Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellanoEnglish | Ikasturtea: 2018/2019 | Beste urte batzuk:  2019/2020  |  2017/2018  |  2016/2017 
Industria Teknologietako Ingeniaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 242606 Irakasgaia: MAKINEN KALKULUA, SAIAKUNTZA ETA DISEINUA
Kredituak: 6 Mota: Aukerakoa Ikasmaila: 3 Iraupena: 2º S
Saila: Ingeniaritza
Irakasleak
AGINAGA GARCIA, JOKIN (Resp)

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Mekanika eta Materialen Ingeniaritza

Gora

Deskribatzaileak

Materialen karakterizazioa. Karga estatikoak. Karga aldakorrak. Hutsegite irizpideak. Errodamenduak. Kojineteak. Lotura eta transmisio elementuak. Engranajeak.

Gora

Gaitasun orokorrak

CB2 - Bere lan edo bokazioan, ikasleek bere jakituria modu profesional batean erabiltzea, hala nola haien jakituria alorrean arazoak ebazten eta argudioak sortu eta defendatzen demostratu daitezkeen gaitasunak edukitzea.

CG1 - Ingenieritza mekanikoan proiektuak idatzi, sinatu eta garatzeko gaitasuna, haien helburua egitura, ekipamendu mekaniko, energia-instalazio, instalazio elektriko eta elektroniko, industri-instalazio eta fabrikazio eta automatizazio prozesuen eraikuntza, berritzea, konponketa, kontserbazioa, eraistea, fabrikazioa, instalazioa edo ustiapena izanda.

CG2 - Aurreko atalean aipatutako jarduerak helburu duten proiektuak zuzentzeko gaitasuna.

CG3 - Teknologia eta oinarrizko ikasgaietan ezagutza, metodo eta teoria berriak ikasteko balioko zaiena eta egoera berrietara moldatzeko aldakortasuna errezten diena.

CG4 - Arazoak konpontzeko ekimena, erabakiak hartzeko gaitasuna, sormena, arrazoiketa kritikoa, ezagutzak zabaltzeko eta trasnmititzeko gaitasuna, industri ingenieritzaren alorrean trebezia eta abilezia.

Gora

Berariazko gaitasunak

CM2: Makinen kalkulu, diseinu eta entsegurako ezagutza eta gaitasuna edukitzea. Elementuen diseinuari aplikatutako teknika berriak ezagutzea.

Gora

Ikasketaren emaitzak

R1: Elementu eta makina mekanikoetan oinarritutako sistema eta proiektu konplexuak garatzea.

R2: Diseinu mekanikoan ezagupenak eskuratzea, metodo eta teoria berriak ikasi eta egoera berrietara moldatzeko gaitasuna balio dutenak.

R3: Makinen elementu mekanikoak eta hauen diseinuan oinarritutako sistemen inguruan hitzegin eta aditzera ematen jakitea.

R4: Makinen elementu mekanikoen kalkulu erresistentea menperatzea, kargen lorpena eta nekea barne.

Gora

Metodologia

 

Metodologia - Jarduera
Ordu presentzialak
Ordu ez-presentzialak
A-1 Teoria klaseak ikasleen parte hartzearekin
40
 
A-2 Praktikak
10
 
A-3 Eztabaidak, aurkezpenak, talde tuturetzak
 
 
A-4 Lanak egitea
 2
15
A-5 Materialen irakurketa
 
10
A-6 Banakako ikasketa
 
60
A-7 Azterketak, ebaluazio frogak
8
 
A-8 Banakako tutoretza
 
 5
 
 
 
Guztira
60
90

Gora

Prestakuntza jardueren harremana gaitasunekin

Gaitasuna
Jarduera hezigarria
CG-1
A-1, A-2, A-4, A-5
CG-2
A-1, A-2, A-4, A-5
CG-3
A-1, A-2, A-4, A-5
CG-4
A-1, A-2, A-4, A-5
CM-2
A-1, A-2, A-4, A-5, A-6, A-8
CB2, CB3
A-4

Gora

Hizkuntzak

Euskera, Gaztelera, Ingelesa

Gora

Ebaluazioa

 

Ikasketaren emaitzak Ebaluazio sistemak Pisua (%) Errekuperatu daiteke?
 R2 R3 R4  Azterketa teoriko-praktikoa.

2 azterketa partzial kurtsoan zehar.

