Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellanoEnglish | Ikasturtea: 2019/2020 | Beste urte batzuk:  2018/2019  |  2017/2018  |  2016/2017  |  2015/2016 
Nekazaritzako Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ingeniaritzan graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 501204 Irakasgaia: BIOLOGIA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Zientziak
Irakasleak
ZABALZA AZNAREZ, ANA (Resp) MORAN JUEZ, JOSE FERNANDO (Resp)
GIL MONREAL, MIRIAM

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Biologia

Gora

Deskribatzaileak

 

 

Biologiarako sarrera. Zitologia eta histologia. Bilakaera eta biodibertsitatea. Arauketa eta funtzionamendua.

Gora

Gaitasun orokorrak

  • CB1 - Ikasleek derrigorrezko bigarren hezkuntzan lantzen hasitako ikasgai baten gaineko ezagutza eduki eta ulertzea frogatu beharko dute. Oro har, ezagutza-maila ikasliburu aurreratuetan oinarrituta egon ohi da eta barne hartzen ditu ikergaiaren abangoardiatik eratorritako ezagutzak eskatzen dituzten zenbait alderdi.
  • CT4 - Trebetasuna informazioaren kudeaketan
  • CT6 - Ikasketa autonomorako gaitasuna

Gora

Berariazko gaitasunak

  • CE8 - Landareen eta animalien esparruko biologia oinarrien eta hastapenen ezagutza ingeniaritzan.
  • CG2: Arazo fisikoen ezaguera egokia, teknologiak, makineria eta hornikuntza hidriko eta energetikoko sistemak, aurrekontuzko faktoreengatik eta araudi eraikitzaileagatik eta zergak ezarritako mugak, eta instalazioen edo eraikuntzen arteko erlazioak eta nekazaritza-ustiapenak, nekazaritzako elikagaien industriak eta lorezaintzarekin eta bere ingurune eta paisajismoarekin erlazionatutako espazioak, baita ere haiek erlazionatzeko beharra eta giza beharrekin eta ingurumenaren babesarekin erlazionatzea

 

Gora

Ikasketaren emaitzak

R1-Bizidunen eta beren erlazio ebolutiboen aniztasuna identifikatzea.

 

R2- Animalia eta landare talde garrantzizkoenak eta nekazaritzan eta abeltzaintzan daukaten eraginak identifikatzea.

 

R3- Landare-organismoak osatzen dituzten egiturak,  baita beren erregulazioa eta funtzioak ere ezagutzea

 

R4-Biologia eremuko informazio-iturriak identifikatzea eta erabiltzea.

 

R5-Laborategiko oinarrizko materiala erabiltzea, batez ere mikroskopia eremukoa.

 

RESULTADOS APRENDIZAJE ENAEE:

ENAEE-2: Una comprensión sistemática de los conceptos y aspectos clave de su rama de ingeniería.
ENAEE-21: Reconocer la necesidad y tener la capacidad para desarrollar voluntariamente el aprendizaje continuo.

Gora

Metodologia

 

Prestakuntza-jarduera mota Ordu presentzialak Ordu kp. ez presentzialak
A-1 Eskola magistralak 30 45
A-2 Eskola parte-hartzailea eta zuzendutako jarduera 6 9
A-3 Laborategia 15 18
A-4 Lan teoriko-praktikoa 6 18
A-5 Ebaluazio jarduerak 3  

Gora

Prestakuntza jardueren harremana gaitasunekin

 

Prestakuntza-jarduera mota Lortu behar den gaitasunaren deskribapena Lotutako gaitasunak
A-1 Jakintzak ulertu, ezagutu eta laburbiltzea. CG2, CE8
A-2 Problemak eskuz eta simulazioen bidez ebaztea. Banaka edo talde txikietan eztabaidatzea CG2, CE8, CT4, CT6
A-3 Ekipoen funtzionamendua, zehaztapenak eta dokumentazioa ulertzea. Diseinuak egitea, egiaztatzea, emaitzak banaka edo talde txikietan aurkeztea. CG2, CE8
A-4 Informazioa bilatzea eta prozesatzea. Dokumentuak sortzea. Talde-lana. Emaitzak banaka edo talde txikietan aurkeztea. CT4, CE8, CB1

Gora

Hizkuntzak

 

 

Euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez. Hainbat liburu ingelesez izan daitezke.

