Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2019/2020 | Beste urte batzuk:  2018/2019  |  2017/2018  |  2016/2017  |  2015/2016 
Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 301605 Irakasgaia: PLASTIKAREN DIDAKTIKA
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 3 Iraupena: 2º S
Saila: Giza eta Hezkuntza Zientziak
Irakasleak
AGUIRRE ARRIAGA, MANUEL

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Didaktiko eta diziplinazkoa/ Adierazpen plastikoa, musika eta gorputz adierazpena eta beren didaktika

Gora

Deskribatzaileak

Ikasgai hau "Adierazpen plastikoa, musikala eta gorputzezkoa eta hauen didaktika"-ko gaiaren partea da. Be re baitan honelako kontzpetuak lantzen dira: Adierazpen plastikoa eta ikusizkoa, artearen didaktika, haur marrazkigintza, sormena, hezkuntza eta ikus kultura, hezkuntza proiektuak.

Gora

Gaitasun orokorrak

2.1. Oinarrizko gaitasunak

1. OG - Ikasleek bigarren hezkuntza orokorreko oinarritik abiatzen den ikasketa-arlo batean ezagutzak dituztela eta ulertzen dituztela frogatu izatea, eta nahiz eta testuliburu aurreratuetan laguntza bilatu, beren ikasketaalorreko abangoardiatik datozen ezagutzak dauzkatela adierazten duten zenbait alderdi kontrolatzeko mailan daudela frogatzea.

2. OG - Ikasleek beren ezagutzak beren lanetan edo bokazioetan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta beren ikasketa arloaren barruan arrazoiak prestatzearen eta defendatzearen bidez, eta problemen ebazpenaren bidez demostratzen diren gaitasunak edukitzea.

2.2. Gaitasun orokorrak

12. GO - Gaurko gizartean hezkuntzaren funtzioa, aukerak eta mugak zeintzuk diren ulertzea, eta haur hezkuntzako ikastetxeak eta beren profesionalak ukitzen dituzten oinarrizko gaitasunak zeintzuk diren ulertzea. Ikastetxeetan aplikagarriak diren kalitatea hobetzeko ereduak ezagutzea.

2.3. Zeharkako gaitasunak

2. ZG - Hizkuntza gaitasuna frogatzea gaztelaniaz, edo, hala badagokio, euskaraz, Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Erreferentziako Europako Esparru Komuna: ikastea, irakastea, ebaluazioa" delakoaren araberako C1 mailaren parekoa.

Gora

Berariazko gaitasunak

1. GE - Haur Hezkuntzaren helburuak, curriculum-edukiak, antolaketa, metodologia eta ebaluazio-irizpideak ezagutzea.

2. GE - Lehen haurtzaroko ikasketak dimentsio kognitibo, emozional, psikomotore eta bolitiboak batzen dituen ikuspegi globalizatzaile eta integratzaile batetik sustatzea.

3. GE - Diseinatzea ikasteko espazioak dibertsitatearen, kulturaniztasunaren eta eleaniztasunaren testuinguruetan, arretaz hartuz ikasle bakoitzaren hezkuntza beharrak, genero berdintasuna, ekitatea eta giza eskubideentzako errespetua.

5. GE - Ikasgelako praktikei buruz gogoeta egitea, berrikuntza sustatzeko. Azturak eta trebetasunak eskuratzea ikasketa autonomo eta kooperatiboa ikasleen artean sustatzeko, eta kalitatea kudeatzeko ereduak ezagutzea.

7. GE - Informazioaren eta komunikazioaren teknologiek hezkuntzan duten inplikazioa ezagutzea

12. GE - Era aktiboan antolatzea Lehen Hezkuntzakoak diren edukien irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak, gaitasunak garatzeko ikuspegi batetik.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Ikasleak irakasgaian hartu behar dituen gaitasunak zehaztea da Ikasketaren emaitza. Hiru maila ezartzen dira:

- Ezin hobea: gaitasunen  %  100 hartzea, eta maisutasuna gaitasunen % 75etan gutxienez ere.

- Erdi mailakoa: irakasgaiaren bidez lortu nahi diren gaitasun gehienak hartzea, eta maisutasuna  tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaietan.

- Eskasa: tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaiak behar adina ez hartzea.

