Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2018/2019
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 172837 Irakasgaia: LANAREN ZUZENBIDEA
Kredituak: 6 Mota: Aukerakoa Ikasmaila: 4 Iraupena: 1º S
Saila: Zuzenbidea
Irakasleak
GOÑI SEIN, JOSE LUIS (Resp) LLORENS ESPADA, JULEN

Partes de este texto:

 

Deskribatzaileak

Lan Zuzenbidearen iturriak

Lan kontratua: subjektuak, lan kontratazioaren modalitateak, soldata edo alokairua, lanaldia, gorabeherak, etendurak, lan erlazioaren iraungipena. ·

Zuzenbide sindikala: askatasun sindikala, langileen ordezkaritza, negoziazio kolektiboa, gatazka kolektiboa ·

Lan zuzenbide prozesala.

Lan zuzenbide administratiboa

Gora

Metodologia

JARDUERA HEZIGARRIA                              ORDUAK                  PRESENTZIALITATEA
Saio teorikoak                                                      45                                  100
Saio praktikoak                                                    30                                    50
Lan teoriko-praktikoen egitea                              25                                    0
Ikasle bakoitzare ikasketa                                   50                                    0
Azterketa                                                              2                                    100

 

IRAKASKUNTZA METODOLOGIA
Klase magistralak eta ikasleekin elkarrekiko analisia
Fikziozko naiz jurisprudentziatik ateratako errealitatezko kasu praktikoen ebazpena. Ahozko trebetasuna
Irakurketa eta berrien edota lan doktrinalen iruzkin kritikoa  
Espezialitateko hitzaldietan parte-hartzea 
Bakarkako lana

Gora

Prestakuntza jardueren harremana gaitasunekin

Konpetentziak Jarduera hezigarriak
GI, G14, EB1, EB5 Saio teorikoak
G3, G8, G12, G14, Eb2, Eb3 Eb4, Eb6 Idazkien egitea eta kasuen ebazpenak
  G1, G6, G7, G15, Eb1,Eb3, Eb4, Eb6 Presentazioak eta lanen eztabaida
G1, G14, Eb1, Eb9 Testuen irakurpena
  G6, G15, G11, G12, Eb5, Hitzaldiak eta beste jarduerak
G1, G7, G14, Eb1, Eb2, Eb6, E9 Ikasketa eta azterketa

Gora

Hizkuntzak

Euskara

Gora

Ebaluazioa

Ikasketaren emaitza Ebaluaketa sistema Pisua (%) Berreskuratzeko aukera
R205, R185, R11, R79, Lanak eta proben egitea 40 % EZ
R201, R15, R136, R98, R113, R146, R133, R2, R100, R61 Izaera teoriko-praktikoko azterketa finala (irakasgaia gainditzeko bukaerako proba hau gainditu beharra dago) 60% BAI

Gora

Gai-zerrenda

1. GAIA- Lan Zuzenbidearen sistema normatiboa

1.-Gizarte botereak eta lan arauak.

2.- Lan Zuzenbideko iturrien koadro orokorra

3.-Arau konstituzionala: A) Lan edukia; b) Lan eskubideen berma konstituzionala.

4.-Autonomia Erkidegoen arautze-ahala: A) Eskumen banaketaren irizpidea; B) Eskumena lan eta Gizarte Segurantzaren arloetan

5.- Hitzarmen kolektiboa: A) kontzeptua eta izaera; B) eraginkortasun juridikoa eta pertsonala; C) Tipologia: a) estatutuaren araberako hitzarmen kolektiboa; b) estatutuz kanpoko hitzarmen kolektiboa; c) lanbide arteko esparru-akordioa; d) akordio kolektiboak edo enpresakoak.

6.- Lan arautegiaren ezarpena: A) beharrezko zuzenbidea eta zuzenbide xedatzailea; B) eskubideen ukaezintasuna; b) arau mesedegarriena; c) baldintza onena.

 

2.GAIA- LAN KONTRATUA

1.-Nozioa eta lan kontratuaren funtsezko elementuak.

