, a examen, FAO, Roma.

- FAO (2009) La larga sombra del ganado. Problemas ambientales y opciones. FAO, Roma.

- Pond, W. G. (2006) .Introducción a la Ciencia Animal. Editorial Acribia. Zaragoza

- Wadsworth, J. (1997) Análisis de Sistemas de Producción Animal - Tomo 1: las Bases Conceptuales. (Estudio FAO Producción y Sanidad Animal 140/2), FAO, Roma.

- Wadsworth, J. (1997) Análisis de Sistemas de Producción Animal - Tomo 2: Las Herramientas Básicas. (Estudio FAO Producción y Sanidad Animal 140/2) FAO, Roma.

Gora