Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2018/2019 | Beste urte batzuk:  2017/2018  |  2016/2017  |  2015/2016  |  2014/2015 
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 172201 Irakasgaia: FINANTZA KONTABILITATEA I
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Enpresen Kudeaketa
Irakasleak
HUSILLOS CARQUES, FCO. JAVIER (Resp) GARRALDA IRIARTE, AITOR

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Kontabilitatea. Irakasgai honen bidez garatu egiten dira ikasteko prozesuaren edukiak, gaitasunak eta emaitzak Kontabilitate aipamenean.

Gora

Deskribatzaileak

Enpresaren informazio ekonomikoa, kontu ematea eta erabakiak hartzea.

Gora

Gaitasun orokorrak

01GO - Analisirako eta sintesirako gaitasuna

02GO - Antolakuntzarako eta plangintzarako gaitasuna
03GO - Ahozko eta idatzizko komunikazioa ama hizkuntzan
06GO - Iturri desberdinetatik etortzen den informazioa aztertzeko eta aurkitzeko trebetasuna
07GO - Arazoak konpontzeko gaitasuna
08GO - Erabakiak hartzeko gaitasuna
09GO - Taldean lan egiteko gaitasuna
12GO - Harreman pertsonaletarako trebetasuna
15GO - Konpromiso etikoa lanean
17GO -  Ikasketa autonomorako gaitasuna
24GO - Giza eskubideak errespetatzea

Gora

Berariazko gaitasunak

02GE - Enpresarentzat garrantzitsuak diren informazio ekonomikoaren iturriak eta beren edukiak identifikatzea
03GE - Datuetatik abiatuz enpresarentzat garrantzitsua den informazioa ateratzea, profesional ez direnek ezagutu ezin dutena.
04GE -  Enpresa kudeaketako arazoen analisian aplikatzea tresna teknikoen erabileran oinarritzen diren irizpide profesionalak

07GE - Informazio erregistro garrantzitsuak kontuan hartuz enpresa baten egoera eta ziur aski izango duen bilakaera balioestea
16GE - Kontabilitate sistema diseinatzea eta kontabilitateko txostenak sortzea, enpresaren barnerako eta kanporako.

Gora

Ikasketaren emaitzak

E_KO_01. Jakitea zein diren kontabilitateari dagozkion oinarrizko kontzeptuak, haien oinarri teorikoak eta haien aplikazioa erabakiak hartzeko.
E_KO_02. Finantza egoera egokietan oinarrituz egitea ekonomia eta finantza egoeraren diagnostikoa eta aldi jakin batean egon diren funtsen fluxuen analisia.
E_KO_03. Balioesten eta eztabaidatzen jakitea zein dituzten ondorioak kontabilitatearen tratamendurako dauden alternatibek oinarrizko finantza egoeretan.
E_KO_04. Ulertzea eta aplikatzea kontabilitaterako araudi indarduna.
E_KO_05. Modu argi eta ulergarrian adieraztea bakoitzak egin dituen kontabilitate analisien emaitzak, diziplinaren teknizismo berekiak erabiliz.

Gora

Metodologia

PRESTAKUNTZA JARDUERA ORDUAK PRESENTZIALTASUNA
A1- Saio teorikoak  29 100
A2. Saio praktikoak  29 100
A3- Lanak eta ariketak prestatzea, banaka edo taldean   33.33  0
A4- Tutoretzak banaka edo talde murriztuetan  3.33  0
A5- Bakoitzaren ikaste lana  53.33  0
A6- Azterketa  2  100