Ikasle batek GAI kalifikazioa lortzen du ikaskuntza maila ezin hobea edo erdi mailakoa baldin bada.

 Ikasketaren emaitza hauek horrela zehazten dira ikasgai honetan:

Gaitasunak, edukiak, jarduera hezigarriak eta ebaluazio tresenekin harremanatuta aurkezten dira taula honen bitartez:

GAITASUNAK (laburtua) IKASKETAREN EMAITZAK EDUKIAK JARDUERA HEZIGARRIAK EBALUAZIORAKO TRESNAK
1. OG - Ikasketa-arlo batean ezagutzak dituztela eta ulertzen dituztela frogatu izatea, eta nahiz eta beren ikasketaalorreko abangoardiatik datozen ezagutzak dauzkatela adierazten duten zenbait alderdi kontrolatzeko mailan daudela frogatzea. IE1. Haur hezkuntzarako proposatzen diren ereduen ezaugarriak ezagutu eta haiek oinarritzen dituzten irizpide pedagogikoak ulertzea. E1. Arte eta ikus kulturaren hezkuntzarako joera eta ereduak.   JH1 Maixuzko zein partehartzeko eskolak JH5 Baliabide bibliografikoen irakurketa eta bideoan ikusketa. JH6 Ikaslearen ikasketa pertsonala. ET1 Gelara etorri eta bertan parte hartzea ET2 Aplikapeneko ariketak ET4 Zati bateko edo orokorrak diren ahozko zein idatzizko frogak   
2. OG - Ikasleek beren ezagutzak modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta beren ikasketa arloaren barruan arrazoiak prestatzearen eta defendatzearen bidez, eta problemen ebazpenaren bidez demostratzen diren gaitasunak edukitzea. IE2. Haur hezkuntzako gelan ematen diren ohizko arte hezkuntzaren egoerak aztertzen jakitea. Hortik abiatuz etapa honetako berezko arazoak diren ebazteko proposamenak eraiki eta argudioen bidez defendatzen jakitea. E2 Arteak eta ikus kulturaren didaktika haur hezkuntzan E3 Arteak eta ikus kulturaren baliabide didaktiko eta materialak haur hezkuntzarako.   JH2 Eskola praktikoak JH3 Eztabaidak, amankomunean jarritako ideiak,... JH4 Lanak egitea ET1 Gelara etorri eta bertan parte hartzea ET2 Aplikapeneko ariketak ET3 Lan praktikoak: behaketa, proposamenak eta, behar denean ebaluazioa. ET4 Zati bateko edo orokorrak diren ahozko zein idatzizko frogak ET5 Irakaslearen oharrak
12. GO - Gaurko gizartean hezkuntzaren funtzioa, aukerak eta mugak zeintzuk diren ulertzea, eta haur hezkuntzako ikastetxeak eta beren profesionalak ukitzen dituzten oinarrizko gaitasunak zeintzuk diren ulertzea. Ikastetxeetan aplikagarriak diren kalitatea hobetzeko ereduak ezagutzea.   IE3. Hezkuntza artistikoko eredu berritzaileak aztertu eta horiek haur hezkuntzaren eremuan ahaltzen dituzten funtzioetaz, aukeretaz eta mugetaz eztabaidatu. E4 Arte eta ikus kuluraren hezkuntzaren ikuspegitik abiatuta, proiektuetan oinarritutako pedagogiaren garapena haur hezkuntzan.  E5. Arte hezkuntzaren kurrikulua haur hezkuntzan  JH2 Eskola praktikoak JH3 Eztabaidak, amankomunean jarritako ideiak,... JH4 Lanak egitea JH5 Baliabide bibliografikoen irakurketa eta bideoan ikusketa. JH6 Ikaslearen ikasketa pertsonala. ET1 Gelara etorri eta bertan parte hartzea ET3 Lan praktikoak: behaketa, proposamenak eta, behar denean ebaluazioa. ET4 Zati bateko edo orokorrak diren ahozko zein idatzizko frogak ET5 Irakaslearen oharrak
 
