Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellanoEnglish | Ikasturtea: 2018/2019 | Beste urte batzuk:  2019/2020 
Gradu Bikoitza Nekazaritzako Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ingeniaritzan eta Elikagai Prozesu eta Produktuen Berrikuntzan Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 503105 Irakasgaia: ENPRESA
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Enpresen Kudeaketa
Irakasleak
ALDANONDO OCHOA, ANA MARIA (Resp) GOÑI GORRIZ, MARIA MERCEDES

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Oinarrizko prestakuntza-modulua.

 

Gaia Enpresa

Gora

Deskribatzaileak

Enpresaren Ekonomiarako Sarrera. Enpresa eta ingurunea. Sail funtzionalak.

Gora

Gaitasun orokorrak

 • CT6 Nork bere kasa ikasteko gaitasuna
 • CT10:Nekazaritzako elikagaien eta landa-ingurunearen ingeniaritzan ekiteko eta berritzeko gaitasuna.
 • CB1:Ikasleek derrigorrezko bigarren hezkuntzan lantzen hasitako ikasgai baten gaineko ezagutza eduki eta ulertzea frogatu beharko dute. Oro har, ezagutza-maila ikasliburu aurreratuetan oinarrituta egon ohi da eta barne hartzen ditu ikergaiaren abangoardiatik eratorritako ezagutzak eskatzen dituzten zenbait alderdi.
 • CB5: Ikasleen beharrezko ikasketa trebetasunak gara ditzatela, ondorengo ikasketei autonomia-maila handiarekin ekiteko

Gora

Berariazko gaitasunak

 • CE7 Enpresa kontzeptuaren eta enpresaren esparru instituzional eta juridikoaren ezagutza egokia. Enpresen antolaketa eta kudeaketa.
 • CG2 Ur eta energia-hornidurako arazo fisikoak, teknologiak, makineria eta sistemak egoki ezagutzea, hala nola aurrekontu-mugak eta eraikuntza-legeak ezarritako mugak, eta instalazioen edo eraikinen eta nekazaritza-ustiategien arteko loturak, nekazaritzako elikagaien industriak eta lorezaintzari nahiz paisaiagintzari loturiko guneak, horien gizarte ingurunea eta ingurumena eta haiek eta ingurune hori giza premiekin eta ingurumenaren babesarekin erlazionatzeko beharra.

 

Gora

Ikasketaren emaitzak

R1- Enpresa-jarduerak identifikatzea. 

R2- Enpresaren marko instituzional eta juridikoa ezagutzea.

R3- Enpresa-antolaketetako tipo desberdinak identifikatzea.

R4- Merkatuen oinarrizko printzipioak identifikatzea.

R5- Jokaera desberdinak ebaluatzea enpresen antolaketa eta kudeaketan.

 

RESULTADOS APRENDIZAJE ENAEE:

ENAEE-4: Conciencia del contexto multidisciplinar de la ingeniería.
ENAEE-16: Conciencia de las implicaciones, técnicas o no técnicas, de la aplicación práctica de la ingeniería
ENAEE-20: Demostrar conciencia de las prácticas empresariales y de gestión de proyectos, así como la gestión y el control de riesgos, y entender sus limitaciones.
ENAEE-21: Reconocer la necesidad y tener la capacidad para desarrollar voluntariamente el aprendizaje continuo.

Gora

Metodologia

Aktibitatea Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
A-1  Klase teorikoak 30  
A-2  Praktikak 15  
A-3  Bateratze-lanak, taldeen tutoretzak 10 5
A-4  Lanaren prestakuntza   12,5
A-5  Materialaren irakurketa   7,5
A-6  Banakako ikasketa   60
A-7  Azterketak, ebaluaketa frogak 5  
A-8  Banakako tutoretzak   5
Guztira 60 90

Gora

Prestakuntza jardueren harremana gaitasunekin

Konpetentziak Prestakuntza jarduerak
CG2 CE7 A-1  Klase teorikoak
CG2 CT6 CT10 A-2  Praktikak
CE7 CT6 CT10 A-3  Bateratze-lanak, taldeen tutoretzak
CE7 CT6 CT10 CB1 CB5 A-4  Lanaren prestakuntza
CE7 CT6 CT10 A-5  Materialaren irakurketa
CE7 CT6 CT10 A-6  Banakako ikasketa
CE7 CT6 CT10 A-7  Azterketak, ebaluaketa frogak
CE7 A-8  Banakako tutoretzak

Gora

Hizkuntzak

Euskara

Gora

Ebaluazioa

Ikasketaren emaitza Ebaluazio-sistema Pisua (%) Berreskuragarria
 R1-R2- R3-R4-R5  Emandako materia erabili eta garatzen duen lan indibiduala. Emandako materia erabili eta garatzen duen taldeko lana. Koordinatutako era homogeneoko talde-lanaren aurkezpena  40-35  Ez.
 R1-R2-R3-R4-R5 Lortutako kontzeptuak jasotzen dituen idatzizko azterketa eta emandako materia erabili eta garatzen duen lan indibiduala  60-65 (Batez bestekoa egiteko 5/10eko gutxienez atera beharko da idatizko frogan)  Bai. Idatzizko frogaren bitartez.   

Gora

Edukien azalpen laburra

- Enpresa eta enpresaren jarduera

- Ekintzailearen eta enpresariaren figura.

