Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellanoEnglish | Ikasturtea: 2014/2015 | Beste urte batzuk:  2019/2020  |  2018/2019  |  2017/2018  |  2016/2017  |  2015/2016 
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 172404 Irakasgaia: GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 2 Iraupena: 2º S
Saila: Enpresen Kudeaketa
Irakasleak
GOÑI DUCAY, DANIEL

Partes de este texto:

 

Deskribatzaileak

Derrigorrezko irakasgai bat da eta enpresaren ekonomia eta diseinu eta erakundearen portaerarekin batera Giza baliabideak eta antolaketa, oinarrizko gaien artean aurkitzen da. Bereziki oinarrizko gaiak ematerakoan egindako antolaketan, hirugarren eta azkeneko irakasgai bezala agertzen da. Enpresen administrazioko graduan bigarren seihilekoan ematen da. Batez ere kurtso honetan sakontzen da enpresentzako den oinarrizko baliabide batetan, hau da, enpresa osatzen duten pertsonetan. Enpresaren oinarrizko kontzeptuak lehenengo kurtsoan emandako enpresaren ekonomian aztertu ondoren eta bigarren kurtsoan erakundei buruzko egitura eta antolaketa ulertzeko eta gizabanakoen portaera aztertzeko oinarriak erakundeen diseinua eta portaeran finkatu ondoren giza baliabideen kurtsoak pertsonak erakundeetan estrategikoki duten pisua eta garrantzia ulertzea erraztuko du eta baita jakin araziko dio ikasleari giza baliabideen kudeaketan zuzenean parte hartzen duten sailak zeintzu diren.

Modu honetan kurtsoko lehenengo gaiak pertsonen izaera estrategikoa enpresan zein den azaltzen du eta pertsonek enpresak sortutako balio erantsian egiten duten ekarpena ulertzeko oinarri teorikoak ematen dira.

Bigarrenean giza baliabideen alorrean inolako erabakia hartu aurretik beharrezkoa den informazioa lortzeko jarraitu behar diren prozesuak deskribatzen dira. Bi prozesu hauek lanpostuaren azterketa eta giza baliabideen plangintza dira.

Hirugarren gaian pertsonen errekrutatzea, hautaketa eta sozializazioa enpresan aztertzen da.

Honi jarraipena ematen dioten ondorengo bi gaiak enplegatuen garapenarekin erlazionaturik daude. Lehenengoan prestakuntza politikak eta sortzen diren arazoak aztertzen da eta bigarrenean ibilbide profesionalaren plangintza.

Azkenik pertonen kudeaketan oinarrizkoak eta erlazionaturik dauden hiru gai aztertzen dira: errendimenduaren ebaluaketa, prozesu sustraktiboak eta ordainsariaren kudeaketa. Honen azterketa 6,7,8 eta 9 gaietan aztertuko da.

Gai guztiak batez ere ekonomiaren ikuspuntutik aztertzen dira dena den psikologiak eta soziologiak egindako ekarpenak ere kontutan hartzen dira. Beraz disciplina anitzeko ikuspegia ematen saiatzen da.

GOMENDATUTAKO AURRETIKO EZAGUERAK: Enpresaren ekonomiarekiko, eta diseinu eta erakundearen diseinu eta portaerarekiko oinarrizko ezaguerak.

Gora

Gaitasun orokorrak

Konpetentzia orokorrak

CG01. Analisirako eta sintesiarako gaitasuna
CG03. Komunikazio idatzia eta berbala ama hitzkuntzan

CG04. Atzerritar hizkuntzetan idazte eta hitz egiteko gaitasuna

CG05.Ikasketa arloko informatikan ezagutza

CG06. Iturri anitzeko informazioa bilatu eta aztertzeko gaitasuna.
CG08. Erabakiak hartzeko gaitasuna
CG09. Taldean lan egiteko gaitasuna
CG12. Harreman pertsonaletarako habilezia

CG14. Kritika eta autokritikarako gaitasuna
CG15. Konprezu etikoa lanean
CG16. Presiopean lan egiteko gaitasuna
CG17. Bakarrik ikasteko gaitasuna
CG21. Ekintzaletasun izpiritua

Gora

Berariazko gaitasunak

Konpetentzia espezifikoak

CE02. Informazio ekonomikoare iturriak eta bere edukia identifikatu
CE04. Arazoen analisiari tresna teknikoetan oinarritutako irizpide profesionalak aplikatu
CE05. Enpresa eta merkatuen egoera zehatzei buruzko aholkularitza txostenak idatzi
CE11. Enpresaren izaera ulertu eta bera ostatzen duten agenteen interesen interakzio lekua dela ulertu
CE12. Enpresaren funtzio ezberdinetako proiektuak planifikatu, antolatu eta kontrolatu
CE13. Enpresa sistema dela ulertu eta funtzio ezberdinen elkar harremanak identifikatu
CE14. Enpresaren eraginkortasuna eta efizientzia hobetzera zuzenduta dauden politika eta praktikak martxan jarri
CE19. Giza baliabideen trebakuntza, garapena eta motibazioa hobetuko dituzten teknikak erabili

Gora

Metodologia

  Gelako lana (ordua totalak) Gelatik kanpoko lana (ordu totalak)
A-1 Taldeko saioak Handiak (azken azterketa barne) 46  
A-2 Taldeko saioak Medium 14  

A-3 Lana eta ariketak prestatzea

   24
A-4 Ikasturtean zehar azterketa Bakoitzaren    40
A-5 Proba eta azterketak prestatzea    18
A-6 Banakako tutoretzak    8
Guztiraz 60 90

Gora

Prestakuntza jardueren harremana gaitasunekin

 