2. ZG - Hizkuntza gaitasuna frogatzea gaztelaniaz, edo, hala badagokio, euskaraz, C1 mailaren parekoa. IE4 Ahozko zein idatzizko hizkuntza modu egoki eta gramatikalki zuzenean erabiltzea. Arloko eduki guztiak JH3 Eztabaidak, amankomunean jarritako ideiak,... JH4 Lanak egitea JH7 Azterketak edo ebaluazio frogak  JH8 Banakako tutoretzak ET3 Lan praktikoak: behaketa, proposamenak eta, behar denean ebaluazioa. ET4 Zati bateko edo orokorrak diren ahozko zein idatzizko frogak
1. GE - Haur Hezkuntzaren helburuak, curriculum-edukiak, antolaketa, metodologia eta ebaluazio-irizpideak ezagutzea. IE5. Haur hezkuntzako hezkuntza artistikoaren oinarriak ezagutu eta era praktiko batean erabili jarduera ala proiektuen diseinuetarako, helburuak, edukiak, metodologia eta ebaluazio irizpideak era egoki batean uztartuz. E2 Arteak eta ikus kulturaren didaktika haur hezkuntzan E5. Arte hezkuntzaren kurrikulua haur hezkuntzan E6 Arte eta ikus kulturaren edukiak eta gaitasunak haur hezkuntzan  E7 Haur hezkuntzako sormenaren eta interpretapenaren prozesuen ebaluazioa.  JH1 Maixuzko zein partehartzeko eskolak JH2 Eskola praktikoak JH4 Lanak egitea JH5 Baliabide bibliografikoen irakurketa eta bideoan ikusketa. JH6 Ikaslearen ikasketa pertsonala. JH7 Azterketak edo ebaluazio frogak ET1 Gelara etorri eta bertan parte hartzea ET2 Aplikapeneko ariketak ET3 Lan praktikoak: behaketa, proposamenak eta, behar denean ebaluazioa. ET4 Zati bateko edo orokorrak diren ahozko zein idatzizko frogak ET5 Irakaslearen oharrak
 
2. GE - Lehen haurtzaroko ikasketak dimentsio kognitibo, emozional, psikomotore eta bolitiboak batzen dituen ikuspegi globalizatzaile eta integratzaile batetik sustatzea. IE6. Hau hezkuntzako ikuspegi globalizatzaile eta integratzaile baten oinarriak ulertu eta ikuspegi hori mantentzen dituzten proposamen hezitzaileak burutu. E2 Arteak eta ikus kulturaren didaktika haur hezkuntzan E6 Arte eta ikus kulturaren edukiak eta gaitasunak haur hezkuntzan  E7 Haur hezkuntzako sormenaren eta interpretapenaren prozesuen ebaluazioa.
E8 Arteen eta ikus kulturaren prozesu sortzaileak haur hezkuntzako gelarako eredu. 
JH2 Eskola praktikoak JH4 Lanak egitea JH5 Baliabide bibliografikoen irakurketa eta bideoan ikusketa. JH6 Ikaslearen ikasketa pertsonala. JH7 Azterketak edo ebaluazio frogak ET1 Gelara etorri eta bertan parte hartzea ET2 Aplikapeneko ariketak ET3 Lan praktikoak: behaketa, proposamenak eta, behar denean ebaluazioa. ET4 Zati bateko edo orokorrak diren ahozko zein idatzizko frogak ET5 Irakaslearen oharrak
 
3. GE - Diseinatzea ikasteko espazioak dibertsitatearen, kulturaniztasunaren eta eleaniztasunaren testuinguruetan, arretaz hartuz ikasle bakoitzaren hezkuntza beharrak, genero berdintasuna, ekitatea eta giza eskubideentzako errespetua. IE7 Haur hezkuntzako geletako aniztasuna jorratzen dituzten proposamen zehatzak eta eredugarriak aztertu eta horietan ikasitakoa aplikatu ikasleen behar bereziak kontuaj hartzen dituzten ekimen didaktikoak diseinatuz. E3 Arteak eta ikus kulturaren baliabide didaktiko eta materialak haur hezkuntzarako. E4 Arte eta ikus kuluraren hezkuntzaren ikuspegitik abiatuta, proiektuetan oinarritutako pedagogiaren garapena haur hezkuntzan. E6 Arte eta ikus kulturaren edukiak eta gaitasunak haur hezkuntzan E8 Arteen eta ikus kulturaren prozesu sortzaileak haur hezkuntzako gelarako eredu. JH2 Eskola praktikoak JH4 Lanak egitea JH5 Baliabide bibliografikoen irakurketa eta bideoan ikusketa. JH6 Ikaslearen ikasketa pertsonala. JH7 Azterketak edo ebaluazio frogak ET1 Gelara etorri eta bertan parte hartzea ET3 Lan praktikoak: behaketa, proposamenak eta, behar denean ebaluazioa. ET4 Zati bateko edo orokorrak diren ahozko zein idatzizko frogak ET5 Irakaslearen oharrak
 
