Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2018/2019 | Beste urte batzuk:  2017/2018  |  2016/2017  |  2015/2016  |  2014/2015 
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 172304 Irakasgaia: MAKROEKONOMIA
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 2 Iraupena: 1º S
Saila: Ekonomia
Irakasleak
GALARZA PRIETO, ENRIQUE CASARES POLO, MIGUEL (Resp)

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Ekonomi Analisia. Makroekonomia.

Gora

Deskribatzaileak

Teoria ekonomikoa, oreka, eskari agregatua, eskaintza agregatua, inflazioa, langabezia.

Gora

Gaitasun orokorrak

CG01. Analisi eta sintesi gaitasuna.

CG03. Ahozko eta idatzizko komunikazio ama hizkuntzan.

CG04. Ahozko eta idatzizko komunikazio atzerriko hizkuntzan.

CG07. Arazoei ebazpena ematiko gaitasuna.

CG09. Talde lana burutzeko gaitasuna.

CG11. Nazioarteko inguru batean lan egiteko gaitasuna.

CG12. Leku askotako informazioa biltzeko eta aztertzeko abilezia.

CG17. Bakarrik ikasteko gaitasuna garatu.

CG19. Ahalmen sortzailea garatu.

Gora

Berariazko gaitasunak

CE01. Ekonomiaren funtzionamenduaren irudikapen formal eta teknikoaren bitartez instituzio ekonomikoak ulertzea

CE04. Ekonomiako analisia burutzeko irizpide profesionalak erabiltzea, batez ere baliabide teknikoak erabiltzera eramaten gaituztenak.

CE05. Ekonomiaren egoera zehatzen (nazioartekoak, nazionalak edo herrialdekoak) aholkularitza txostenak idaztea.

CE06. Nazioateko, nazionala edo herrialdko kudeaketa ekonomikoen proiektuak lantzea.

CE10. Ekintza aukera desberdinen ondorioak balioztatu eta helburuak kontutan harturik hoberenak hautatzea.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Orekako errenta ezartzeko eredu makroekonomikoa.

Egonkortze politika ekonomikoak. Monetar politika eta eskaintzaren aldeko politikak.

Epe ertaineko prezio agregatuen mailaren doikuntza.

Igurikimenak, inflazioa eta langabezia.

Gora

Metodologia

Hamabostero 100 minutuko hiru teorikako saio.

Hamabostean behin 100 minutuko saio praktikoa. Ikasleak bi talde txikietan banatuko dira.

 

Metodologia - Ekitaldia Presentziazko orduak Ez-presentziazko orduak
A-1 Saio Teorikoak 40  
A-2 Saio praktikoak 15  
A-3 Edukien antolatzea eta ikastea   30
A-4 Bakarko lanak   20
A-5 Talde lanak   10 
A-6 Azterketak eta ebaluaketa frogen antolaketa.   25 
A-7 Azterketak eta ebaluaketa frogen buruketa.  05  
A-8 Bakarko tutoretzak.s   05 
Guztira 60 90

Gora

Prestakuntza jardueren harremana gaitasunekin

Konpetentziak Prestakuntza jarduerak
CG01. Analisi eta sintesi gaitasuna. A-1, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7
CG03. Ahozko eta idatzizko komunikazio ama hizkuntzan. A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8
CG04. Ahozko eta idatzizko komunikazio atzerriko hizkuntzan. A-2, A-3, A-4, A-5, A-6
CG07. Arazoei ebazpena ematiko gaitasuna. A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8
CG09. Talde lana burutzeko gaitasuna. A-2, A-5, A-6,A-8
CG011. Nazioarteko inguru batean lan egiteko gaitasuna. A-3, A-4, A-5, A-6
CG012. Leku askotako informazioa biltzeko eta aztertzeko abilezia. A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8
CG017. Bakarrik ikasteko gaitasuna garatu. A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8
CG019. Ahalmen sortzailea garatu. A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8
CE01. Ekonomiaren funtzionamenduaren irudikapen formal eta teknikoaren bitartez instituzio ekonomikoak ulertzea. A-1, A-3,A-4, A-5,
CE04. Ekonomiako analisia burutzeko irizpide profesionalak erabiltzea, batez ere baliabide teknikoak erabiltzera eramaten gaituztenak. A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7
CE05. Ekonomiaren egoera zehatzen (nazioartekoak, nazionalak edo herrialdekoak) aholkularitza txostenak idaztea. A-2,A-4, A-5
CE06. Nazioateko, nazionala edo herrialdko kudeaketa ekonomikoen proiektuak lantzea. A-2, A-3, A-4, A-5
CE10. Ekintza aukera desberdinen ondorioak balioztatu eta helburuak kontutan harturik hoberenak hautatzea. A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7

Gora

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania eta Ingelesa.