JARDUERAK KONPETENTZIAK
A-1 Taldeko saioak Handiak (azken azterketa barne)sesioak CG01, CG04, CG08, CG15, CG18, CE02, CE04, CE11, CE13, CG21
A-2 Taldeko saioak Medium CG03, CG05, CG08, CG09, CG12, CG21, CE12, CE13, CE14, CE19
A-3 Lana eta ariketak prestatzea CG04, CG06, CG09, CG18, CG21, CE05, CE13, CE14, CE19
A-4 Ikasturtean zehar azterketa Bakoitzaren CG06, CG14, CG17, CE11, CE12
A-5 Proba eta azterketak prestatzea CG16, CE11, CE12
A-6 Banakako tutoretzak  CG14, CE19

Gora

Hizkuntzak

Euskera

Gora

Ebaluazioa

Azken ebaluaketa froga: kurtsoko notaren %65

   •Edukien azterketa: %50

   •Bakarkako lanaren ebaluaketa: %15

 

   •Derrigorrezkoa da azterketako puntuen %40 izatea kurtsoa gainditzeko.
   •Errekuerpatu daiteke errekuperazio azterketan.
   •Gutxienez azken azterketako puntuen %25 lortu behar da errekuperazio azterketara joateko.

 

Ikaslearen lana: kurtsoko notaren %15
   •Ariketak, kasuak eta test-ak.
   •Ezin daiteke errekuperatu.


Talde lana: kurtsoko notaren %20
   •Sesio praktikoak talde txikian.
   •Ezin daiteke errekuperatu.

Gora

Edukien azalpen laburra

Derrigorrezko irakasgai bat da eta enpresaren ekonomia eta diseinu eta erakundearen portaerarekin batera Giza baliabideak eta antolaketa, oinarrizko gaien artean aurkitzen da. Bereziki oinarrizko gaiak ematerakoan egindako antolaketan, hirugarren eta azkeneko irakasgai bezala agertzen da. Enpresen administrazioko graduan bigarren seihilekoan ematen da. Batez ere kurtso honetan sakontzen da enpresentzako den oinarrizko baliabide batetan, hau da, enpresa osatzen duten pertsonetan. Enpresaren oinarrizko kontzeptuak lehenengo kurtsoan emandako enpresaren ekonomian aztertu ondoren eta bigarren kurtsoan erakundei buruzko egitura eta antolaketa ulertzeko eta gizabanakoen portaera aztertzeko oinarriak erakundeen diseinua eta portaeran finkatu ondoren giza baliabideen kurtsoak pertsonak erakundeetan estrategikoki duten pisua eta garrantzia ulertzea erraztuko du eta baita jakin araziko dio ikasleari giza baliabideen kudeaketan zuzenean parte hartzen duten sailak zeintzu diren.

Modu honetan kurtsoko lehenengo gaiak pertsonen izaera estrategikoa enpresan zein den azaltzen du eta pertsonek enpresak sortutako balio erantsian egiten duten ekarpena ulertzeko oinarri teorikoak ematen dira.

Bigarrenean giza baliabideen alorrean inolako erabakia hartu aurretik beharrezkoa den informazioa lortzeko jarraitu behar diren prozesuak deskribatzen dira. Bi prozesu hauek lanpostuaren azterketa eta giza baliabideen plangintza dira.

Hirugarren gaian pertsonen errekrutatzea, hautaketa eta sozializazioa enpresan aztertzen da.

Honi jarraipena ematen dioten ondorengo bi gaiak enplegatuen garapenarekin erlazionaturik daude. Lehenengoan prestakuntza politikak eta sortzen diren arazoak aztertzen da eta bigarrenean ibilbide profesionalaren plangintza.

Azkenik pertonen kudeaketan oinarrizkoak eta erlazionaturik dauden hiru gai aztertzen dira: errendimenduaren ebaluaketa, prozesu sustraktiboak eta ordainsariaren kudeaketa. Honen azterketa 6,7,8 eta 9 gaietan aztertuko da.

Gai guztiak batez ere ekonomiaren ikuspuntutik aztertzen dira dena den psikologiak eta soziologiak egindako ekarpenak ere kontutan hartzen dira. Beraz disciplina anitzeko ikuspegia ematen saiatzen da.

Gora

Gai-zerrenda

G1: GB kudeaketa estrategikoa

G2: Lanpostuaren analisis eta GB plangintza

G3: Reklutamendua eta hautaketa

G4: Trebakuntza eta garapena

S5: Ibilbide profesionala

G6: Errendimenduaren ebaluaketa

G7: Prozesu sustraktiboak

G8: Ordainketa: barne eta kanpo ekitatea

G9: Ordainketa: pizgarriak eta albokoak

Gora

Bibliografia

Acceda a la bibliografía que su profesor ha solicitado a la Biblioteca.


Bibliografía básica

- De la Calle Duran, M.C., y Ortiz de Urbina Criado, M. (2014). Fundamentos de Recursos Humanos (2° Ed.). Pearson, Madrid.

 

 Bibliografía complementaria

 

- Gomez Mejía, L.R., Balkin, D. y Cardt, R. (2001). Dirección y gestión de recursos humanos. (3° Ed.). Prentice Halla, Madrid

 

- Dolan, S.L., Valle Cabrera, R., Jackson, S.E. y Schuler, R.S. (2007). La gestión de los Recursos Humanos (3° Ed.). McGraw Hill. Interamericana de España, Madrid

 

- Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerharh, B., y Wright, R.H. (2010). Human Resources Management: Gaining a Competitive Advantages (7th Ed.). McGraw Hill, New York.

Gora

Non emango den

Ikasgelategia

Gora