- Enpresa motak eta enpresaren helburuak

- Erosketa joera eta marketin prozesua

- Erosketa joera eta marketin prozesua

Gora

Gai-zerrenda

Irakasgaiaren gaitegia Editorial Paraninfo. Madrid. ¿Iniciación a los negocios para Ingenieros¿. Fernandez, E., Junquera, B. eta del Brio, J.A. (2008) liburuan oinarrituta dago.

I MODULUA. ENPRESAREN EKONOMIARAKO SARRERA

 • I. GAIA. ENPRESAREN HASTAPENAK
  • Enpresa kontzeptua.
  • Enpresa sistema ekonomikoan.
  • Enpresa sistema bezala.
  • Enpresaren helburuak.
  • Enpresa motak

Liburuko 1.Kapitulua. 1.2.1; 1.2.3; 1.5.1.2 salbu

 • 2. GAIA. ZUZENDARITZA, PLANGINTZA ESTRATEGIKOA ETA KONTROLA
  • Gerentzia.
  • Zuzendaritza.
  • Zuzentzeko abileziak.
  • Plangintza estrategikoa.

Liburuko 2.Kapitulua. 2.2.1; 2.2.3; 2.2.4; 2.4.2; 2.4.3 salbu

 • 3. GAIA. GIZA BALIABIDEEN ANTOLAKETA ETA ZUZENDARITZA DISEINUA
  • Negozioaren antolaketa, ingurunea eta estrategia
  • Giza baliabideen erabakiak

Liburuko 3.Kapitulua. 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5 salbu

II MODULUA. ENPRESAREN EGITURA EKONOMIKO-FINANTZARIOA

 • 4. GAIA. ENPRESAREN INFORMAZIO EKONOMIKO FINANTZARIOAREN ERREGISTROA
  • Informazio ekonomiko finantzarioa eta bere antolaketa
  • Enpresaren oreka ekonomiko finantzarioa. Balantzea.
  • Emaitza kontua

 

Liburuko 8.Kapitulua. 8.4 eta 449-452-453 orrialdeak salbu

 

 • 5. GAIA. ENPRESAREN AZTERKETA EKONOMIKO-FINANTZARIOA
  • Enpresaren balioa. Egiturazko azterketa
  • Enpresaren egitura finantzarioaren azterketa

Liburuko 9.Kapitulua. 9.3 salbu

 • 6. GAIA. FUNTZIO FINANTZARIOA
  • Administrazio finantzarioaren helburua.
  • Sistema finantzarioa
  • Aktibo finantzarioak
  • Merkatu finantzarioak
  • Artekari finantzarioak

 

Liburuko 10.Kapitulua. 10.4.3; 10.4.4; 10.5 salbu

 • 7. GAIA. ERABAKI FINANTZARIOAK: INBERTSIOA ENPRESAN
  • Inbertsio kontzeptua eta inbertsio motak.
  • Diruaren balioa denboran zehar.
  • Inbertsoaren denborazko prozesua: Kutxa fluxuen kalkulua
  • Inbertsio proiektuak hautatzeko irizpideak: Pay-back, BEG (VAN) eta BET (TIR)

Liburuko 11.Kapitulua. 11.2 salbu

III MODULUA. ENPRESAREN EKOIZPEN SISTEMA.

 • 8. GAIA. EKOIZPEN FUNTZIOA
  • Ekoizpenaren funtzioa
  • Ekoizpenaren funtzioaren helburuak
  • Ekoizpen-sistemak
  • Kalitatearen kudeaketa

 

Liburuko 4.Kapitulua. 4.2.8; 4.2.9; 4.3.2 salbu

IV MODULUA.

 • 9. GAIA. EROSKETA JOKAERA ETA MARKETING PROZESUA
  • Marketin kontzeptua eta bilakaera
  • Kontsumitzaileen merkatuak eta erosketa jokaera
  • Marketin prozesuan eragina duten faktoreak.
  • ¿Helburu-Merkatuen¿ hautaketa

Liburuko 6.Kapitulua. 6.2; 6.4; 6.7 salbu

 • 10. GAIA. MARKETING ERABAKIAK
  • Produktua
  • Prezioa
  • Banaketa
  • Komunikazioa

Liburuko 7.Kapitulua.

Gora

Bibliografia

Acceda a la bibliografía que su profesor ha solicitado a la Biblioteca.


Derrigorrezkoa:

 • Fernández, E; Junquera, B y del Brio, J. A. (2008): Iniciación a los Negocios para Ingenieros. Editorial Paraninfo, Madrid.

Osagarria:

 • Heras Saizarbitoria, I. (2004): Enpresaren Ekonomia eta Zuzendaritza: Teoria eta Praktika. Udako Euskal Unibertsitatea, Bilbo.
 • Cuervo García, A. (2001): Introducción a la Administración de Empresas. Editorial Cívitas. S.A. Madrid.
 • González Hidalgo, E.; Ventura Victoria, J (2003): Fundamentos de administración de empresas. Editorial Pirámide.
 • González Domínguez, F.J. y Ganaza Vargas, J. (2007): Principios y Fundamentos de Gestión de empresas. Editorial Pirámide.

Gora

Non emango den

Ikasgelategia

Gora