Gora

Prestakuntza jardueren harremana gaitasunekin

   GAITASUNAK       PRESTAKUNTZA JARDUERAK
01GO - Analisirako eta sintesirako gaitasuna     A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6
02GO - Antolakuntzarako eta plangintzarako gaitasuna A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6
03GO - Ahozko eta idatzizko komunikazioa ama hizkuntzan A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6
06GO - Iturri desberdinetatik datorren informazioa aztertzeko eta aurkitzeko trebetasuna A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6
07GO - Arazoak konpontzeko gaitasuna A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6
08GO - Erabakiak hartzeko gaitasuna A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6
09GO - Taldean lan egiteko gaitasuna A-1, A-2, A3, A4
12GO - Harreman pertsonaletarako trebetasuna A-1, A-2, A-3, A-4
15GO - Konpromiso etikoa lanean A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6
17GO -  Ikasketa autonomorako gaitasuna A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6
24GO - Giza eskubideak errespetatzea A-1, A-2, A-3, A-4,
02GE - Enpresarentzat garrantzitsuak diren informazio ekonomikoaren iturriak eta beren edukiak identifikatzea A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6
03GE - Datuetatik abiatuz enpresarentzat garrantzitsua den informazioa ateratzea, profesional ez direnek ezagutu ezin dutena. A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6
04GE -  Enpresa kudeaketako arazoen analisian aplikatzea tresna teknikoen erabileran oinarritzen diren irizpide profesionalak A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6
07GE - Informazio erregistro garrantzitsuak kontuan hartuz enpresa baten egoera eta ziur aski izango duen bilakaera balioestea A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6
16GE - Kontabilitate sistema diseinatzea eta kontabilitateko txostenak sortzea, enpresaren barnerako eta kanporako. A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6

Gora

Hizkuntzak

Euskara.

Gora

Ebaluazioa

IKASKUNTZAREN EMAITZAK         EBALUAZIO SISTEMA    (%) ERREKUPERATZEKOA DEN EDO EZ   
 E_KO_01. Jakitea zein diren kontabilitateari dagozkion oinarrizko kontzeptuak, haien oinarri teorikoak eta haien aplikazioa erabakiak hartzeko.
E_KO_02. Finantza egoera egokietan oinarrituz egitea ekonomia eta finantza egoeraren diagnostikoa eta aldi jakin batean egon diren funtsen fluxuen analisia.
E_KO_03. Balioesten eta eztabaidatzen jakitea zein dituzten ondorioak kontabilitatearen tratamendurako dauden alternatibek oinarrizko finantza egoeretan.
E_KO_04. Ulertzea eta aplikatzea kontabilitaterako araudi indarduna.
E_KO_05. Modu argi eta ulergarrian adieraztea bakoitzak egin dituen kontabilitate analisien emaitzak, diziplinaren teknizismo berekiak erabiliz.                    
 Gelan Bakarka eginiko ariketak 10 EZ
E_KO_01. Jakitea zein diren kontabilitateari dagozkion oinarrizko kontzeptuak, haien oinarri teorikoak eta haien aplikazioa erabakiak hartzeko.
E_KO_02. Finantza egoera egokietan oinarrituz egitea ekonomia eta finantza egoeraren diagnostikoa eta aldi jakin batean egon diren funtsen fluxuen analisia.
E_KO_03. Balioesten eta eztabaidatzen jakitea zein dituzten ondorioak kontabilitatearen tratamendurako dauden alternatibek oinarrizko finantza egoeretan.
E_KO_04. Ulertzea eta aplikatzea kontabilitaterako araudi indarduna.
E_KO_05. Modu argi eta ulergarrian adieraztea bakoitzak egin dituen kontabilitate analisien emaitzak, diziplinaren teknizismo berekiak erabiliz.
 Bakarka edo taldean lanen prestanketa 20 EZ
E_KO_01. Jakitea zein diren kontabilitateari dagozkion oinarrizko kontzeptuak, haien oinarri teorikoak eta haien aplikazioa erabakiak hartzeko.
E_KO_02. Finantza egoera egokietan oinarrituz egitea ekonomia eta finantza egoeraren diagnostikoa eta aldi jakin batean egon diren funtsen fluxuen analisia.
E_KO_03. Balioesten eta eztabaidatzen jakitea zein dituzten ondorioak kontabilitatearen tratamendurako dauden alternatibek oinarrizko finantza egoeretan.
E_KO_04. Ulertzea eta aplikatzea kontabilitaterako araudi indarduna.
E_KO_05. Modu argi eta ulergarrian adieraztea bakoitzak egin dituen kontabilitate analisien emaitzak, diziplinaren teknizismo berekiak erabiliz.
 Proba partziala eta azken azterketa 70 BAI

 

* Hurrengo irizpide minimoak aplikatuko dira:

Azterketa finala: aurkeztu ahal izateko ez dago baldintzarik. Ikasgaia gainditzeko gutxienez 5 bat lortu behar da 10etik. (edo 3.5 puntu 7tik)

Berreskurapena: aurkeztu ahal izateko, ikasgaia gainditzen saiatu izana lehendik, nahiz eta ez lortu. Ikasgaia gainditzeko azterketa finalaren irizpide berdinak.