  1. Unidatate Didaktikoa: 4,5 puntu

  2. Unidatate Didaktikoa: 3 puntu

Gutxieneko Nota:5/10 Unitate Didaktiko bakoitzean

 %75  BAI
 R1 R2 R3 R4  Praktikak: puntu 1 (derrigorrezkoa 5etik 4ra joatea)  %10  EZ
 R1 R2 R3 R4  Derrigorrezko lana: 1.5 puntu  %15  EZ

 

  • Ikasgaia gainditzeko beharrezkoa da unitate didaktiko bakoitzeko azterketa gainditzea modu independentean, gutxienez 5 praktiketatik 4ra bertaratzea eta ebaluazio elementu guztien (azterketak, praktikak eta lana) batazbesteko ponderatua 10etik 5 baino gehiago izatea.
  • 1. eta 2. unitate didaktikoetako patzialak ez badira gainditzen, errekuperaketa azterketa bat egongo da, zeinetan bakarrik suspenditutako zatia egin beharko den.
  • Ikasgaia partzialen bitartez gainditu duten ikasleei, ebaluazio jarraian zehar egindako lana saritzeko, irakasleak nota portzentai txiki bat igo diezaieke.
  • Berreskuperapen azterketaren atal bakoitza gainditzen ez bada, aktan agertuko den nota bakarrik azterketen bitartez kalkulatuko da, lana eta praktiken nota kontutan hartu gabe. Ikasle batek azterketen batazbestekoa 5 baino handiago badu, partzial bat suspendituta izanda, jarriko zaion nota 4.9 izango da.

Gora

Edukien azalpen laburra

Diseinu mekanikoaren hastapenak, materialen propietate mekanikoak, kontsiderazio estatiko eta dinamikoak diseinu mekanikoan, nekea, transmisio ardatzak, torlojuzko loturak.

 

Gora

Gai-zerrenda

LEHEN UNITATE DIDAKTIKOA: Makinen diseinua. Fundamentuak

 

1. GAIA: Makinen diseinua. Fundamentuak
 1. kapitulua: Sarrera. Diseinuaren faseak. Ziurtasuna faktoreak
 2. kapitulua: Tentsioen analisia. Esfortzuak (trakzioa, flexioa, tortsioa). Mohr-en zirkulua

 

2. GAIA: Materialak
 3. kapitulua: Materialen propietate mekanikoak
 4. kapitulua: Hutsegite moduak. Alde makroskopikoak

 

3. GAIA: Diseinu mekanikoaren kontsiderazio estatikoak
 5. kapitulua: Karga estatikoak. Material harikorrak
 6. kapitulua: Karga aldakorrak. Material hauskorrak

 

4. GAIA: Diseinu mekanikoaren kontsiderazio dinamikoak
 7. kapitulua: Nekearen teoriak. Nekearekiko erresistentzia. Nekearekiko erresistentziaren limitea
 8. kapitulua: Nekearekiko erresistentziaren limitea aldatzen duten faktoreak. S-N kurbak esfortzu-mota desberdinetarako
 9. kapitulua: Tentsio fluktuatzaileak
 10. kapitulua: Nekearenagatik metatutako kaltea. Minerren legea.
 11. kapitulua. Neke Multiaxiala

 

BIGARREN UNITATE DIDAKTIKOA: Transmisio eta lotura elementuak

 

5. GAIA: Errodadura kojineteak
 12. kapitulua: Errodamenduak
 13. kapitulua: Errodamenduen hautaketa


6. GAIA: Makinen elementuen lotura
 14. kapitulua: Lotura ez-iraunkorrak. Torlojuak. Errematxeak
 

7. GAIA: Engranaje zilindrikoen kalkulua
 15. kapitulua: Lewisen ekuazioa. AGMA influentzia-faktoreak
 16. kapitulua: AGMA kalkulua


8. GAIA: Lubrifikazioa
 17. kapitulua: Lubrifikazioa. Lubrifikazio kojineteak

 

Praktikak

Elementu Finitoak I: Ansys-en hastapenak

Elementu Finitoak II: Kt-ren kalkulua

Elementu Finitoak III: Kalkulu Estatikoa

Elementu Finitoak IV: Nekearen Kalkulua

Hutsegindako Piezen Analisia

 

Ariketa praktikoa:

Elementu mekaniko baten diseinua

Gora

Bibliografia

Acceda a la bibliografía que su profesor ha solicitado a la Biblioteca.


Oinarrizko bibliografia

  Diseño en Ingeniería Mecánica, J.E. Shigley, ed. McGraw-Hill. (5ª edición, 4ª en castellano).

  Mechanical Engineering Design, Shigley, J.E., Mischke, C.R., McGraw-Hill, Sixth Edition, 2001. 

Bibliogragia osagarria

  Tecnología de Máquinas. Tomo I: Fundamentos Ejes, Acoplamientos y Apoyos, J.I. Pedrero, Unidades Didácticas, UNED, Madrid, 2005.

  Fundamentals of Machine Component Design, Juvinall, R.C. , Wiley, 3rd. edition, 2000.

  Métodos de Cálculo de Fatiga para Ingeniería, Avilés R., Editorial Paraninfo, 2015

 

Gora

Non emango den

Arrosadia kanpusa.

Gora