Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2019/2020 | Beste urte batzuk:  2018/2019  |  2017/2018 
Soziologia Aplikatuan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 303001 Irakasgaia: TESTU AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK PRESTATZEA
Kredituak: 6 Mota: Aukerakoa Ikasmaila: 4 Iraupena: 1º S
Saila: Giza eta Hezkuntza Zientziak
Irakasleak
VILCHES PLAZA, ALFONSO CARLOS IDARETA GOLDARACENA, FRANCISCO
RUBIO NAVARRO, GABRIEL MARIA (Resp) ABLANEDO LARRION, ANE ELIXABETE

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Aukerakoa / Prestakuntza osagarria

Gora

Deskribatzaileak

Ikerketaren metodologia, idazketa akademikoa, ikerketaren etika, gradu bukaerako lana. Ikasgai honek, gizarte zientzietako ikerketan aritzeko gako etiko, deontologiko eta metodologikoak ematen ditu, baita lanbideari lotutako testu akademiko eta teknikoen idazketa, berrikuspen eta hobekuntzarako tresnak ere.

Gora

Gaitasun orokorrak

2.1 Oinarrizko gaitasunak

2. OG - Ikasleek beren ezagutzak beren lanetan edo bokazioetan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta beren ikasketa arloaren barruan arrazoiak prestatzearen eta defendatzearen bidez, eta problemen ebazpenaren bidez demostratzen diren gaitasunak edukitzea.

3. OG - Ikasleek (normalean beren ikasketen arloko) datu aipagarriak bildu eta interpretatzeko gaitasuna izatea, arlo sozial, zientifiko edo etikoari buruzko gai aipagarrien gaineko gogoeta hartuko duten iritziak emateko.

4. OG - Ikasleak, baijende espezializatuari eta bai espezializatu gabeari, informazioa, ideiak, arazoak eta konponbideak jakinarazteko gauza izatea.

5. OG - Ikasleek geroko ikasketak autonomia maila handiarekin hasteko beharrezkoak diren ikasketa abileziak garatu izatea.

2.2. Gaitasun orokorrak

1. GO Gizarte bizitza antolatzeko ikuspegi soziologikoak duen garrantziaz ohartzeko gaitasuna.

3. GO Egoera, prozesu eta arazo sozialen deskribapen, ulermen, diagnostiko eta azalpenean jakintza eta kontzeptu soziologikoak erabiltzeko gaitasuna.

4. GO Arrazoibide kritikoa eta azalpen alternatiboen balioa zein den jakiteko gaitasuna pixkanaka garatzea.

5. GO  Gizarte eta kultura aniztasunaren aitorpenari irekitako gizarte sentsibilitate baten eta hiritartasun kontzientzia baten garapena

6. GO Giza Eskubideen, gizon eta emakumeen arteko berdintasun printzipioen, elkartasun printzipioen, ingurumenaren babesaren printzipioen, irisgarritasun unibertsalerako printzipioen eta bakearen kultura sustatzeko printzipioen garapena laguntzeko gaitasuna.

2.3. Zeharkako gaitasunak

2. ZG - Hizkuntza gaitasuna frogatzea gaztelaniaz, edo, hala badagokio, euskaraz,  Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Erreferentziako Europako Esparru Komuna: ikastea, irakastea, ebaluazioa" delakoaren araberako C1 mailaren parekoa.

Gora

Berariazko gaitasunak

1. GE Aztertutako prozesu, egoera eta arazoei egokitutako azterketa teoriko eta enpirikoko arazoak planteatzeko gaitasuna.

2. GE  Aztertutako objektu edo arazoetarako egokiak diren ikerketa sozialeko estrategiak diseinatzeko gaitasuna.

3. GE Hainbat esparru formaletan gizarte-ikerketako proiektuak asmatu, diseinatu, ebaluatu, aurkeztu eta gauzatzeko beharrezkoak diren trebetasun teknikoak ezagutzea.

4. GE  Gizarte adierazleak eta gizarte neurketako tresnak egiteko, erabiltzeko eta interpretatzeko gaitasuna.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Ikasleak irakasgaian hartu behar dituen gaitasunak zehaztea da Ikasketaren emaitza. Hiru maila ezartzen dira:

- Ezin hobea: gaitasunen  %  100 hartzea, eta maisutasuna gaitasunen % 75etan gutxienez ere.