2.-Lan legeditik baztertutako lan-jarduerak: aipamen berezia Langile Autonomoari eta Ekonomikoki Mendekoak diren Langile Autonomoei (EMLA)

3.-Izaera bereziko lan erlazioak.

4. Baldintza subjektiboak: A) lan egiteko ahalmena eta baimena; B) kontratu eraginkortasun eza

5.-Enpresariaren kontratatzeko askatasuna: A) limiteak: bereizkeria ezaren oinarria; B) Enplegu zerbitzu publikoa eta  eta enplegatze agentziak; C) langileak hautatzeko enpresak.

6.- Aldi Baterako Laneko Enpresen bitarteko kontratazioa (ABLE) .

7.- Azpikontratazio legala eta legearen aurka langileak lagatzea.

8.-Kontratuaren forma, dokumentazioa eta  proba. Lan kontratua, badela uste izatea

9.-Frogaldia: araubide juridikoa.

 

3. GAIA- LAN KONTRATAZIOAREN MODALITATEAK (I)

1.-Kontratu mugagabea eta aldi baterako kontratuak.

2.- Borondatearen autonomia eta kausalitatea kontratuan.

3.-Kontratu mugagabea: A) orokorra; B)  ekintzaileei laguntzeko kontratu mugagabea; C) jarraitasunik gabeko kontratu finkoa.

4.- Aldi baterako kontratazio estrukturalen modalitateak: A) obra edo zerbitzua; B) ebentuala; C) bitartekotasuna.

5.- Irregulartasunengatik mugagabean transformatutako aldi baterako kontratuak.

6.- Segidako aldi baterako kontratazio eta kontratu kateatzearen limite legala.

7.- Lege-iruzurrean egindako aldi baterako kontratazioa.

 

4. GAIA- LAN KONTRATAZIOAREN MODALITATEAK (II)

1.-Formakuntza kontratuak: A) praktika-lanerako kontratua; B) prestakuntzarako eta ikasketarako kontratua.

2.-Lanaldi partzialeko kontratuak: A) orokorra; B) txanda-kontratua.

3.- Lan-kontratazio mugagaberako sustapen neurriak.

4.-Urruneko lana egiteko kontratua.

5.-Lan kontratua Administrazio Publikoan.

6.-Kontratazioaren kontrola: langileon ordezkariei  oinarrizko kopia ematea.

 

5. GAIA- ZERBITZU-ALDIAK ETA ATSEDENA

1.-Lan denbora: kontsiderazio orokorrak.

2.-Lanaldia: A) iraupena, B) atsedenak, C) txandakako lana; D) gaueko lana.

3.-Apartako lanaldiak: handiagotzea, mugaketak  eta murrizketak.

4.- Lanaldia murrizketa kausa ekonomia arrazoiak medio.

5.-Lan-egutegia.

6.-Aparteko orduak.

7.-Lan-atsedenaldien erregimena: A) asteko atsedenaldia; B) laneko jaiegunak; C) urteko oporrak.

8.-Ordaindutako baimenaldiak.

 

6.GAIA- SOLDATA

1.-Soldataren nozio juridikoa .

2.-Soldata estruktura: A) oinarrizko soldata eta  soldata-osagarriak; B) soldataz kanpoko eskuratzeak; C) aparteko ordainsariak.

3.-Soldataren zehaztapena: A) erregulazio iturriak; B) lanbide arteko gutxieneko soldata; C) banakako soldata hobekuntzak.

4.-Soldata absortzioa eta konpentsazioa.

5.-Soldata ordaintzearen betebeharra: denbora, lekua eta forma (soldata ordainagiria).

6.- Soldataren babes legala: A) ordaintzean berandutzea; B) soldata kreditu pribilegiatua bezala; C) Soldataren enbargaezintasuna; D) Soldata Bermatzeko Funtsa.

 

 

7. GAIA-LAN ERLAZIOAREN GORABEHERAK

1.- Betebeharreko lanaren zehaztapena: A) lanbide sailkapena; B) langileen enkoadratze profesionala.

2.- Mugigarritasun funtzionala: A) talde profesionalean; B) talde profesionaletik at.

