Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2019/2020 | Beste urte batzuk:  2018/2019  |  2017/2018 
Soziologia Aplikatuan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 303203 Irakasgaia: GIZARTE EGITURA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Soziologia eta Gizarte Lana
Irakasleak
MARTINEZ LOREA, ION (Resp) MENDIBERRI APEZETXEA, MONIKA

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Soziologia

Gora

Deskribatzaileak

Irakasgaia 6 kreditu ECTS dauzka eta seihilabeteko iraupena dauka (seihilabetea z 2 kurtsoaren 1)

Gora

Gaitasun orokorrak

Oinarrizkoak

CB3 -Irakasleak datu nabarmenak bildu eta ulertarazteko gaitasuna eduki ditzaten (normalki bere ikasketa arloan) gai sozial, zientifiko edo etikako balioztapenak igortzeko.

CB4- Irakasleak ideiak,informazioa eta arazoak bidali ahal ditzaten eta soluzioak espezialista eta ez espezialista den jendaurreko bati.

 

Orokorrak

CG1 Perspektiba soziologikoaren nabarmentasuna bereizteko gaitasuna bizitza sozialaren artikulazioan.

CG3 Kontzeptu eta jakinduria soziologikoak erabiltzeko gaitasuna, prozesu eta arazo sozialen deskripzioan, ulermenan, azalpenan eta diagnostikoan.

CG5 Sentikortasun sozial eta hiritargo kontzienziaren garapena, aniztasun sozial eta kulturalari irekiak.

CG8 Arazo teoriko eta enpirikoak planteatzeko gaitasuna, gaur egungo gizartearen egoerei eta arazoei egokiak.

Gora

Berariazko gaitasunak

CE1- Ikerketa sozialaren estrategia  aproposak diseinatzeko gaitasuna ikertzeko arazoei aurre egiteko.

 

CE2- Beharrezko trebetasun teknikoen jabetzea eremu formal desberdinetako ikerkuntza sozialaren proeiktuak aurkezteko, ideiatzeko, ebaluatzeko eta betetzeko.

 

CE3 -Adierazle sozialen eta neurketa sozialen tresnak landu,erabili eta interpretatzeko gaitasuna.

 

CE4 -Datuen eta argudioen síntesi eta analisiaren gaitasuna, ezagutzen textuingururako eta erlaziorako.

 

CE5-Argudio soziologikoen ezagutza, nabaritasun enpirikoaz lagunduaz.

 

CE7- Arazo sozialak eta bere eraginak zehazteko gaitasuna bizitza sozialaren eremu desberdinetan

 

CE8- Tartekatzeko, interpretatzeko eta deskritbitzeko gaiatasuna, aldakuntza eta gatazka sozialaren contextúan.

 

CE10-Gizarte garaikideen bilakaera eta eraldakuntza analizatzeko gaitasuna.

 

CE12- Krisialdi eta gatazka sozilaren kontextuak analizatzeko gaitasuna.

Gora

Ikasketaren emaitzak

R1. Gizarte baten estratifikazio prozesuen analisian oinarrizko kontzeptuak jakitea.

 

R2. Gizarte garaikidetan estratifikazio sozialaren mekanismo nagusiak ulertzea.

 

R3. Estratifikazio sozialaren eremuan azaleratzen diren eskenatoki detektatu eta analisi egiten jakitea.

Gora

Metodologia

 
Aktibitate mota   Orduak % totala Garatutako konpetentziak
Bertako aktibitatea Maisutanezko klasea 30 20 CG1,CG3,CES,CE9,CE10
  Partaidetasun klasea eta zuzendaturiko aktibitatea 30 20 CG3,CES, CE9,CE10
Ikaslearen lan autonomoa Lan praktiku-teorikoa     CG3,CES,CE9,CE10
    90 60 CG3,CES,CE9,CE10
  Ikasketa pertsonala     CG3,CES,CE9,CE10
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Gora

Prestakuntza jardueren harremana gaitasunekin

  -Kasu praktikoen analisia, eztabaida eta bereizmena taldeka eta ikasgelan. -Entseiu laburrak egitea materaiarekin zuzenki erlazionaturiko gaiekin. -Informazio nabarmenaren arrazoizko,azterketa, sailketa eta bilketa. -Txosten ofizialen analisi deskriptiboa aldagai adierazgarrie buruz grafiko estadistikoen bitartez. - Dossierrak, txostenak eta analiasiak egitea ikasgaiaren edukinen inguruan. -Interes soziala erakartzen duten fimeen entseiuak egitea. -Interesa duten gain arloko behaketa eta beraien filamzioa. -Bi entseiu edo ikerketa lanen  hoberen erakusketa Ikasgelan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gora

Hizkuntzak

Euskera

Gora

Ebaluazioa

Ikasketaren emaitzak Ebaluazio sistemak Haztepena(%) Errekuperagarria
 R2, R3  Parte hartze aktiboa klaseetan (Irakaslearen erregistroa eta saio praktikoetan eginiko ebaluazioa)   10  EZ
 R1 R2   Azerketa idatzia  50  BAI
 R3  Saiakera pertsonal laburrak  20   BAI
 R4  Talde-lan bat egin eta aurkeztea  20  BAI

Gora

Edukien azalpen laburra

 

- Berdintasuna eta desberdintasuna

-Aukeren berdintasuna eta emaitzen berdintasuna

-Estratifikazio sozialaren sistemak.

-Ezberdintasunaren Historia,

-Estratifikazioaren Teoriak.

-Klase,prestigio eta boterea.

-Desberdintasun ekonomikoa

-Mugikortasun sozial eta justizia soziala.

-Zeinek lortzen duen eta zergatik?. Bizi Aukerak eta desberdintasun soziala.

Gora

Gai-zerrenda

1.- Egitura Soziala, desparekotasuna eta estratifikazio soziala.

2.- Estratifikazio soziala gizartean (Ikuspegi holistikoa).

3.- Gizarte estratifikazioa gizarte garaikideetan. 

4.- Gizarte desparekotasunaren neurketa.

5.- Mugikortasun soziala.

Gora

Bibliografia

Acceda a la bibliografía que su profesor ha solicitado a la Biblioteca.


Carabaña, J. y De Francisco, A. (comps) (1993) Teorías contemporáneas de las clases sociales, Madrid: Pablo Iglesias  (Ref. Biblioteca Alumnos I 525-2-1)

Carabaña, J. (2016) Ricos y pobres, Madrid: La Catarata

Crompton, R. (1994) Clase y estratificación, Madrid: Tecnos (Ref. Biblioteca Alumnos I 520-1-1)

Lenski, G. E. (1993) Poder y privilegio, Buenos Aires: Paidos 

Kerbo, H.R. (2003) Estratificación social y desigualdad (5 edición), Madrid: Mc Graw Hill (Ref. Biblioteca Alumnos I 520-2-1-2003)

Requena, M. Salazar, L. y Radi, J. (2013) Estratificación Social , Madrid: McGraw Hill (Ref. Biblioteca Alumnos I 520-5-1)

Gora