- Erdi mailakoa: irakasgaiaren bidez lortu nahi diren gaitasun gehienak hartzea, eta maisutasuna  tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaietan.

- Eskasa: tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaiak behar adina ez hartzea.

Ikasle batek GAI kalifikazioa lortzen du ikaskuntza maila ezin hobea edo erdi mailakoa baldin bada.

Ikasgai honetan,ikasketaren emaitzak hauetan zehazten dira:

IE1: Gizarte Zientzietako ikerketak ukan litzakeen berezko dilema etikoak definitu eta argudiatzea.

IE2: Gizarte Zientzietako ikerketaren ariketetan etikak izan dezakeen eragina ezagutzea eta azaltzea.

IE3: Gizarte Zientzietako komunitate zientifiko-akademikoen ezaugarri diren arau berariazko eta deontologikoak identifikatu eta azaltzea.

IE4: Gizarte ikerketa, giza errealitatea ezagutzeko helburu duen prozesu baten gisa ulertzea.

IE5: Giza errealitatea ezagutzeko ¿bide¿ anitzak daudela ulertu, metodologia ezberdinek dituzten abantail eta desabantailak azpimarratuz,ikasleak uler dezan zein diren egoera edo ikerketa-lan bakoitzean egokienak direnak eta egoki aplikatzen jakin dezan.

IE6: Dagokion software-a erabiliz datu analisi zuzena gauzatzeko gaitasuna.

IE7: Fase guziekiko ikerketa bat burutzeko gaitasuna, azaldutako ikerketa-tekniketako bakoitza egoki aplikatuta.

IE8: Konpilazio monografia labur (2000 hitz) bat idaztea.

IE9: Idazketa akademikoaren huts ohikoenak identifikatzea eta deskribatzea.

IE10: Informazioaren kudeaketaren prozedurak aplikatzea, baita testu-eraikitze eta transformazioaren mekanismoarenak ere.

CIA Moduluaren ikasketa emaitzak IE7, IE8 eta IE10ean baitan daude.

Gora

Metodologia

5. Irakas metodologiak - Jarduera hezigarriak

5.1. Irakas metodologiak

 

Kodea Deskribapena
1. IM Banakako elkarreragina: ikasketa autonomorako egitekoak eta jarraibideak.
2. IM Elkarreragina talde txikian.
3. IM Elkarreragina bikoteka.
4. IM Banakako lana.

 

Ikasgaian ikasleari zuzendutako irakaskuntza gauzatzen da, bere lanaren segimendua eginez amankomuneko foroetan (DEO eta MET moduluetan). Foro hauek jarraikako ebaluazioa eta tutore ekintza ahalbidetzen du, Gainbegiratutako Ekintza kontzeptupean. Honen bitartez posible da ekintzaren fokua ikaslearen ekintzan mantentzea, eta era berean, gainbegiratze ekintza bat burutzea, ikasle bakoitzaren segimendu, banakako arreta eta tutore ekintzaren bitartez gauzatzen dena, NireAulategiko tresnen bitartez egiten ahal dena.Ikasketaren kontrolaz ikaslegoak duen gaitasuna garatzeko asmoz, koebaluazioari buruzko online tailerrak aurreikusi dira (RAT modulua).

5.2. Jarduera hezigarriak

Kodea Deskribapena Orduak Izaera presentziala
1. JH Fundamentazio eta adibideen materialen online bidezko irakurketa eta kontsulta, autoikaskuntzan. 25 0
2. JH Gogoeta eta berrindartze ekintza praktikoak. 30 0
3. JH Banakako lanak egitea. 45 0
4. JH Praktikak bikoteka eta talde txikietan. 30 0
5. JH Tutoretzak online 10 100
6. JH Idatzizko azterketak. 10 0