3.-Lan baldintzen funtsezko aldaketa: A) banakako izaerakoak; B) izaera kolektibokoak;

4.- Estatutuaren araberako hitzarmen kolektiboan jasotako baldintzen aldaketa.

5.- Mugigarritasun geografikoa: A) lekualdatzeak; B) desplazamenduak.

6.-Enpresen eskualdatzea eta  enpresa subrogazioa: A) mortis causa ondorengotza; B)intervivos transmisioa.

7.-Lan kontratuaren etetea: A) kontzeptua; B) kausa: aipamen berezia ekonomia, teknika, antolaketa edo ekoizpeneko arrazoiei dagokienez.

8.- Lan-utzialdiak: A) derrigorrezkoa; B) borondatezkoa; C) ahaideak eta umeak zaintzeko.

 

8.GAIA-LAN KONTRATUA AZKENTZEA

1.-Kontratua amaitutzat ematea: amaitzearen kausak.

2.-Iraungipena alderdien borondateengatik: A) elkarrekiko desadostasuna. Kitatze-agiria; B) termino erabakigarria; C) suntsiarazpen-baldintza.

3.-Iraungipena alderdien desagerpenagatik: A) langilearen heriotza, ezgaitasuna y erretiroa; B) enpresariaren heriotza, ezgaitasuna y erretiroa eta kontratatzaile pertsonaren desagerpena.

4.-Langilearen borondatezko azkentzea: langilearen borondatearengatik: A) uztea; B) dimisioa; C) arrazoitutako azkentzea.

 

9. GAIA- DIZIPLINAKO KALERATZEA

1.-Enpresariak aldebakarrean erabakitako azkentzea: kaleratzea.

2.-Kaleratzearen kausalitatea eta bere tipologia.

3.-Diziplinako kaleratzea: kausak.

4.-Diziplinako kaleratzean ekintza: forma, denbora eta lekua.

5.-Diziplinako kaleratzearen errebisioa: a) kaleratzearen kalifikazioa, b) efektu juridikoak.

6.-Langileon ordezkari legalen kaleratzearen berezitasunak.

 

10. GAIA- KALERATZE OBJEKTIBOA ETA KOLEKTIBOA

1.-Legalki bidezkoak diren kausa objektiboetan oinarritutako kaleratzea: A) kausak; B) kaleratze ekintzaren berezitasunak; C) kaleratzearen kalifikazioa eta bere efektuak.

2.- Kaleratze kolektiboa arrazoi ekonomikoengatik, antolaketakoengatik, teknikoengatik edo ekoizpenekoengatik: A) kontzeptua; B) kausak; C) enplegu erregulazioko prozedura; E) efektuak

3.-Ezinbesteko kausarengatiko kaleratzea: A) ezinbesteko kausaren baldintza konfiguratzaileak; B) administrazioaren adostea.

4.-Preskripzioa eta lan kontratutik eratorritako akzioen iraungitzea.

 

11. GAIA- LANGILEON ORDEZKARITZA ENPRESAN

1.- Langileon antolatze kolektiboaren formak enpresan. Espainiako ¿kanal bikoitzaren¿ ordezkaritza.

2.- Langileon ordezkaritza bateratua enpresan: A) ordezkaritza bateratuaren organoak: langileen eskuordeak eta  enpresa batzordeak; B) funtzioak eta eskumenak: negoziazioa, zaintza eta kontrola, informazioa eta bestekoak; C) bermeak; D) agintaldiaren iraupena.

3.-Funtzionario publikoen ordezkaritza bateratua.

4.-Ordezkaritza lan arriskuen prebentziozko arloan: prebentziorako eskuordeak (igorpena)

5.-Ordezkaritza sindikala enpresan: A) Organizazio formak: sekzioak eta sindikatu eskuordeak; B) Funtzioak eta eskubideak; C) Ekintza sindikalaren babesa.

6.-Langileen bilera edota asanblada eskubidea.

 

 

12. GAIA- ASKATASUN SINDIKALA

1.- Sindikatuaren funtzio konstituzionala.

2.-Askatasun sindikala: A) esparru subjektiboa: barneratzeak eta bazterketak; B) eskubidearen edukia:  banakako eta kolektiboko ikuspuntuak.