5. GE - Ikasgelako praktikei buruz gogoeta egitea, berrikuntza sustatzeko. Azturak eta trebetasunak eskuratzea ikasketa autonomo eta kooperatiboa ikasleen artean sustatzeko, eta kalitatea kudeatzeko ereduak ezagutzea. IE8. Haur hezkuntzako arte heziketarako egindako proposamen berritzaileak aztertu eta ikasitakoa etapa honetako berezkoak diren eskola egoera eta arazoak konpontzeko erabili. E3 Arteak eta ikus kulturaren baliabide didaktiko eta materialak haur hezkuntzarako. E4 Arte eta ikus kuluraren hezkuntzaren ikuspegitik abiatuta, proiektuetan oinarritutako pedagogiaren garapena haur hezkuntzan. E7 Haur hezkuntzako sormenaren eta interpretapenaren prozesuen ebaluazioa. E8 Arteen eta ikus kulturaren prozesu sortzaileak haur hezkuntzako gelarako eredu. JH2 Eskola praktikoak JH4 Lanak egitea JH5 Baliabide bibliografikoen irakurketa eta bideoan ikusketa. JH6 Ikaslearen ikasketa pertsonala. JH7 Azterketak edo ebaluazio frogak ET1 Gelara etorri eta bertan parte hartzea ET3 Lan praktikoak: behaketa, proposamenak eta, behar denean ebaluazioa. ET4 Zati bateko edo orokorrak diren ahozko zein idatzizko frogak ET5 Irakaslearen oharrak
 
7. GE - Informazioaren eta komunikazioaren teknologiek hezkuntzan duten inplikazioa ezagutzea IE9. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiek hezkuntzan duten inplikazioa ezagutu eta haurrei bereziki zuzendutako ikus kulturaren osagarriak kontuan hartzen dituzten ekimen hezitzaileak diseinatu.   E3 Arteak eta ikus kulturaren baliabide didaktiko eta materialak haur hezkuntzarako. E4 Arte eta ikus kuluraren hezkuntzaren ikuspegitik abiatuta, proiektuetan oinarritutako pedagogiaren garapena haur hezkuntzan. E8 Arteen eta ikus kulturaren prozesu sortzaileak haur hezkuntzako gelarako eredu. JH2 Eskola praktikoak JH4 Lanak egitea JH5 Baliabide bibliografikoen irakurketa eta bideoan ikusketa. JH6 Ikaslearen ikasketa pertsonala. JH7 Azterketak edo ebaluazio frogak ET1 Gelara etorri eta bertan parte hartzea ET3 Lan praktikoak: behaketa, proposamenak eta, behar denean ebaluazioa. ET4 Zati bateko edo orokorrak diren ahozko zein idatzizko frogak ET5 Irakaslearen oharrak
 
12. GE - Era aktiboan antolatzea Haur Hezkuntzakoak diren edukien irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak, gaitasunak garatzeko ikuspegi batetik. IE10. Gaitasunak garatzeko ikuspegia gelarako egoeretara eta ekitaldietara aplikatu. E2 Arteak eta ikus kulturaren didaktika haur hezkuntzan E5. Arte hezkuntzaren kurrikulua haur hezkuntzan E6 Arte eta ikus kulturaren edukiak eta gaitasunak haur hezkuntzan  E7 Haur hezkuntzako sormenaren eta interpretapenaren prozesuen ebaluazioa. JH2 Eskola praktikoak JH4 Lanak egitea JH5 Baliabide bibliografikoen irakurketa eta bideoan ikusketa. JH7 Azterketak edo ebaluazio frogak ET1 Gelara etorri eta bertan parte hartzea ET2 Aplikapeneko ariketak ET3 Lan praktikoak: behaketa, proposamenak eta, behar denean ebaluazioa. ET4 Zati bateko edo orokorrak diren ahozko zein idatzizko frogak ET5 Irakaslearen oharrak
 

Gora

Metodologia

5.1. Irakas metodologiak

Kodea Deskribapena
1. IM Azalpen magistrala osoko bilkuretan.
2. IM Elkarreragina talde handian.
3. IM Elkarreragina talde ertainean.
4. IM Elkarreragina talde txikian.
5. IM Banakako elkarreragina: ikasketa autonomorako egitekoak eta jarraibideak.