Gora

Prestakuntza jardueren harremana gaitasunekin

  Gaitasunak.
Jarduera Oinarrizkoak Orokorrak Zeharkakoak Berariazkoak
1. JH Haur Hezk: 3-5 Lehen Hezk: 2-3-5 Soziologia:2-3-5 Gizarte Lana: 2-3-5 Haur Hezk: 11 Lehen Hezk: 8-10 Soziologia: 1-4   Haur Hezk: 4 -5-11 Lehen Hezk: 3-9 Soziologia:1-2-3-4
2. JH Haur Hezk:2-3 Lehen Hezk:2-3 Soziologia:2-3 Gizarte Lana: 2-3 Haur Hezk:11 Lehen Hezk:8-10 Soziologia: 1-3-4-7-8 Gizarte Lana: 2-3   Lehen Hezk:3-9 Soziologia:1-2-3-4 Gizarte Lana: 6-8-10-11
3. JH Haur Hezk:2-3-4 Lehen Hezk: 2-3-4 Soziologia: 2-3-4 Gizarte Lana: 2-3-4 Lehen Hezk: 8-10 Soziologia:7 Gizarte Lana: 2-3 Haur Hezk:2 Lehen Hezk:2 Soziologia:2 Gizarte Lana: 2 Haur Hezk:4-5-11 Soziologia:1-2-3-4 Gizarte Lana: 6-8-10-11
4. JH Haur Hezk:2-4 Lehen Hezk:2-4 Soziologia: 2-4 Gizarte Lana: 2-4 Haur Hezk:11 Lehen Hezk:8-10 Soziologia: 1-3-4-7-8 Gizarte Lana: 2-3   Haur Hezk:4-5 Soziologia:1-2-3-4 Gizarte Lana: 6-8-10-11
5. JH Haur Hezk:2-3-4-5 Lehen Hezk: 2-3-4-5 Soziologia: 2-3-4-5 Gizarte Lana: 2-3-4-5 Haur Hezk:11 Lehen Hezk:8-10 Soziologia: 1-3-4-7-8 Gizarte Lana: 2-3 Haur Hezk:2 Lehen Hezk:2 Soziologia:2 Gizarte Lana: 2 Haur Hezk:4-5
6. JH Haur Hezk:2-3-4-5 Lehen Hezk: 2-3-4-5 Soziologia: 2-3-4-5 Gizarte Lana: 2-3-4-5 Haur Hezk: 11 Soziologia: 1-4 Gizarte Lana: 3 Haur Hezk:2 Lehen Hezk:2 Soziologia:2 Gizarte Lana: 2 Lehen Hezk: 3

Gora

Hizkuntzak

Espainola/Euskara (CIA modulua izan ezik)

Gora

Ebaluazioa

Moduluak gainditzeko baldintzak eta bakoitzaren pisua azken notan

Ikasgaia gainditu ahal izateko 5 batez pasatu beharko da modulu guztietako bakoitza. Moduluetako baten bat gainditu ezean, ez da noten batezbestekoa egingo dena delako modulua gainditu arte.

Azken notan moduluetako bakoitzak duen pisua:

 • CIA %17
 • DEO %17
 • MET %33
 • RAT %33

CIA Modulua egiteko zehaztasunak

 • 9 moduluz osatua dago kurtsoa.
 • 2-9 moduluetan test moduko azterketa bat dute, horietako bakoitzak 5 galdera izanen duelarik.
 • Kurtsoa gainditu ahal izateko egoki erantzun beharko zaio 40 galderen %50-ari.
 • Egutegia: CIA modulua irailaren 7an irekiko da, ikasturte akademikoaren lehen egunean, alegia.

DEO Modulua egiteko zehaztasunak

 • Arlo zientifikoko etika eta ikerketa prozesuan etika-printzipioek duten lekuari buruzko eztabaida-foroa (moduluaren lehen astean). Moduluaren kalifikazio osoaren %25a.
 • Etika eta ikerketa egiteak dakartzan arloei buruzko eztabaida-foroa (moduluaren bigarren astean). Moduluaren kalifikazio osoaren %25a.
 • Foroetan eta proposatutako irakurketetan aztertutako edukiei buruzko gogoeta-entsaio laburra, espezialitatearen (Gizarte Lana edo Soziologia aplikatua) eremukoa. Moduluaren kalifikazio osoaren %50a.
Ikasketa emaitza Ebaluazio sistema Pisua (%) %errekuperagarria
IE1, IE2, IE3 ES1 Rezensio eta sintesi lan teorikoak 20 0
IE1, IE2, IE3 ES2 Lan praktikoak eta eztabaidakoak 25 25
IE8,IE10 ES3 Proba idatziak: entsegu laburra (2.000 hitz) 50 50
  OSOTARA 100 75