3.-sindikatu ordezkaritza-handienak: A) ordezkagarritasun irizpideak; B) maila desberdinetako edukiak eta efektuak.

4.-Askatasun sindikalaren babesa: A) eskubidea babesteko mekanismoak; B) babes prozedura: eskubidea urratzearen ondorioak.

 

13. GAIA- NEGOZIOAZIO KOLEKTIBOA ETA GATAZKA KOLEKTIBOA

1.-Estatutuaren araberako hitzarmen kolektiboa: A) diseinu normatiboa; B) negoziazio unitateak; C) hitzarmenaren alderdiak: a) hasierako legitimazioa; b) legitimazio osoa.

2.-Negoziazio prozedura: A) iniziatiba; B) negoziatzeko betebeharra; C) Negoziazio komisioaren eraketa; D) akordio-hartzeak; E) erregistroa, depositua eta argitalpena.

3.- Hitzarmenaren edukia: A) betebehar izaerako edukia; B) eduki normatiboa; C) eduki minimoa; D)eduki konbentzionalaren limiteak.  

4.- Hitzarmenaren indarraldia eta aplikazioa  : A) iraunaldia; B) hitzarmenen konkurrentzia erregelak: enpresa hitzarmenen aplikaziozko lehentasuna; C) hitzarmenaren interpretazioa.

5.-Greba: A) Kontzeptua eta tipologia; B) eskubidearen titulartasuna; C) eskubidea gauzatzeko prozedura: a) deialdia; b) aurre-abisua; c) greba komitea; d) grebaren garapena; e) greba piketeak; f) greban dauden langileen ordezkatzearen debekua; g) segurtasun eta mantentze zerbitzuak; h) grebaren bukatzea; D) greba komunitatearentzako funtsezko zerbitzuetan; E) grebaren efektuak.

6.-Ugazaben itxiera: A) Kontzeptua eta motak; B) Ugazaben itxieraren helmen konstituzionala; C) araubide juridiko legala.

7.- Lan-gatazkak auzibidetik kanpo ebaztea: A) Bitartekotza eta Arbitrajeko Konfederazio Arteko Zerbitzua (SIMA); B) gatazkak konpontzeko zerbitzu autonomoak  (Tribunal laboral de Navarra-Nafarroako Lan Epaitegia).

 

 

14. GAIA- JURISDIKZIO SOZIALA

1.- Babes judizialerako eskubidea eta jurisdikzio Soziala.

2.-Lan-arloko organo jurisdikzionalak: A) Lan-arloko Epaitegiak; B) Autonomia Erkidegoen Auzitegi Nagusietako Lan arloko Salak; C) Auzitegi Nazionaleko Lan-arloko Sala; D) Auzitegi Goreneko Lan-arloko Sala.

3.-Auziaren lan materia: A) determinaziorako irizpideak; B) eskumena.

4.-Lan prozedura: printzipio gidariak;

5.- Lan prozedura arrunta: A) prozedura aurreko ekintzak: a) aurretiaz adiskidetzea; b) aurretiko erreklamazio administratiboa; B) Demanda; C) Idazkari judizialaren aurreko adiskidetzea, D) Epaiketa; E) Epaia.

6.-Lan prozedura bereziak: kaleratzea, giza eskubideen babesa.

Gora

Bibliografia

Acceda a la bibliografía que su profesor ha solicitado a la Biblioteca.


OINARRIZKO BIBLIOGRAFIA:

 

PALOMEQUE LOPEZ, C., ÁLVAREZ DE LA ROSA, M.:  DERECHO DEL TRABAJO. Areces, Madrid (azkeneko edizioa)

MARTIN VALVERDE Y OTROS: DERECHO DEL TRABAJO, Tecnos, Madrid (azkeneko edizioa)

 

COLECCIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL VIGENTE: edozein editorialekoa (Civitas, Tecnos, Colex, Aranzadi, etc, azkeneko edizioa)

 

OSAGARRIZKO BIBLIOGRAFIA:


MONTOYA MELGAR: DERECHO DEL TRABAJO, Tecnos, Madrid (azkeneko edizioa)

 

Gora