Gora

Ebaluazioa

Irakaskuntzaren  emaitzak Ebaluazio-sistema Balioa (%) Berreskura- garritasuna
  R1, R2, R3, R4, R5 Saio presentzialetara joatea. Esku-hartzea eta ekarpenak. Irakaslearen erregistroa.  %5  Ez
R1, R2, R3, R4, R5 Ezagutzen aplikazioa banakako/talde lanak egiten. Banakako aurkezpenaren kalitatea.  %35  Ez
 R1, R2, R3, R4, R5 Kontzeptuak norbereganatzea eta trebetasunak lortzea Ikasitako kontzeptuak jasoko dituen proba idatzia  %60  Si
 

Gora

Edukien azalpen laburra

 

 

Dibertsitate biologikoa. Eboluzioaren oinarriak. 

Zelula-biologia. Zelulen mugak. Zelulen barruko aldea (organuluak). Zelula-zatiketa. Nukleoa interfasean.

Landare eta animalien histologia.

Enbriologia oinarriak

Landare eta animali organismoen sailkapena eta ezaugarriak.

Erregulazioa eta funtzionamendua animalien eta landareen kasuan.

           Landareen eta animalien inplikazioak nekazaritzan eta abeltzaintzan eta beren ingurua.

Gora

Gai-zerrenda

 

 

1. 1. gaia- Biologiarako sarrera.

¿          Pentsamendu sistematikoaren historia

¿          Metodo zientifikoa. Zientzia eta Teknika

¿          Proba esperimentalen indarra

¿          (Labur) Biologiaren garapen historikoa

¿          Bizitzaren unitatea. Teoria zelularra

¿          Ikerketa biologikoaren nondik norakoak

¿          Izaki bizidunen jatorria eta bilakaera

¿          Izaki bizidunen ezaugarriak

¿          Ura, bioelementuak eta biomolekulak

2. gaia- Zelulen egitura eta funtzioa.

¿          Zelulen mugak: mintzak, hormak.

¿          Prokariotoak eta eukariotoak. Nukleoa.

¿          Zelulen barruko aldea (organuluak).

¿          Zelulen arteko elkarrekintza. Histologia.

¿          Bioenergetika eta metabolismorako sarrera. Entzimak. Fotosintesia eta arnasketa.

3. gaia- Ondoretasunaren eta zelulen ugalketaren printzipioak

¿          Zelula zatiketa: mitosia, meiosia, sexu-ugalketa sexuala, aldakortasuna, jaraunspena, bizi-zikloak

¿          Gene-adierazpena eta -kontrola: bikoizketa, transkripzioa, itzulpena, gene-adierazpenaren kontrola.

¿          Programa genetiko baten exekuzioa: garapena.

4. gaia - Eboluzioa eta biodibertsitatea.

¿          Bizitzaren jatorria

¿          Dibertsitatearen sorrera eta hautespen naturala

¿          Organismoen sailkapena. Izaki azelularrak

¿          Domeinuak eta Erreinuak: bizitzaren dibertsifikazioa

¿          Eboluzioaren prozesuaren oinarri genetikoak. Espeziazioa. Espezieen arteko harremanak. Sinbiosia.

5. gaia - Lehorrera egokitutako forma zelulanitzen erronka komunak

¿          Haztea eta garapena.

¿          Uraren kontserbazioa eta solutuen oreka.

¿          Barne-garraioa.

¿          Barne-ingurumena mantentzea (Homeostasia). Erregulazioa eta funtzionamendua animalien eta landareen kasuan.

¿          Ingurumeneko aldaketen pertzepzioa eta baliabide eta mehatxuen aurreko erantzunak.

¿          Koordinazioa gorputz zelulanitzetan.

¿          Ugalketa.

- Landareen eta animalien inplikazioak nekazaritzan eta abeltzaintzan eta beren ingurua.

Gora

Bibliografia

Acceda a la bibliografía que su profesor ha solicitado a la Biblioteca.


 

 

Freeman, Scott. Biologia (3. argitaraldia). Pearson Educación. Madrid  2009. ISBN 978-84-7829-098-7.

¿    Starr, Cecie y Taggart, Ralph. Biologia: La unidad y la diversidad de la vida (11 argitaraldia) Thomson. Mexiko  2008. ISBN 978970-686-777-5.

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Ikasgelategia (ikasgela web orrialdean agertuko da)

NIGMETko  praktiketarako laborategiak eta lekuak, Olibondoen eta Sario eraikinetan.

Jarduera bakoitza non garatuko den lekuak seihilekoaren hasieran argituko dira Nire Ikasgelatergiaren bidez.

Gora