Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellanoEnglish | Ikasturtea: 2015/2016 | Beste urte batzuk:  2019/2020  |  2018/2019  |  2017/2018  |  2016/2017 
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 172101 Irakasgaia: ENPRESAREN EKONOMIA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Enpresen Kudeaketa
Irakasleak
NUÑEZ ALDAZ, IMANOL AZCARATE GARITANO, ELISABETH

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

GIZA BALIABIDEAK ETA ANTOLAKUNTZA

Gora

Deskribatzaileak

Enpresa kontzeptua. Enpresa eta ingurunea. Enpresa motak. Zuzendaritza. Erabakitze-prozesua.

Gora

Gaitasun orokorrak

Irakasgai honek hurrengo konpetentzi orokorrak lantzen ditu:
CG01. Analisi eta sintesi gaitasuna
CG03. Ahozko eta idatzizko komunikazio ama hizkuntzan
CG08. Erabakiak hartzeko gaitasuna
CG12. Harreman pertsonalendako abilezia
CG15. Lanarekiko konpromiso etikoa
CG16. Presiopean lan egiteko gaitasuna
CG17. Modu autonomoan ikasteko gaitasuna

Gora

Berariazko gaitasunak

Irakasgai honek hurrengo konpetentzi zehatzak lantzen ditu:

CE01. Erakundeak ulertu, ekonomiaren funtzionamendu teorikoaren ondorio gisa.

CE04. Irizpide profesionalak eta tresna teknikoak arazoen hausnarketari aplikatzea.

CE11. Enpresaren natura ulertzea, erakundeen ezaugarriak eta beste agenteen interesak kontuan izanda.  

 

Gora

Ikasketaren emaitzak

Ikasketen emaitzak

Edukia

Hezkuntza jarduerak

Ebaluaketa

R04. Enpresaren oinarrizko teoria. Antolaketa eta eremu funtzionalak

1, 2, 6 gaiak.

A1, A2, A3, A4, A5, A6

Banakako entsegua, banakako azterketa eta banakako lanaren ebaluaketa

R08. Erakundeen teoria. Zuzendaritza estrategikoa

2, 3 gaiak.

A1, A2, A3, A4, A5, A6

Banakako entsegua, banakako azterketa eta banakako lanaren ebaluaketa

RE1. Gatazka eta kooperazioa enpresan

3, 4, 5 gaiak.

A1, A2, A3, A4, A5, A6

Aurkezpenak, banakako azterketa eta banakako lanaren ebaluaketa

RE2. Etika enpresan

3, 4 gaiak.

A1, A2, A3, A4, A5, A6

Banakako entsegua, banakako azterketa eta banakako lanaren ebaluaketa

Gora

Metodologia

Metodologia/Jarduera                                                                Ikasgelan            Ikasgelatik at    

A1. Lan talde handian (azterketa barne)                                      46                                                                         

A2. Lan talde txikian                                                                     14          

A3. Lanak eta ariketak                                                                                                        25

A4. Bakarkako ikaste orduak                                                                                              42

A5. Azterketa prestatzea                                                                                                    18

A6. Tutoretzak                                                                                                                       5

Denetara                                                                                        60                                  90

Gora

Prestakuntza jardueren harremana gaitasunekin

Konpetentziak
Metodologia

CG01, CG03, CG08,CG12,CG15, CE01, CE11

A1

CG01, CG08, CG12, CG16, CE01,CE03, CE04, CE11

A2

CG03, CG08, CG12, CE04

A3

CG15, CG16, CG17, CG01, CG08, CG16, CG17, CG02, CE04

A4

CE13

A5

CG15

A6

Gora

Hizkuntzak

Euskera-

Gora

Ebaluazioa

Bakarkako entsaioa   %20 ezin da errekuperatu.

Presentazioak             %20 ezin da errekuperatu.

Bakarkako azterketa  %50 errekuperatzea posiblea da.

Bakarkako lana           %10 errekuperatzea posiblea da.

 

errekuperaketa egiteko nota minimoa: 2

Bataz bestekoa egiteko: 4

Gora

Edukien azalpen laburra

Derrigorrezko ikasgai hau Antolaketa eta Giza Baliabideak materiaren barruan kokatzen da, Antolaketa Diseinua eta Portaera eta Giza Baliabideen Kudeaketarekin batera. Lehen urtearen lehen seihilekoan kokatzen da ikasgaia.

Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritzako ikasle batentzako funtsezkoa da enpresak, eta hauek izaten dituzten erronkak, ezagutzea eta ulertzea. Dudarik gabe enpresen mundua konplexua da. Lauhileko batean enpresen eta bere inguruaren azterketa sakon bat egitea ezinezkoa bada ere, mundu horren ikuspegi orokor bat lortu daiteke. Enpresen mundu horretara hurbiltzea da hain zuzen ere Enpresaren Ekonomia deitzen den ikasgai honen azken helburua.

Sarrerako gaian enpresaren kontzeptua aztertuko dugu eta saila eta funtzio nagusienak aurkeztuko ditugu, enpresa sistema integratu bat dela ulertzeko. Hurrengo gaian enpresaria aztertuko dugu enpresaren gobernua ulertzeko. Hirugarren gaiak enpresa mota ezberdinak aurkezten ditu. Gero enpresa bere ingurunean kokatuko dugu, eta inguru honen faktorerik garrantzitsuneak nola aztertu daitezken ikusiko dugu. Lehen zati honetako azken gaian enpresaren dinamika aztertuko dugu. Hau da, enpresak zer nolako garapena izan dezaken.

Kurtsoaren bigarren zatian enpresaren area funtzional ezberdinak aztertzen dira. Helburua funtzio edo departamentu ezberdinen ikuspegi orokor bat izatea da eta elkarrekin duten loturaz jabetzea. Graduko beste ikasgai batzuetan funtzio horien zehaztasunak sakonago aztertuko dira. Finantza, Eragiketa eta Merkataritza funtzioak aztertuko ditugu hain zuzen ere. Kurtsoko azken gaian erabakitze prozesua aztertuko dugu. Erabaki horiek hartzerako garaian lagungarri suertatu daitezkeen tresna batzuek landuko ditugu.

Gora

Gai-zerrenda

 

  1. Gaia. Enpresaren analisi ekonomikoa. Transakzio kosteak, baliagarritasunak eta bakarkako jokabidea.
  2. Erakunde motak: Enpresarioa eta sindikatuaren teoria.
  3. Enpresaren garapena. Akzioak eta enpresa handiak.
  4. Jabetza, zuzendaritza eta enpresaren kudeaketa: Koalizioaren arazoa.
  5. Enpresa eta zuzendaritza: Autoritatea, koordinazioa eta behaketa. Helburuak, plangintza eta kontrola.
  6. Enpresaren jarduera: Ingurumena, balioaren katea eta sail funtzionalak.

Gora

Bibliografia

Acceda a la bibliografía que su profesor ha solicitado a la Biblioteca.


Douma, S. y Schreuder, H. (2009): Enfoques económicos para el análisis de las organizaciones. Pearson Educación. Madrid. 4ª edición

Salas Fumás, V. (1996): Economía de la empresa. Decisiones y organización. Ed. Ariel. Barcelona. 2ª edición

Serra Ramoneda, A. (2003): Mercados, contratos y empresa. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona

Gora

Non emango den

aulario

Gora