Gora

Edukien azalpen laburra

Aberastasunari edo ondareari buruzko kontzeptuak eta errentari edo emaitzari buruzkoak;  Kontuzaintzaren oinarrizko hastapenak; Kontabilitate zikloa enpresan; Kontabilitatearen Plan Orokorra; Ustiapenari eta inbertsioari dagozkien eragiketen kontabilitate tratamendua oinarrizko azpiegituran.

Gora

Gai-zerrenda

1. UNITATE DIDAKTIKOA
KONTABILITATEAREN OINARRIAK ETA KONTABILITATE-METODOA

1.GAIA: KONTABILITATEA INFORMAZIO SISTEMA GISA
Helburuak: Kontabilitatea definitzen duten oinarrizko parametroen eta osatzen duten adar ezberdinen ezagupena, enpresaren finantza kontabilitateari garrantzi berezia emanez
1.1. Enpresaren jarduera ekonomikoa
1.2. Kontabilitatea, enpresaren jarduera ekonomikoaren informazio sistema gisa
1.3. Kontabilitatearen definizioa eta sailkapena
1.4. Enpresaren finantza kontabilitatearen helburuak
1.5. Kontabilitate-informazioa eta informazio ekonomikoaren erabiltzaileak
1.6. Kontabilitate-informazioaren baldintzak: fidagarritasuna eta garrantzia
Jarduerak:
Aurretiko irakurketa
Azalpen teorikoa
Banakako eta taldekako ariketa praktikoak

2.GAIA: ONDAREA ETA BERE IRUDIKAPENA
Helburuak: Enpresa ondarearen ikuspuntua eta bere osagaien ulertzea. Ondasun (ondare) eta errenta (emaitza) kontzeptuen bereizketa
2.1. Enpresaren ondasuna: ondarea
2.2. Enpresaren ondarearen kontabilitate-irudikapena: kontuak, ondare masak eta egoera balantzea.
2.3. Egitura ekonomikoaren elementuak
2.4. Finantza egituraren elementuak
2.5. Ondare oreka
Jarduerak:
Aurretiko irakurketa
Azalpen teorikoa
Banakako eta taldekako ariketa praktikoak

3.GAIA: KONTABILITATE METODOA
Helburuak: erregistro kontabilitate-metodoaren oinarriak menderatzea, bai ondare kontuak, bai kudeaketa kontuak erabiliz.
3.1. Transakzio ekonomikoak eta ondarearekiko duten eragina: gertaera ekonomikoak eta kontabilitate-gertaerak
3.2. Errealitate ekonomikoaren kontabilitate-azterketa: kontabilite-metodoa
3.3. Kontabilitate-gertaeren erregistroa. Liburu egunkaria eta liburu nagusia
3.4. Ondare aldaketak
3.4.1. Ondare netoari eragiten ez dioten aldaketak
3.4.2. Ondare netoari eragiten dioten aldaketak: ekitaldiaren emaitza
Anexo: Kontsumoaren teoria
Jarduerak:
Aurretiko irakurketa
Azalpen teorikoa
Banakako eta taldekako ariketa praktikoak

4.GAIA.: KONTABILITATE ZIKLOA ETA BALORAZIO PRINTZIPIOAK
Helburuak: Enpresa baten kontabilitate zikloa osatzen duten etapa ezberdinak ulertzea. Araketa eta balorazio irizpideei sarrera (kontabilitate printzipioak).
4.1. Kontabilitate zikloa eta bere etapak: irekiera, kudeaketa eragiketa keta itxiera eragiketak.
4.2. Kontabilitate saldoak errealitate fisiko eta dokumentalera egokitzea
4.3. Balorazio zuzenketaren bidezko doikuntza: amortizazioa eta narriadura
4.4. Sarrera eta gastuen periodifikazioa: sortzapen printzipioa
4.5. Ekitaldiaren emaitza eta itxieraren zehaztapena: erregularizazio eta itxiera idazpena
Jarduerak:
Aurretiko irakurketa
Azalpen teorikoa
Banakako eta taldekako ariketa praktikoak