MET Modulua egiteko zehaztasunak

Ikasketa emaitza Ebaluazio sistema Pisua (%) %errekuperagarria
IE4, IE5 1 eta 3 GAIAK Parte hartze aktiboa foroan, ikaskideen zalantzak argituz. Eduki teorikoei buruzko azterketa. 20 Hiruhilekoaren amaierako azterketa
IE6 1 eta 3 GAIAK 6 ariketa praktikoen ebazpena, 4 puntu bakoitzeko. 30  EZ
IE8,IE10 2 eta 4 GAIAK Parte hartze aktiboa foroan, ikaskideen zalantzak argituz. 10  EZ
IE4, IE5 2 GAIA 4 ariketa praktikoen ebazpena. 20  EZ
IE7 4 GAIA Amaiera txosten baten garapena. 20  BAI

RAT Modulua egiteko zehaztasunak

Ikasketa emaitza Ebaluazio sistema Pisua (%) %errekuperagarria
IE8, IE9, IE10 ES1 Rezentsio eta sintesi lan teorikoak: Konpilazio monografia (2000 hitz) 60 %60
IE9, IE10 ES2 Lan praktikoak eta koebaluaziokoak. 30 0
IE9, IE10 SE3 Froga idatziak: azterketak NireAulategian 10 10
  OSOTARA 100 70

 Ondorioz:

IKASKETA EMAITZA EBALUAZIO SISTEMA PISUA (%) % ERREKUPERAGARRIA
IE1, IE2, IE3, IE7,IE8,IE9, IE10 ES1 Rezentsio eta sintesi lan teorikoak 32,5 32,5
IE1, IE2, IE3, IE4,IE5,IE6, IE7, IE9, IE10 ES2 Lan praktiko eta autoebaluaziokoak 35 5
IE4, IE5, IE9, IE10 ES3 Froga idatziak 32,5 32,5
  OSOTARA 100 70

Gora

Edukien azalpen laburra

Ikasketen bukaeran ikasleek idatzi beharreko ikerketak maila askotako erronka izaten ari da: informazioaren kudeaketa, ikerketaren galde etikoak, metodologia kontuak eta neurri bateko lan idatzi bat idazteak suposatzen duen erronka bera.

Horregatik, ikasgaiaren lau moduluak modu berean hasten dira; informazioa eta datu base bibliografikoen erabilera gaitasunaren sakontze batez. Gero, testu akademiko eta profesionalen idazketa prozesuan berezko diren arloetara jauzi kualitatibo bat emateko. Informazioak modu jakin batean behar du elaboratua izan, eta horregatik, bigarren blokean zehar, norbere buruaren eta tradizioen azterketa kritiko bat egiteko gaitasuna sustatuko da. Sinismenak eta ezagutzak baliabide ez zientifikoez inposatzea eta dogmatismo forma oro zalantzan jartzeko gaitasuna ere landuko da,  baita unibertsitateko tituludun baten lanean espero den printzipio etikoen kudeaketarena ere. Hirugarren blokeak, ikerketaren metodologia eta metodo kuantitatibo eta kualitatiboekin erlazionatutako gaietan jarriko du arreta, eta ikerketa txostenetan ere.

Ikasketa bukaerako testu akademikoen hizkuntza-eskakizunak ongi ulertzeko baliabideetan oinarritutako bloke baten itxiko da ikasgaia, lana antolatzeko eta arrakastaz aurre egin ahal izateko haren idazketari.

