Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2018/2019 | Beste urte batzuk:  2017/2018  |  2016/2017  |  2015/2016  |  2014/2015 
Ekonomian Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 171201 Irakasgaia: KONTABILITATEA I
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Enpresen Kudeaketa
Irakasleak
HUSILLOS CARQUES, FCO. JAVIER (Resp) GARRALDA IRIARTE, AITOR

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Kontabilitatea

Gora

Deskribatzaileak

Enpresaren informazio ekonomikoa, kontu ematea eta erabakiak hartzea.

Gora

Gaitasun orokorrak

01GO - Analisirako eta sintesirako gaitasuna

02GO - Antolakuntzarako eta plangintzarako gaitasuna

03GO - Ahozko eta idatzizko komunikazioa ama hizkuntzan

05GO - Informatikari buruzko ezagutzak, ikasketa arloari dagozkionak.

07GO - Arazoak konpontzeko gaitasuna

09GO - Taldean lan egiteko gaitasuna

12GO - Harreman pertsonaletarako trebetasuna
15GO - Konpromiso etikoa lanean

Gora

Berariazko gaitasunak

02GE - Enpresarentzat garrantzitsuak diren informazio ekonomikoaren iturriak eta beren edukiak identifikatzea

03GE - Datuetatik abiatuz enpresarentzat garrantzitsua den informazioa ateratzea, profesional ez direnek ezagutu ezin dutena        

07GE - Laguntzea kudeaketa ona izateko baliabideak esleitzean, bai arlo pribatuan bai publikoan ere.
10GE - Ebaluatzea zein diren ekintzarako dauden alternatiben ondorioak eta onenak hautatzea helburuei begira
11GE - Enpresa kudeaketa eta bere funtzionamendu arloak ezagutzea

Gora

Ikasketaren emaitzak

E_EI_01. Balioesten eta eztabaidatzen jakitea zein dituzten ondorioak kontabilitatearen tratamendurako dauden alternatibek oinarrizko finantza egoeretan.
E_EI_02. Ulertzea eta aplikatzea kontabilitaterako araudi indarduna.
E_EI_03. Modu argi eta ulergarrian adieraztea bakoitzak egin dituen kontabilitate analisien emaitzak, diziplinaren teknizismo berekiak erabiliz.
E_EI_04. Jakitea zein diren kontabilitateari dagozkion oinarrizko kontzeptuak, kontzeptu markoan definitzen direnak.
E_EI_05. Kontabilitate liburuetan erregistratzea kontabilitate zikloari dagozkion enpresa eragiketa berekiak, baita beste eragiketa konplexuagoak ere.
E_EI_06. Kontabilitate egoera oinarrizkoak prestatzea, bereziki egoera balantzea eta galeren eta irabazien kontua.

Gora

Metodologia

PRESTAKUNTZA JARDUERA ORDUAK PRESENTZIALTASUNA
A-1 Saio teorikoak 29  100
A-2 Saio praktikoak 29  100
A-3 Banako lanak edo ariketak prestatzea  25 0
A-4 Taldekako lanak edo ariketak prestatzea  20 0
A-5 Tutoretzak banaka edo talde murriztuetan  3 0
A-6 Bakoitzaren ikaste lana  42 0
A-7 Azterketa egitea 2  100

Gora

Prestakuntza jardueren harremana gaitasunekin

Gaitasuna Prestakuntza jarduera
01GO - Analisirako eta sintesirako gaitasuna            A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7
02GO - Antolakuntzarako eta plangintzarako gaitasuna A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7
03GO - Ahozko eta idatzizko komunikazioa ama hizkuntzan A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7
05GO - Informatikari buruzko ezagutzak, ikasketa arloari dagozkionak A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7
07GO - Arazoak konpontzeko gaitasuna A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7
09GO - Taldean lan egiteko gaitasuna A-1, A-2, A-3, A-4, A-5
12GO - Harreman pertsonaletarako trebetasuna A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6,
15GO - Konpromiso etikoa lanean A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7
02GE - Enpresarentzat garrantzitsuak diren informazio ekonomikoaren iturriak eta beren edukiak identifikatzea A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7
03GE - Datuetatik abiatuz enpresarentzat garrantzitsua den informazioa ateratzea, profesional ez direnek ezagutu ezin dutena. A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7
07GE - Laguntzea kudeaketa ona izateko baliabideak esleitu behar direnean, bai arlo pribatuan bai publikoan ere. A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7
10GE - Ebaluatzea zein diren ekintzarako dauden alternatiben ondorioak eta onenak hautatzea helburuei begira. A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7
11GE - Enpresa kudeaketa eta bere funtzionamendu arloak ezagutzea. A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7

Gora

Hizkuntzak

Euskara.