5.2 Jarduera hezigarriak

Kodea Deskribapena Orduak Izaera presentziala
1. PJ Eskola teorikoak (funtsatzea, adibidez adieraztea, aplikazio kontrastatuak eta garapenak) 45 100
2. PJ Eskola praktikoak, edo, hala badagokio, kanpo praktikak (landa-praktikak). 15 100
3. PJ Lanak egitea, eta, hala badagokio, ahozko defentsa. 30 10
4. PJ Ikaslearen ikasketa autonomoa. 50 0
5. PJ Tutoretzak 5 100
6. PJ Ahozko edo idatzizko azterketak. 5 100

Gora

Prestakuntza jardueren harremana gaitasunekin

Jarduera hezigarrien eta gaitasunen arteko honelako harremana aurkezten da:

GAITASUNAK (laburtua) JARDUERA HEZIGARRIAK
1. OG - Ikasketa-arlo batean ezagutzak dituztela eta ulertzen dituztela frogatu izatea, eta nahiz eta beren ikasketaalorreko abangoardiatik datozen ezagutzak dauzkatela adierazten duten zenbait alderdi kontrolatzeko mailan daudela frogatzea. JH1 Maixuzko zein partehartzeko eskolak JH5 Baliabide bibliografikoen irakurketa eta bideoan ikusketa. JH6 Ikaslearen ikasketa pertsonala.
2. OG - Ikasleek beren ezagutzak modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta beren ikasketa arloaren barruan arrazoiak prestatzearen eta defendatzearen bidez, eta problemen ebazpenaren bidez demostratzen diren gaitasunak edukitzea. JH2 Eskola praktikoak JH3 Eztabaidak, amankomunean jarritako ideiak,... JH4 Lanak egitea
12. GO - Gaurko gizartean hezkuntzaren funtzioa, aukerak eta mugak zeintzuk diren ulertzea, eta haur hezkuntzako ikastetxeak eta beren profesionalak ukitzen dituzten oinarrizko gaitasunak zeintzuk diren ulertzea. Ikastetxeetan aplikagarriak diren kalitatea hobetzeko ereduak ezagutzea.   JH2 Eskola praktikoak JH3 Eztabaidak, amankomunean jarritako ideiak,... JH4 Lanak egitea JH5 Baliabide bibliografikoen irakurketa eta bideoan ikusketa. JH6 Ikaslearen ikasketa pertsonala.
2. ZG - Hizkuntza gaitasuna frogatzea gaztelaniaz, edo, hala badagokio, euskaraz, C1 mailaren parekoa. JH3 Eztabaidak, amankomunean jarritako ideiak,... JH4 Lanak egitea JH7 Azterketak edo ebaluazio frogak  JH8 Banakako tutoretzak
1. GE - Haur Hezkuntzaren helburuak, curriculum-edukiak, antolaketa, metodologia eta ebaluazio-irizpideak ezagutzea. JH1 Maixuzko zein partehartzeko eskolak JH2 Eskola praktikoak JH4 Lanak egitea JH5 Baliabide bibliografikoen irakurketa eta bideoan ikusketa. JH6 Ikaslearen ikasketa pertsonala. JH7 Azterketak edo ebaluazio frogak
2. GE - Lehen haurtzaroko ikasketak dimentsio kognitibo, emozional, psikomotore eta bolitiboak batzen dituen ikuspegi globalizatzaile eta integratzaile batetik sustatzea. JH2 Eskola praktikoak JH4 Lanak egitea JH5 Baliabide bibliografikoen irakurketa eta bideoan ikusketa. JH6 Ikaslearen ikasketa pertsonala. JH7 Azterketak edo ebaluazio frogak
3. GE - Diseinatzea ikasteko espazioak dibertsitatearen, kulturaniztasunaren eta eleaniztasunaren testuinguruetan, arretaz hartuz ikasle bakoitzaren hezkuntza beharrak, genero berdintasuna, ekitatea eta giza eskubideentzako errespetua. JH2 Eskola praktikoak JH4 Lanak egitea JH5 Baliabide bibliografikoen irakurketa eta bideoan ikusketa. JH6 Ikaslearen ikasketa pertsonala. JH7 Azterketak edo ebaluazio frogak
5. GE - Ikasgelako praktikei buruz gogoeta egitea, berrikuntza sustatzeko. Azturak eta trebetasunak eskuratzea ikasketa autonomo eta kooperatiboa ikasleen artean sustatzeko, eta kalitatea kudeatzeko ereduak ezagutzea. JH2 Eskola praktikoak JH4 Lanak egitea JH5 Baliabide bibliografikoen irakurketa eta bideoan ikusketa. JH6 Ikaslearen ikasketa pertsonala. JH7 Azterketak edo ebaluazio frogak
7. GE - Informazioaren eta komunikazioaren teknologiek hezkuntzan duten inplikazioa ezagutzea JH2 Eskola praktikoak JH4 Lanak egitea JH5 Baliabide bibliografikoen irakurketa eta bideoan ikusketa. JH6 Ikaslearen ikasketa pertsonala. JH7 Azterketak edo ebaluazio frogak
12. GE - Era aktiboan antolatzea Lehen Hezkuntzakoak diren edukien irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak, gaitasunak garatzeko ikuspegi batetik. JH2 Eskola praktikoak JH4 Lanak egitea JH5 Baliabide bibliografikoen irakurketa eta bideoan ikusketa. JH7 Azterketak edo ebaluazio frogak