Gora

Gai-zerrenda

1. -BLOKEA: Informazio gaitasun aurreratuak

1. Informazioa bilatu eta ebaluatzea: Unibertsitateko informazio baliabideak eta datu baseak.

2. Informazioa antolatu eta kudeatzea.

3. Informazioa erabiltzea eta argitaratzea.

4. Egunean izan eta informazioaren partekatzea sarean.

2. -BLOKEA: Lanbide deontologia

1. Etika mundu akademiko eta zientifikoan.

2. Printzipio etikoak ikerketa prozesuaren zati bezala.

3. Ikerketa baten idazketan inplikatutako arlo etikoak.

4. Praktika zientifiko onen kodea.

3. -BLOKEA: Metodologia

1. Gizarte ikerketarako sarrera.

2. Informazio kualitatiboaren analisia.

3. Informazio kuantitatiboen analisia. Inkestak

4. Informazioaren aurkezpena eta zabalkundea.

4. -BLOKEA: Idazketa akademiko eta teknikoa

1. GBL-ak (Gradu bukaerako lanak) testu genero gisa.

2. GBL-en testu propietateak.

3. GBL-en idazketa prozesuak.

4. Kasu praktikoa: Konpilazio monografia baten idazketa.

Gora

Bibliografia

Acceda a la bibliografía que su profesor ha solicitado a la Biblioteca.


Bloke CIA

Devine, J., y Egger-Sider, F. (2009). Going beyond Google: the invisible web in learning and teaching. London: Facet.

Kumar, R. (2005). Research methodology : a step-by-step guide for beginners. London: Sage.

Martínerz Rodríguez, L. J. (2016). Cómo buscar y usar información científica: Guía para estudiantes universitarios 2016. Santander: Universidad de Cantabria. Recuperado de

http://eprints.rclis.org/29934/7/Como_buscar_usar_informacion_2016.pdf 

Merlo Vega, J. A. (2003). La evaluación de la calidad de la información web: aportaciones teóricas y experiencias prácticas. En Zapico, F.F. (coord.), Recursos informativos: creación, descripción y evaluación (pp. 101-110). Mérida: Junta de Extremadura. Recuperado de http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/17956/1/DBD_Ev.%20calidad%20inf.%20web.pdf

Técnicas de búsqueda y uso de la información. (2013). Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.

Uriz, M. J., Ballestero Izquierdo, A., Viscarret Garro, J. J., y Ursúa, N. (2006). Metodología para la investigación. Pamplona: Eunate.

Xalabarder Plantada, R. (2006). Las licencias Creative Commons: ¿una alternativa al copyright?. UOC Papers: Revista Sobre La Sociedad Del Conocimiento, 2. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1971008.pdf

Bloke DEO

Achío, M. (2005). Ética de la investigación en ciencias sociales: repensando temas viejos. Revista Perspectivas Bioéticas, 8(15), 1-19.

Camps, V. (2013). Breve historia de la Ética. Barcelona: RBA.

Carrillo, J.A. (2009). El intermediario imposible. Algunas reflexiones en torno a epistemología y ética en la investigación cualitativa. Nómadas, 24. Disponible en: http://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/view/NOMA0909440187A/26062

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (2011). Código de Buenas Prácticas Científicas del CSIC. Madrid: CSIC.

Izarra, A.D. (2016). Experiencias y perspectivas en ética profesional y responsabilidad social universitaria en Iberoamérica. Venezuela: Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Meo, A. I. (2010). Consentimiento informado, anonimato y confidencialidad en investigación social. Aposta, 44, 1-30.

Pérez Cruz, I. (s.f.). Ética y Ciencia. EumedNet. Disponible en: http://www.eumed.net/libros-gratis/2011e/1067/indice.htm (Compendio de artículos con bibliografía específica)

Piña-Osorio, J.M. & Aguayo-Rousell, H.B. (2017). La ética en la investigación de posgrado. Revista Electrónica Educare, 21(2), 1-25.

Bloke MET

Abascal Fernández, E. y Grande Esteban, I. (2005). Análisis de encuestas. Madrid: Esic. REFERENCIA BIBLIOTECA UpNa: G 122-7-1.

Alguacil Gómez, J. (2011). Cómo se hace un trabajo de investigación en Sociología. Madrid:Catarata.

Alvira Martín, F. (2004). La encuesta: una perspectiva general metodológica. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, colección Cuadernos Metodológicos, número 35. REFERENCIA BIBLIOTECA UpNa: G 122-81-1 (piso 2º).