Gora

Ebaluazioa

 Ikasketa prezesuaren Emaitza Ebaluazio sistema  Pisua (%) Errekuperatzekoa den edo ez  
E_EI_01. Balioesten eta eztabaidatzen jakitea zein dituzten ondorioak kontabilitatearen tratamendurako dauden alternatibek oinarrizko finantza egoeretan.
E_EI_02. Ulertzea eta aplikatzea kontabilitaterako araudi indarduna.
E_EI_03. Modu argi eta ulergarrian adieraztea bakoitzak egin dituen kontabilitate analisien emaitzak, diziplinaren teknizismo berekiak erabiliz.
E_EI_04. Jakitea zein diren kontabilitateari dagozkion oinarrizko kontzeptuak, kontzeptu markoan definitzen direnak.
E_EI_05. Kontabilitate liburuetan erregistratzea kontabilitate zikloari dagozkion enpresa eragiketa berekiak, baita beste eragiketa konplexuagoak ere.
E_EI_06. Kontabilitate egoera oinarrizkoak prestatzea, bereziki egoera balantzea eta galeren eta irabazien kontua.                                
  Gelan Bakarka eginiko ariketak  10  EZ
 E_EI_01. Balioesten eta eztabaidatzen jakitea zein dituzten ondorioak kontabilitatearen tratamendurako dauden alternatibek oinarrizko finantza egoeretan.
E_EI_02. Ulertzea eta aplikatzea kontabilitaterako araudi indarduna.
E_EI_03. Modu argi eta ulergarrian adieraztea bakoitzak egin dituen kontabilitate analisien emaitzak, diziplinaren teknizismo berekiak erabiliz.
E_EI_04. Jakitea zein diren kontabilitateari dagozkion oinarrizko kontzeptuak, kontzeptu markoan definitzen direnak.
E_EI_05. Kontabilitate liburuetan erregistratzea kontabilitate zikloari dagozkion enpresa eragiketa berekiak, baita beste eragiketa konplexuagoak ere.
E_EI_06. Kontabilitate egoera oinarrizkoak prestatzea, bereziki egoera balantzea eta galeren eta irabazien kontua.
 Bakarka edo taldean lanen prestanketa  20  EZ
E_EI_01. Balioesten eta eztabaidatzen jakitea zein dituzten ondorioak kontabilitatearen tratamendurako dauden alternatibek oinarrizko finantza egoeretan.
E_EI_02. Ulertzea eta aplikatzea kontabilitaterako araudi indarduna.
E_EI_03. Modu argi eta ulergarrian adieraztea bakoitzak egin dituen kontabilitate analisien emaitzak, diziplinaren teknizismo berekiak erabiliz.
E_EI_04. Jakitea zein diren kontabilitateari dagozkion oinarrizko kontzeptuak, kontzeptu markoan definitzen direnak.
E_EI_05. Kontabilitate liburuetan erregistratzea kontabilitate zikloari dagozkion enpresa eragiketa berekiak, baita beste eragiketa konplexuagoak ere.
E_EI_06. Kontabilitate egoera oinarrizkoak prestatzea, bereziki egoera balantzea eta galeren eta irabazien kontua.
 Proba partziala eta azken azterketa  30  BAI

 

* Hurrengo irizpide minimoak aplikatuko dira:

Azterketa finala: aurkeztu ahal izateko ez dago baldintzarik. Ikasgaia gainditzeko gutxienez 5 bat lortu behar da 10etik. (edo 3.5 puntu 7tik)

Berreskurapena: aurkeztu ahal izateko, ikasgaia gainditzen saiatu izana lehendik, nahiz eta ez lortu. Ikasgaia gainditzeko azterketa finalaren irizpide berdinak.