Gora

Hizkuntzak

Euskara/ Gaztelania

Gora

Ebaluazioa

 

IKASKETAREN EMAITZAK EBALUAZIOARAKO SISTEMA % BALIOA BERRESKURAPENA
IE1, IE2, IE3,  IE5, IE6, IE7, IE8, IE9, IE10. ET1 Gelara etorri eta bertan parte hartzea 5   0
IE1, IE3,  IE4, IE5, IE6, IE9 ET2 Aplikapeneko ariketak 30   % 100. Ariketa ala idatzitako frogen bitartez
IE2, IE3,  IE4, IE5, IE6, IE7,IE8, IE9, IE10. ET3 Lan praktikoak: behaketa, proposamenak eta, behar denean ebaluazioa. 30   % 100. Ariketa ala idatzitako frogen bitartez
IE1, IE2, IE3,  IE4, IE5, IE6, IE7, IE8, IE9, IE10. ET4 Zati bateko edo orokorrak diren ahozko zein idatzizko frogak 30   % 100. Ahozko ala idatzitako frogaren bitartez
IE2, IE3, IE5, IE6, IE7, IE8, IE9, IE10. ET5 Irakaslearen oharrak 5   0

Jardueren eta ebaluazioaren arteko harremanen taula (euskera)

BLOKEA  LABURPEN EDO MIKROIKERKETAK (alda daitezke) GELAKO BETEBEHAR EDO ARIKETAK (alda daitezke) KONTROL FROGAK 33% AMAIERAKO FROGA 33%
1/ Arte eta harutzaroaren arteko harremanak: askatasun sortzaile eta artea haurrentzako jakinduri bezala   -Haurtzaroa eta ikus kultura: Sormena eta haurraren askatasun sortzailea birpentsatzen -Arte hezkuntzaren egoera eskolan 1. Blokearen inguruan ariketa praktikoak 1.Blokeari buruz kontrol froga Bloke hau gainditu ez dutenentzat soilik
2/ Arte eta harutzaroaren arteko harremanak: Arte aexperientzia bezala proiektuen bidez garatutako pedagogia baten testuinguruan Arte eta haurtzaroaren arteko harremanak proietuen bitartez lan egiten duten eskoletan edo proposamenetan 2. Blokearen inguruan ariketa praktikoak 2.Blokeari buruz kontrol froga Bloke hau gainditu ez dutenentzat soilik
3/ Sormenerako estrategiak eta proposamen kurrikularra haur hezkuntzako arte bisualen irakaskuntzarako . -Haur hezkuntzara apligarriak diren sormena lantzeko teknikak -Arte bisualen edukiak eta konpetentzien ezarpenak haur hezkuntzako kurrikulu integratuan 3. Blokearen inguruan ariketa praktikoak 3.Blokeari buruz kontrol froga Bloke hau gainditu ez dutenentzat soilik