Anduiza Perea, E.; Crespo, I. y Méndez Lago, M. (1999). Metodología de la Ciencia Política. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, colección Cuadernos Metodológicos, número 28. REFERENCIA BIBLIOTECA UpNa: K 112-3-1 (piso 2º).

Bouso Freijo, Jesús (2013). El paquete estadístico R. Madrid: CIS, Cuadernos Metodológicos nº 48.

Cea D'Ancona, M.A. (2012). Fundamentos y aplicaciones en metodología cuantitativa. Madrid: Síntesis.

Cea D'Ancona, M.A. (2004). Métodos de encuesta: teoría y práctica, errores y mejora. Madrid: Síntesis.

Conde Gutiérrez del Álamo, F. (2009). Análisis sociológico del sistema de discursos. Madrid:CIS.

Conde Gutiérrez del Álamo, F (2014). Los órdenes sintáctico, semántico y pragmático en el diseño y en el análisis de las investigaciones cualitativas con grupos de discusión. Arxius, nº 31, diciembre 2014, pp. 69-84.

Díaz de Rada, V. (2009). Análisis de datos de encuesta. Barcelona: UOC. REFERENCIA BIBLIOTECA UpNa: G 122-6-1

Díaz de Rada, V. (2002). Técnicas de análisis multivariante en investigación social y comercial. Madrid: Ra-Ma. REFERENCIA BIBLIOTECA UpNa: G 122-6-1

Díaz de Rada, V. (2001). Diseño y elaboración de cuestionarios para la investigación comercial. Madrid: Esic. REFERENCIA BIBLIOTECA UpNa: G 122-6-1

Díaz de Rada, V. (1999). Técnicas de análisis de datos para investigadores sociales. Madrid: RaMa. REFERENCIA BIBLIOTECA UpNa: G 122-6-1

García Ferrando, M. y Escobar, M. (2017). Socioestadística. Introducción a la estadística en Sociología. Madrid: Alianza.

Rojas, A.J.; Fernández, J.S. y Pérez, C. (1998). Investigar mediante encuestas. Madrid: Síntesis. REFERENCIA BIBLIOTECA UpNa: G 122-18-1 (piso 2º)

Bloke RAT

Alberdi, X & Sarasola I. (2001). Euskal estilo libururantz. Euskal Herriko Unibertsitatea.

Arroyo Jiménez, C., and Garrido Díaz, F. (1997). Libro de estilo universitario. Acento Editorial.

Carlino, P. (2004). Leer y escribir en la universidad. Buenos Aires: Asociación Internacional de Lectura y Vida.

Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Carlino, P. (2006). La escritura en la investigación. Buenos Aires: Universidad de San Andrés. Serie Documentos de Trabajo, 19.

Cassany, D. (1995). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.

Cassany, D. (1999). Construir la escritura. Barcelona: Paidós.

Etxeberria, J. L. (1993). Euskera jatorraren ildotik. Gasteiz: Txigua.

Gómez, L. (1996). Ejercicios de gramática normativa. Madrid: Arco/Libros.

Gómez, L. (1997). Manual del español correcto, 2 vol., Madrid: Arco/Libros.

Gómez, L. (2000). Ortografía de uso del español actual. Madrid: Ediciones SM.

Gómez, L. (2011). Gramática didáctica del español. Madrid: Ediciones SM.

Euskaltzaindia (2008). Testu-antolatzaileak. Erabilera estrategikoa, Jagon Saila 7. Bilbo.

Malmfors, B., Garnsworthy, P. C., and Grossman, M. (2004). Writing and presenting scientific papers. Nottingham: Nottingham University Press.

Martín, M. y Siguán, M. (1991). Comunicación y Lenguaje. Madrid: Alhambra Longman.

Montolio, E. (2000). Manual práctico de escritura académica. Barcelona: Ariel.

Reyes, G. (1998). Cómo escribir bien en español. Madrid: Arco/Libros.

Serafini, Mª T. (1989). Cómo redactar un tema. Didáctica de la escritura. Barcelona: Paidós.

Serafini, Mª T. (1994). Cómo se escribe. Barcelona: Paidós.

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arrosadiko campusa. Zer ikasgelatan izango den jakiteko, begiratu Giza eta Gizarte Zientzien Fakultatearen web-orrialdea.

Gora