Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2019/2020 | Beste urte batzuk:  2018/2019  |  2017/2018  |  2016/2017  |  2015/2016 
Ekonomian Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 171105 Irakasgaia: FINANTZA ERAGIKETAK
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Enpresen Kudeaketa
Irakasleak
GONZALEZ URTEAGA, ANA (Resp)

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Finantzak.

Gora

Deskribatzaileak

Finantza Eragiketetarako sarrera.  Diruaren balioa denboran zehar eta interes tasa. Finantza lege bakun eta konposatuak. Finantza Errentak. Epe luzeko finantza eragiketa klasikoak.

Gora

Gaitasun orokorrak

GO03 Ahozko komunikazioa eta komunikazio idatzia sorterriko hizkuntzan

GO05 Ikerketa esparruari buruzko informatika ezagutzak

 

GO06 Iturri desberdinetatik datorren informazioa aztertzeko eta aurkitzeko trebetasuna

GO09 Taldean lan egiteko gaitasuna
GO15 Konpromiso etikoa lanean
GO17 Ikasketa autonomorako gaitasuna

 

OG1 Ikasleek bigarren hezkuntzako oinarrizko ezagutzak eduki eta ulertu izana erakustea, zeinak testuliburu aurreratuetan eta horien ikasketa alorreko aitzindaritzatik datozen ezagutzetan egon litezkeen

OG2 Ikasleek haien jakintza haien lan edo bokazioari aplikatzen jakitea modu profesional batean, eta problemak ebazteko zein argumentuak sortu eta defenditzeko gaitasuna izatea

OG3 Ikasleek gogoeta sozial, etiko eta zientifikoak barnebiltzen dituzten iritziak sortzea ahalbidetzen duten datuak bildu eta interpretatu ahal izatea

Gora

Berariazko gaitasunak

GE02 Enpresarentzat garrantzitsuak diren informazio ekonomiko garrantzitsuaren iturriak eta beren edukiak identifikatzea

GE03 Enpresarentzat garrantzitsuak izan arren profesionalak ez direnek ezagutu ezin duten informazioa ateratzea datuetatik

GE04 Tresna teknikoen erabilpenean oinarritutako irizpide profesionalak aplikatzea enpresa kudeaketako arazoen analisian

GE15 Finantza merkatuak, beren egitura, eragileak eta produktuak ulertzea

Gora

Ikasketaren emaitzak

R_FI_01 Finantza eragiketen matematika aplikatu

R_FI_02 Diruaren balio  kontzeptua denboran zehar ulertu

R_FI_03 Finantza-legeak nola aplikatu jakin

R_FI_04 Finantza-errentak ezagutzen, identifikatzen eta baloratzen jakin

R_FI_05 Maileguak ezagutzen, identifikatzen eta baloratzen jakin

R_FI_06 Eskuratutako ezagutza, egoera errealetan aplikatu

Gora

Metodologia

Aktibitatea/Orduak Presentziala Ez Presentzialak
A-1 Saio Teorikoak 28  
A-2 Saio Praktikoak 28  
A-3 Banakako ikasketa   42
A-4 Banakako edota taldeko jarduerak   40
A-5 Tutoretzak   08
A-6 Azterketa 04  
  60 90

Gora

Prestakuntza jardueren harremana gaitasunekin

CG03 Ahozko komunikazioa eta komunikazio idatzia sorterriko hizkuntzan A1, A2, A4, A5, A6
GO05 Ikerketa esparruari buruzko informatika ezagutzak A2
GO06 Iturri desberdinetatik datorren informazioa aztertzeko eta aurkitzeko trebetasuna A1, A2, A3, A4, A6
GO09 Taldean lan egiteko gaitasuna A2, A4
GO15 Konpromiso etikoa lanean A4, A5, A6
GO17 Ikasketa autonomorako gaitasuna A3, A6
GE02 Enpresarentzat garrantzitsuak diren informazio ekonomiko garrantzitsuaren iturriak eta beren edukiak identifikatzea A1, A2, A3, A4, A5, A6
GE03 Enpresarentzat garrantzitsuak izan arren profesionalak ez direnek ezagutu ezin duten informazioa ateratzea datuetatik A1, A2, A3, A4, A5, A6
GE04 Tresna teknikoen erabilpenean oinarritutako irizpide profesionalak aplikatzea enpresa kudeaketako arazoen analisian A1, A2, A3, A4, A5, A6
GE15 Finantza merkatuak, beren egitura, eragileak eta produktuak ulertzea A1, A2, A3, A4, A5, A6

Gora

Hizkuntzak

Euskara eta gaztelerako taldeak.

