Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2018/2019 | Beste urte batzuk:  2017/2018 
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 172838 Irakasgaia: MIKROEKONOMIA II
Kredituak: 6 Mota: Aukerakoa Ikasmaila: 4 Iraupena: 1º S
Saila: Ekonomia
Irakasleak
PUERTOLAS SAGARDOY, JAVIER (Resp) ARLEGI PEREZ, RICARDO

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Analisi mikroekonomikoa / Mikroekonomia.

Gora

Deskribatzaileak

Baliagarritasuna. Kontsumitzailea. Oreka orokorra. Merkatuaren akatsak.

Gora

Gaitasun orokorrak

CB1: Ikasleek probatu behar dute ikasketa arloan ezagutza nahikoa dutela. Ezagutza hau, nahiz eta bigarren hezkuntzan landu izana, unibertsitate mailan oinarritu behar da goi-mailako testuliburuetan, eta batzuetan ikasketa arloko abangoardiako ezagutzan.

CB2: Ikasleek gai izan behar dute beraien ezagutzak aplikatzeko lan eremuan era profesional batean. Aldi berean bereganatu behar dute ohiko gaitasunak argudioak egiterakoan eta defendatzerakoan, baita problemei irtenbideak bilatzerakoan, beti ere beraien ikasketa eremuan.

CG01: Analisirako eta sintesirako gaitasuna.

CG02: Antolamendurako eta planifikaziorako gaitasuna.

CG03: Ahozko eta idatzizko komunikazioa ama hizkuntzan.

CG05: Informatikako ezagutzak ikasketa eremuan

CG07: Problemei irtenbideak aurkitzeko gaitasuna.

CG08: Erabakiak hartzeko gaitasuna.

CG09: Taldelana burutzeko gaitasuna.

CG18: Egoera berriei doitzeko gaitasuna.

Gora

Berariazko gaitasunak

CE01: Instituzio ekonomikoak ulertzea ekonomiaren funtzionamendua ulertzeko erabiltzen diren tresna teorikoak edota formalen bidez.

CE04: Irizpide profesionalak erabiltzea analisi ekonomikorako, batez ere tresna teknikoen erabileran oinarritzen direnak.

CE07: Baliabideen esleipen egokia lortzeko kontribuzioa egiteko gaitasuna, bai eremu pribatuan baita publikoan ere.

CE09: Errealitate ekonomikoaren edozein aspektua deskribatzerakoan, arrazionaltasunez analisiak egiteko gaitasuna.

Gora

Ikasketaren emaitzak

R1. Urritasuna eta baliabideen esleipena, prezioen sistema, ekoizpenaren teoria, lehiakorrak ez diren merkatuak, efizientzia ekonomikoa eta ongizatearen teoria.

R4. Hautapenen oinarri teorikoak.

R8. Eredu mikroekonomikoak, ekonomia industriala, lehia inperfektuko merkatuen funtzionamendua, korporazioak eta esku-hartze ekonomikoa. 

Edukiak: Kontsumitzailearen arazoa (Lehentasunak, Baliagarritasuna eta Eskari indibiduala). Oreka Orokorraren eredua. Efizientzia eta Ongizatearen Ekonomiaren Oinarrizko Teoremak. Merkatuaren akatsak: Kanpo-eraginak, ondasun publikoak eta informazio arazoak.

Gora

Metodologia

Saio teorikoetan irakasleak edukiak aurkeztu eta azalduko ditu. Batzuetan aurrez egiteko lana proposatuko zaie ikasleei edukiak era interaktiboagoan landu ahal izateko. Halaber, saio teorikoetan ariketak proposatuko eta ebatziko dira. Irakasleak ariketa horietako batzuk bilduko ditu ebaluazio jarraituan kontuan izateko.

Saio praktikoak ikasgela informatikoetan burutuko dira. Bertan teoriaren aplikazioak landuko dira ariketa praktikoen bitartez, bai-eta jarduera interaktibo batzuk ere erabiliz (Mathematica software atez ere).