Gora

Edukien azalpen laburra

Ikasketa plana hurrengo edukien garapena aurrez ikusten du: Ikuste-arteen heziketaren joera hezigarriak; Curriculumeko heziketa artistikoa; Prozesuak eta ikuste-arteen ikasketa metodologiak; Ikuste-arteen errekurtso didaktiko eta materialak; Hurrengo formako deskriba dezakegun plastikoa eta ikuste adierazpenaren garapena:

E1. Arte eta ikus kulturaren hezkuntzarako joera eta ereduak.

E2 Arteak eta ikus kulturaren didaktika haur hezkuntzan

E3 Arteak eta ikus kulturaren baliabide didaktiko eta materialak haur hezkuntzarako.

E4 Arte eta ikus kuluraren hezkuntzaren ikuspegitik abiatuta, proiektuetan oinarritutako pedagogiaren garapena haur hezkuntzan. 

E5. Arte hezkuntzaren kurrikulua haur hezkuntzan 

E6 Arte eta ikus kulturaren edukiak eta gaitasunak haur hezkuntzan 

E7 Haur hezkuntzako sormenaren eta interpretapenaren prozesuen ebaluazioa. 

E8 Arteen eta ikus kulturaren prozesu sortzaileak haur hezkuntzako gelarako eredu. 

Gora

Gai-zerrenda

1. BLOKEA: Arte eta haurtzaroaren arteko harreman pedagogikoak: askatasun sortzaile eta artea haurrentzako jakinduria bezala 

  • Haurtzaroa eta ikus kutura
  • Arte eta haurtzaroaren arteko harreman pedagogikoak: adierazpen sortzaile askea birpentsatuz.
  • Arte eta haurtzaroaren arteko harreman pedagogikoak: artea haurrentzako jakinduria bezala haur hezkuntzan

2. BLOKEA: Arte eta haurtzaroaren arteko harreman pedagogikoak: Artea esperientzia bezala, proiektoetan oinarritutako pedagogiaren testuinguruetan.

  • Arte eta haurtzaroaren arteko harreman pedagogikoak:  artearen ikaskuntzaren prozsuak eta metodologiak proiektoetan oinarritutako pedagogiaren testuinguruetan.
  • Arte eta haurtzaroaren arteko harreman pedagogikoak:  artea subjetibotasun eta emantzipazioarentzako esperientzia bezala.

3. BLOKEA: Sormenerako estrategiak eta proposamen kurrikularra haur hezkuntzako arte bisualen irakaskuntzarako.

  • Sormenerako estrategiak, baliabide didaktikoak eta materialak arte bisualen irakaskuntzarako haur hezkuntzan. .
  • Arte bisualen kurrikulua, edukiak eta gaitasunak haur hezkuntzan

Gora

Bibliografia

Acceda a la bibliografía que su profesor ha solicitado a la Biblioteca.


11.1. Oinarrizkoa
Teoria
AGUIRRE ARRIAGA, I. (2006): Modelos formativos en educación artística: Imaginando nuevas presencias para las artes en educación. Foro Virtual Permanente del Congreso Regional en Formación Artística y Cultural para América Latina y El Caribe.
AGUIRRE ARRIAGA, I. (2007) Contenidos y Enfoques Metodológicos de la Educación Artística. Lección Magistral. Congreso de Formación artística y Cultural para la Región de América Latina y el Caribe, Medellín, 2007.
AGUIRRE ARRIAGA, I., (2009) Sobre los usos del arte en la escuela infantil. In-fan-cia: Educar de 0-6 años, nº 117-3, pp. 3-8
Curriculum Oficial Navarra (Nafarroako kurrikulum Ofiziala)

AGUIRRE ARRIAGA, I. (2015) Hacia una narrativa de la emancipación y la subjetivación desde una educación del arte basada en la experiencia. Docencia, 57 pp. 5-15. Santiago de Chile.