Gora

Ebaluazioa

Proposaturiko ebaluazio sistema honakoa da:

A) Zati berreskuragarria:

Azterketa finalak notaren %70a suposatuko du.

Azterketan 5 bat lortu behar da gutxienez ikasgaia gainditzeko.

B) Berreskuratu ezin den zatia (ebaluazio jarraitua):

- Banakako edota taldeka egin beharreko jarduerak %30a

Gora

Edukien azalpen laburra

Ikaslea finantza eragiketak aztertu eta ebazteko gai izan dadin ezagupen zehatzak jasotzeko moduan antolatua dago ikasgai hau.

Helburua, ikasleak oinarrizko finantza kontzeptuak ezagutu eta erabiltzeko gaitasuna lortzea da, oinarrizko formakuntza baten bidez. Modu honetan, testuinguru ekonomiko edo finantzario erreal batean finantza aukera ezberdinen arteko azterketa arrazional bat egiteko baldintzak izanen ditu.

Gora

Gai-zerrenda

1. UNITATEA: FINANTZA BALORAZIOA ETA FINANTZA ERAGIKETAK

1. Gaia: Finantza Balorazioa

1.1. Finantza balorazioaren oinarriak

1.1.1. Finantza Kapitala

1.1.2. Finantza legeak eta hauen ezaugarriak

1.1.3. Kapitalizazio bakuna

1.1.4. Kapitalizazio konposatua

1.1.5. Deskontu bakuna: merkatala eta arrazionala

1.1.6 Deskontu konposatua: merkatala eta arrazionala

1.2. Kapitalen konparaketa eta ordezkapena

1.2.1. Kapitalen konparaketa

1.2.2. Kapitalen batuketa

1.2.3. Kapitalen banakuntza

2. Gaia: Finantza Eragiketak

2.1. Kontzeptua

2.2. Sailkapena

2.3. Finantza baliokidetasuna

2.4. Interes tasa efektiboak

2.5. TAE

2. UNITATEA: FINANTZA ERRENTEN BALORAZIOA

3. Gaia: Finantza errenten balorazioa

3.1. Kontzeptua, sailkapena, kapital balioa eta ezaugarriak

3.2. Errenta konstante eta aldiunekoak

3.3. Errenta diferituak eta aurrez-aurretikoak

3.4. Errenta aldakorrak

3.5. Errenta frakzionatuak

3. UNITATEA: EPE LUZEKO FINANTZA ERAGIKETAK

4. Gaia: Maileguak

4.1. Kontzeptua

4.2. Amortizazio metodoak

4.3. Amortizazio frakzionatua

4.4. Amortizazioa gabetasun epeekin

4.5. Amortizazioa interes aldakorrekin

4.6. Interes tasa efektiboak eta TAE

Gora

Bibliografia

Acceda a la bibliografía que su profesor ha solicitado a la Biblioteca.


Oinarrizko Bibliografia.

- De Pablo López, A. (2002) -Valoración Financiera- Editorial Centro de Estudios Ramón Areces

Bestelako bibliografia

- BETZUEN ZALBIDEGOITIA, Amancio (1990) Euskaratzailea: BILBAO GARZON, Alberto: MATEMATIKA FINANTZARIOZKO KURTSOA. Oinarrizko Finantz Analisia. Errentak. Kapitalen Eraketaren Eragiketak-. Instituto de Estudios FinancieroActuariales / Finantza Aktuarial Ikerketetarako Institutua. UPV/EHU. Bilbo.

- BETZUEN ZALBIDEGOITIA, Amancio (1993) Euskaratzailea: BILBAO GARZON, Alberto: -MATEMATIKA FINANTZARIOZKO KURTSOA. Mailegu-Eragiketak. Obligazio-Jesapenen Eragiketak-. Instituto de Estudios FinancieroActuariales / Finantza Aktuarial Ikerketetarako Institutua. UPV/EHU. Bilbo.

- De Pablo López, A. (2002) -Matemáticas de las operaciones financieras- Editorial UNED.

- Delgado, C y Palomero, J (2002) -Gestión Financiera: Teoría y 800 ejercicios-. Palomero-Delgado Editores.

- Ruiz Cabestre, F.J. y Rodríguez Oses, E. (2005): -Valoración de las Operaciones Financieras: Manual teórico-práctico- Ed. Thomson.

Gora

Non emango den

Gela arrunta eta informatika gelak

Gora