ECTS LAN-ZAMAREN EGOKIPENA

JARDUERA/ORDUAK

PRESENTZIAZKOAK 60

  • TALDE HANDIA (Teoria) 46
  • TALDE TXIKIA (Praktika) 14

EZ PRESENTZIALAK 90

  • EDUKIEN PRESTAKUNTZA ETA IKASKUNTZA 40
  • BANAKAKO LANAK 25
  • TALDEKO LANAK Nahiz eta taldeetan lana aholkatu, idazketa eta balorazioa banakakoak izango dira. 20
  • TUTORETZAK 3
  • BESTELAKOAK 2 (Azterketa eta, agian, berrikuspena)

Gora

Prestakuntza jardueren harremana gaitasunekin

Saio teorikoak: CB1, CB2, CG01, CG02, CG07, CG08, CE01, CE04, CE07, CE09

Saio praktikoak: CB1, CB2, CG01, CG02, CG05, CG07, CG08, CG18, CE01, CE04, CE07, CE09

Lan edo ariketa indibidualen prestaketa: CG01, CG02, CG03, CG05, CG07, CG08, CG18, CE01, CE04, CE04, CE07, CE09

Taldelanak edo ariketa kolektiboen prestaketa: CG01, CG02, CG03, CG05, CG07, CG08, CG09, CG18, CE01, CE04, CE04, CE07, CE09

Banakako edo talde txikiko tutoretzak: CG01,  CG07, CE01, CE04, CE04, CE07, CE09

Ikasketa indibiduala: CB1, CB2, CG01, CG02, CG05, CG07, CG08, CG18, CE01, CE04, CE07, CE09

Azterketa: CB1, CB2, CG01, CG02, CG03, CG07, CG08, CE01, CE04, CE07, CE09

Gora

Hizkuntzak

EUSKERA. Gaztelera eta Ingelera agertu daitezke bibliografian kurtsoan zehar.

Gora

Ebaluazioa

Ikasketaren emaitza Ebaluazio sistema Pisua (%) Errekuperagarritasuna
R1, R4, R8 Azkeneko azterketa 70 Bai
R1, R4, R8 Lan praktikoak: banakako zein taldeko lanak egin eta ikasleen aurrean aurkeztu 15 Bai
R1, R4, R8 Ebaluaketa jarraituko froga partzialak, ordenagailu gelan 15 Bai

Gora

Edukien azalpen laburra

Kontsumitzailearen arazoa. Baliagarritasuna eta eskaria. Merkatuaren eskaria. Merkatuen arteko elkarren menpekotasuna eta Oreka Orokorra. Merkatu-akatsak

Jarduerak:

Ariketen ebazpena eta Jarduerak. Azken hauek Mathematica programa erabiliz irudi interaktiboak landuko dira, bai ikasgela informatikoetan baita ikasleak egindako lan pertsonalaren bidez.

Laguntza-baliabideak:

Gela informatikoak, Internet, NireIkasgelategia.

Ikaslearen lanaren balorazioa:

Ahal den neurrian ikaslearen jarraipena egingo da ariketak ebazketaren bidez, gelan partehartzeren bidez eta beste jarduera praktikoen bidez. 

Gora

Gai-zerrenda

- Kontsumitzailearen arazoa.

- Aurrekontu murriztapena ete lehentasunak.

- Baliagarritasunaren maximizazioa. Eskari indibidualaren funtzioak.

- Estatika konparatiboa eta ondasun motak.

- Errenta eta Ordezte-eraginak.

- Kontsumitzailearen soberakina.

- Lanaren eskaintza.

- Merkatuaren eskaria. Elkarren menpekoak diren merkatuak.

- Oreka orokorra elkartrukearekin.

- Oreka orokorra ekoizpenarekin.

- Merkatu akatsak: Kanpo-eraginak eta ondasun publikoak.

Gora

Bibliografia

Acceda a la bibliografía que su profesor ha solicitado a la Biblioteca.


Kurtsoaren irakaskuntzarako erabiliko den oinarrizko bibliografia:

  • Hal R. VARIAN. "Erdi-mailako Mikroekonomia". Deustuko Unibertsitatea Donostia.
  • J. Puértolas y L. Llorente. "Microeconomía Interactiva II", Ed. Pirámide, 2013

Baliagarriak izan daitezkeen beste testu-liburuak

- W. Nicholson "Teoría Microeconómica" Thomson

- Pindyck eta Rubinfeld, "Microeconomía" (7ª edición) Prentice Hall

- Besanko, D. Y Braeutigam, R. "Microeconomics" (4ª edición, en inglés) Wiley ed.

Gora

Non emango den

Ohiko gela saio teorikoetarako eta gela informatikoa mintegietarako.

Gora