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F. (2002) Los proyectos de trabajo: Mapa para navegantes en mares de incertidumbre.Cuadernos de Pedagogía n.º 310.pp. 78-82
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F. (Coord.) (2004) Proyectos de trabajo. Una nueva forma de usar el conocimiento y de entender la educación. Nuevas reflexiones y experiencias sobre una propuesta muy innovadora. Cuadernos de Pedagogía, 332, Febrero 2004.

GREENE, M. (2005). Liberar la imaginación. Ensayos sobre educación, arte y cambio social. Barcelona: Graó.
KINCHELOE & STEINBERG (1997). Cultura infantil y multinacionales. Madrid: Morata (2000)

Esperientziak

FEBRER, MERCÉ DE (2005 ) Es un regalo ir a trabajar cada día. En VV.AA Vivencias de maestros y maestras: Compartir desde la práctica educativa pp. 47-58. Barcelona: Graó

FEBRER, MERCÉ DE (2010) ¿Es real la realidad? Cuadernos de Pedagogía nº 400, Abril 2010, Pp 26-29.
ROMERO, MONTSE (2010) Yo quiero aprender a volar. Cuadernos de Pedagogía nº 400, Abril 2010, Pp 23-25

ANGUITA, MARISOL (2011) Cartografías de lo posible. (Máster lana, argitaratu gabea)

ANGUITA, MARISOL (2011). Yo soy tú, yo soy todos, pero yo soy yo. Revista Aula de infantil. (60), 21-23.

ANGUITA, MARISOL (2012). Cajas de vida: paisajes que nos narran. Cuadernos de Pedagogía. (422) 34-38.

ANGUITA, MARISOL (2014) Planeta grullas o de cómo desear juntos. Cuadernos de Pedagogía (448). 22-27.

Eta aulategi birtualera igoko ditudan beste baliabide batzuk

11.2. Sakontzeko bibliografia

AGUIRRE ARRIAGA, I., (2000) Teorías y prácticas en educación artística, Universidad Pública de Navarra- Ocatedro (2005)
EFLAND / FREEDMAN / STUHR (2003) La educación en el arte posmoderno, Barcelona, Paidós, 2003.
EFLAND, A. - Una historia de la educación del arte, Barcelona, Paidós, , 2002.
EFLAND, A. (1996). «El currículum en red: una alternativa para organizar los contenidos de aprendizaje». Kikirikí, p. 42-43, 96-109.
EFLAND, A. (2004) Arte y cognición. La integración de las artes visuales en el currículum, Barcelona, Octaedro-EUB, 2004.
GIROUX, H.A., (1994), Los profesores como intelectuales públicos, Kikiriki, 34, (39-47).
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F., (1995), La clase como espacio de debate y construcción cultural, Kikiriki, 37, (4-8).
HERNÁNDEZ. F. (2007) Espigador@s de la cultura visual. Otra narrativa para la educación de las artes visuales. Barcelona: Octaedro.
VECCHI, VEA (2001) La luz: pensamientos, imaginarios y exploraciones. Cuadernos de Pedagogía, 307, p. 67-73. Noviembre, 2001.

Beste baliabideak: Bideoak

SANCHO, JUANA Mª. Pedagogía 2.0 http://www.youtube.com/watch?v=VS0-IMwhlCQ

Manipulación desde la infancia de la Publicidad para prepararnos en consumidores http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w9ekHRYuM58

HERNÁNDEZ, FERNANDO (Elkarrizketa): http://infantilinvestiga.blogspot.com/2011_12_01_archive.html

Reggio Emilia-ko Eskolen inguruko hitzaldia: http://adeliabertomeu.lacoctelera.net/post/2009/05/17/conferencia-sobre-escuelas-reggio-emilia

CABANELLAS, I. Mensajes entre líneas. Gobierno de Navarra

CABANELLAS, I. Momentos. Cantos entre balbuceos. Gobierno de Navarra /UPNA

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arrosadia Kanpusa. Eskolak emango diren gelen zenbakien eta tutoretza ordutegiaren berri edukitzeko, begira ezazue Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateko web orrian.

https://www.unavarra.es/fac-humanasysociales/estudios/grado/lehen-hezkuntzako-irakasleen-gradua/ordutegiak?submenu=yes

Gora