Gora

Edukien azalpen laburra

Kanpo-kontabilitateak, finantza kontabilitatean jartzen du arreta, diziplina honen helburuak, enpresaren jardueraren garapenaren informazioa erregistratu eta azaltzea direlarik, beti ere, konpainiaren egoera ekonomiko-finantzarioa nahiz ondarezkoa islatu dezan eta, halaber, enpresa buruaren, barne-erabiltzaile zein kanpo-erabiltzaileentzat erabilgarri izan dadin.
Finantza Kontabilitatea I ikasgaiak, sarrera ikasgai izaera dauka, beraz, hasteko, ondasunak eta ondareak, errenta eta enpresa emaitza kontzeptuak finkatu beharko ditu, ondoren, kontuak izatearen oinarriak azaltzeko. Modu zehatzean, ikasgaiak, enpresa baten oinarrizko kontabilitate-zikloaren etapa ezberdinetako eragiketen erregistroa eta urteko kontuak egitean jartzen du arreta. Bigarrenez, finantza kontabilitatearen marko kontzeptualaren edukiak azaltzen dira eta ustiapen eragiketen kontabilitate tratamenduak aurkezten dira, Kontabilitate Plan Orokorreko edukiak gida moduan hartuz.
Hurrengo urteko zenbait ikasgai ulertzeko oinarrizkoa da Finantza Kontabilitatea I ikasgaia menderatzea.

Gora

Gai-zerrenda

1. UNITATE DIDAKTIKOA
KONTABILITATEAREN OINARRIAK ETA KONTABILITATE-METODOA

1.GAIA: KONTABILITATEA INFORMAZIO SISTEMA GISA
Helburuak: Kontabilitatea definitzen duten oinarrizko parametroen eta osatzen duten adar ezberdinen ezagupena, enpresaren finantza kontabilitateari garrantzi berezia emanez
1.1. Enpresaren jarduera ekonomikoa
1.2. Kontabilitatea, enpresaren jarduera ekonomikoaren informazio sistema gisa
1.3. Kontabilitatearen definizioa eta sailkapena
1.4. Enpresaren finantza kontabilitatearen helburuak
1.5. Kontabilitate-informazioa eta informazio ekonomikoaren erabiltzaileak
1.6. Kontabilitate-informazioaren baldintzak: fidagarritasuna eta garrantzia
Jarduerak:
Aurretiko irakurketa
Azalpen teorikoa
Banakako eta taldekako ariketa praktikoak

2.GAIA: ONDAREA ETA BERE IRUDIKAPENA
Helburuak: Enpresa ondarearen ikuspuntua eta bere osagaien ulertzea. Ondasun (ondare) eta errenta (emaitza) kontzeptuen bereizketa
2.1. Enpresaren ondasuna: ondarea
2.2. Enpresaren ondarearen kontabilitate-irudikapena: kontuak, ondare masak eta egoera balantzea.
2.3. Egitura ekonomikoaren elementuak
2.4. Finantza egituraren elementuak
2.5. Ondare oreka
Jarduerak:
Aurretiko irakurketa
Azalpen teorikoa
Banakako eta taldekako ariketa praktikoak

3.GAIA: KONTABILITATE METODOA
Helburuak: erregistro kontabilitate-metodoaren oinarriak menderatzea, bai ondare kontuak, bai kudeaketa kontuak erabiliz.
3.1. Transakzio ekonomikoak eta ondarearekiko duten eragina: gertaera ekonomikoak eta kontabilitate-gertaerak
3.2. Errealitate ekonomikoaren kontabilitate-azterketa: kontabilite-metodoa
3.3. Kontabilitate-gertaeren erregistroa. Liburu egunkaria eta liburu nagusia
3.4. Ondare aldaketak
3.4.1. Ondare netoari eragiten ez dioten aldaketak
3.4.2. Ondare netoari eragiten dioten aldaketak: ekitaldiaren emaitza
Anexo: Kontsumoaren teoria
Jarduerak:
Aurretiko irakurketa
Azalpen teorikoa
Banakako eta taldekako ariketa praktikoak

4.GAIA.: KONTABILITATE ZIKLOA ETA BALORAZIO PRINTZIPIOAK
Helburuak: Enpresa baten kontabilitate zikloa osatzen duten etapa ezberdinak ulertzea. Araketa eta balorazio irizpideei sarrera (kontabilitate printzipioak).
4.1. Kontabilitate zikloa eta bere etapak: irekiera, kudeaketa eragiketa keta itxiera eragiketak.
4.2. Kontabilitate saldoak errealitate fisiko eta dokumentalera egokitzea
4.3. Balorazio zuzenketaren bidezko doikuntza: amortizazioa eta narriadura
4.4. Sarrera eta gastuen periodifikazioa: sortzapen printzipioa
4.5. Ekitaldiaren emaitza eta itxieraren zehaztapena: erregularizazio eta itxiera idazpena
Jarduerak:
Aurretiko irakurketa
Azalpen teorikoa
Banakako eta taldekako ariketa praktikoak