Gora

Ebaluazioa

 

  Ebaluazio-Sistema Zama (%) Izaera Berreskuragarria
  Bakarko praktikak. Taldeko praktikak. Etxeko lanak Klasean egindako ariketak 35 EZ
  Froga partzialak 25 Bai
  Azken azterketa 40 Bai

Praktikak praktikako saioetan garatutako edo eskatutako laneen bitartez neurtuko dira. Ezaugarri desberdineko praktikak izango tira (etxeko-lanak, talde edo bakarko lanak, aurkezpenak, ariketak, eta abar).

Irakasgaia gainditzeko, azken azterketan edota errekuperazioko azterketan, gutxienez 10etik 4ko nota bat lortzea beharrezkoa da.

Ikaslea ez baldin bada azken eta errekuperazioko deialdietara aurkezten "EZ AURKEZTUTA" nota izango du. 

Gora

Edukien azalpen laburra

Funtsezko makroekonomiako analisia eta oinarrizko aldagai agregatuen tresnak. Oinarrizko esari agregatuaren eredua (IS-LM). Eskaintzaren Portaera. Lan Merkatua. Prezio-malguen eredu klasikoa. Prezio zurrunen Keynestar eredua. Eskariaren aldeko ekonomiako politiken eraginak (monetarioa eta fiskala) eta eskaintzaren aldeko perturbazioen eraginak. Inflazioaren eta langabeziaren arteko erlazioak: Phillis-en Kurba jatorrizkoa eta gizabanakoen itxaropenez zabalduta. Okunen legea, Phillisp-en kurba eta Eskari Agregatua analisi dinamiko esparru gisa ekonomian.

Gora

Gai-zerrenda

1. Kapitulua. Munduan zehar bira bat

 

2. Kapitulua. Liburuaren zehar bira bat

 

3. Kapitulua. Ondasunen merkatua

 

4. Kapitulua. Finantza merkatuak I

 

5. Kapitulua. Ondasunen eta finantzen merkatuak: IS-LM eredua

 

6. Kapitulua. Finantza merkatuak II:IS-LM eredu Luzatua.

 

7. Kapitulua. Lan merkatua

 

8. Kapitulua. Phillips-en kurba, langabezi tasa naturala eta inflazioa

 

9. Kapitulua. Epe laburretik ertainera: IS-LM-PC eredua.

Gora

Bibliografia

Acceda a la bibliografía que su profesor ha solicitado a la Biblioteca.


Oinarrizko Bibliografia:

Blanchard, O. (2017) Macroeconomía. (7ª edición). Pearson Education. Madrid.

Osagarria den Bibliografia:

Blanchard, O., Amighini, A., Giavazzi, F. (2012) Macroeconomía Pearson Education.

Bajo, O., Díaz, M.C. (2011) Teoría y Política Macroeconómica. Antoni Bosch. Barcelona.

Belzunegui, B., Cabrerizo, J, Padrilla R y Valero, I. (2007) Macroeconomía. Problemas y ejercicios resueltos, 2ª Edición., Pearson Education S.A., Madrid.

Díaz Gimenez, J. (1999): Macroeconomía. Primeros Conceptos, Editorial Bosch, Barcelona.

Dornbusch, R., Fischer, S. y Startz, R. (2002): Macroeconomía (8a edición), McGraw-Hill, Madrid.

Mankiw, N. G. (1997): Macroeconomía (3a edición), Antoni Bosch editor, Barcelona.

Mankiw, N.G. (2007) Macroeconomía (6ª edición) Ed. Antoni Bosch.

Samuelson, P.A., Nordhaus, W.N. (2006) Macroeconomía (18ª edición) McGraw-Hill

Wyplosz, C. y Burda, M. (1994): Macroeconomía: Un texto europeo, Ariel, Barcelona.

Gora

Non emango den

ATAL TEORIKOAK: Ikasgelategiaren Gelan.

ATAL PRAKTIKOAK: Ikasgelategiaren Gelan eta informatikako gelan.

Gora