5.GAIA: URTEKO KONTUAK
Helbutuak: Urteko kontuen eduki basikoak ezagutzea eta bainta gordailu publikora daraman prozesuari erlazionaturiko baldintza legalak.
5.1. Urteko kontuak: ezaugarri orokorrak
5.2. Urteko kontuak egitearen prozesua, egiaztapen-balantze doitu batetik.
5.3. Urteko kontuen legeztatzea
5.4. Egoera Balantzea
5.5. Galdu-Irabazien Kontua
Jarduerak:
Aurretiko irakurketa
Azalpen teorikoa
Banakako eta taldekako ariketa praktikoak

2. UNITATE DIDAKTIKOA
USTIAPEN ERAGIKETAK

6.GAIA: KONTABILITATE PLANIFIKAZIO ETA NORMALIZAZIOA
Helburuak: Kontabilitate planifikazio eta normalizazioaren beharra ulertzea, eta baita existitzen diren normalizazio eredu ezberdinena ere, bereziki Espainian jarraitu den lege eboluzioan oinarrituz.
6.1 Kontabilitate normalizazioaren helburuak
6.2 Espainiar kontabilitate harmonizazioaren prozesua: kontabilitate lege internazionalerantz konbergentzia
6.3. Kontabilitate Plan Orokorra
6.4. Kontabilitatearen marko kontzeptuala
Jarduerak:
Aurretiko irakurketa
Azalpen teorikoa
Banakako eta taldekako ariketa praktikoak

7.GAIA: ERAGIKETAK IZAKINEKIN
Helburuak: Izakinekin erlazionaturiko eragiketen balorazio eta azterketaren arazo nagusien azterketa eta kontabilitate-tratamendua.
7.1 Izakinen kontzeptua eta motak
7.2. Izakinen balorazioa: Sarrera eta irteera irizpideak
7.3. Kontabilitate erregistroen prozedurak: espekulatiboa eta administratiboa
7.3.1 Erosketa eragiketak: KPOren 10. balorazio araua
7.3.2. Salmenta eragiketak: KPOren 14. balorazio araua
7.4. BEZaren kontabilizazioa
7.5. Izakinen balioaren galera: narriaduraren kontabilizazioa
Jarduerak:
Aurretiko irakurketa
Azalpen teorikoa
Banakako eta taldekako ariketa praktikoak

8.GAIA: MERKATAL ERAGIKETAKO HARTZEKODUN ETA ZORDUNAK
Helburuak: Ustiapen jardueretatik sortutako eskubide ezberdinen araketa eta balorazioaren arazo nagusien azterketa.
8.1. Merkatal zordunak eta kobratzeko kontuak
8.2. Merkatal efektuak eta bere kontabilitate arazoak
8.2.1. Deskontua
8.2.2. Kobrantza kudeaketa
8.3. Ordainketa ezaren arriskua eta bezeroen narriadura: kaudimen-gabeziaren estimazio metodoak
8.3.1. Metodo globala
8.3.2. Banakako metodoa
8.4. Pertsonalarekin eta Administrazio Publikoarekin harremanak
Jarduerak:
Aurretiko irakurketa
Azalpen teorikoa
Banakako eta taldekako ariketa praktikoak

Gora

Bibliografia

Acceda a la bibliografía que su profesor ha solicitado a la Biblioteca.


Euskaraz:
Kontabilitatea: teoria eta praktika. Elhuyar (2008)

  • Plan General de Contabilidad Español (Real Decreto 1514 /2007 de 16 de noviembre)
  • Omeñaca, J. (2008) Contabilidad general adaptada al nuevo PGC. 11ª edición. Deusto
  • Omeñaca, J. (2008) Supuestos prácticos de contabilidad financiera y de sociedades 6ª edición. Deusto
  • Archel, P.; Lizarraga, F., Sánchez, S. y Cano, M. (2009). Estados contables: elaboración, análisis e interpretación. 3ª edición. Pirámide
  • Larrán, M. (2008) Fundamentos de contabilidad financiera. Pirámide
  • Sola, M. y Vilardell, I. (2009). Introducción a la contabilidad general. 2ª edición. McGraw Hill
  • Alonso, A. y Pousa, R. (2007) Casos prácticos del nuevo plan general de contabilidad. Centro de Estudios Financieros. Madrid
  • Amador Fernández, S. y Romano Aparicio, J. (2008) Manual del nuevo plan general contable. Centro de Estudios Financieros. Madrid
  • Amador Fernández, S. (2008). Plan General de Contabilidad. Comentarios y casos prácticos. Centro de Estudios Financieros. Madrid

Gora

Non emango den

Aulario.

Gora