5.GAIA: URTEKO KONTUAK
Helbutuak: Urteko kontuen eduki basikoak ezagutzea eta bainta gordailu publikora daraman prozesuari erlazionaturiko baldintza legalak.
5.1. Urteko kontuak: ezaugarri orokorrak
5.2. Urteko kontuak egitearen prozesua, egiaztapen-balantze doitu batetik.
5.3. Urteko kontuen legeztatzea
5.4. Egoera Balantzea
5.5. Galdu-Irabazien Kontua
Jarduerak:
Aurretiko irakurketa
Azalpen teorikoa
Banakako eta taldekako ariketa praktikoak

2. UNITATE DIDAKTIKOA
USTIAPEN ERAGIKETAK

6.GAIA: KONTABILITATE PLANIFIKAZIO ETA NORMALIZAZIOA
Helburuak: Kontabilitate planifikazio eta normalizazioaren beharra ulertzea, eta baita existitzen diren normalizazio eredu ezberdinena ere, bereziki Espainian jarraitu den lege eboluzioan oinarrituz.
6.1 Kontabilitate normalizazioaren helburuak
6.2 Espainiar kontabilitate harmonizazioaren prozesua: kontabilitate lege internazionalerantz konbergentzia
6.3. Kontabilitate Plan Orokorra
6.4. Kontabilitatearen marko kontzeptuala
Jarduerak:
Aurretiko irakurketa
Azalpen teorikoa
Banakako eta taldekako ariketa praktikoak

7.GAIA: ERAGIKETAK IZAKINEKIN
Helburuak: Izakinekin erlazionaturiko eragiketen balorazio eta azterketaren arazo nagusien azterketa eta kontabilitate-tratamendua.
7.1 Izakinen kontzeptua eta motak
7.2. Izakinen balorazioa: Sarrera eta irteera irizpideak
7.3. Kontabilitate erregistroen prozedurak: espekulatiboa eta administratiboa
7.3.1 Erosketa eragiketak: KPOren 10. balorazio araua
7.3.2. Salmenta eragiketak: KPOren 14. balorazio araua
7.4. BEZaren kontabilizazioa
7.5. Izakinen balioaren galera: narriaduraren kontabilizazioa
Jarduerak:
Aurretiko irakurketa
Azalpen teorikoa
Banakako eta taldekako ariketa praktikoak

8.GAIA: MERKATAL ERAGIKETAKO HARTZEKODUN ETA ZORDUNAK
Helburuak: Ustiapen jardueretatik sortutako eskubide ezberdinen araketa eta balorazioaren arazo nagusien azterketa.
8.1. Merkatal zordunak eta kobratzeko kontuak
8.2. Merkatal efektuak eta bere kontabilitate arazoak
8.2.1. Deskontua
8.2.2. Kobrantza kudeaketa
8.3. Ordainketa ezaren arriskua eta bezeroen narriadura: kaudimen-gabeziaren estimazio metodoak
8.3.1. Metodo globala
8.3.2. Banakako metodoa
8.4. Pertsonalarekin eta Administrazio Publikoarekin harremanak
Jarduerak:
Aurretiko irakurketa
Azalpen teorikoa
Banakako eta taldekako ariketa praktikoak

Gora

Bibliografia

Acceda a la bibliografía que su profesor ha solicitado a la Biblioteca.


Euskaraz:
Kontabilitatea: teoria eta praktika. Elhuyar (2008)

Plan General de Contabilidad Español (Real Decreto 1514 /2007 de 16 de noviembre)
Omeñaca, J. (2008) Contabilidad general adaptada al nuevo PGC. 11ª edición. Deusto
Omeñaca, J. (2008) Supuestos prácticos de contabilidad financiera y de sociedades 6ª edición. Deusto
Archel, P.; Lizarraga, F., Sánchez, S. y Cano, M. (2009). Estados contables: elaboración, análisis e interpretación. 3ª edición. Pirámide
Larrán, M. (2008) Fundamentos de contabilidad financiera. Pirámide
Sola, M. y Vilardell, I. (2009). Introducción a la contabilidad general. 2ª edición. McGraw Hill
Alonso, A. y Pousa, R. (2007) Casos prácticos del nuevo plan general de contabilidad. Centro de Estudios Financieros. Madrid,
Amador Fernández, S. y Romano Aparicio, J. (2008) Manual del nuevo plan general contable. Centro de Estudios Financieros. Madrid,
Amador Fernández, S. (2008). Plan General de Contabilidad. Comentarios y casos prácticos. Centro de Estudios Financieros. Madrid,

Gora

Non emango den

Aulario.

Gora