Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2017/2018 | Beste urte batzuk:  2019/2020  |  2018/2019  |  2016/2017  |  2015/2016 
Ekonomian Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 171105 Irakasgaia: FINANTZA ERAGIKETAK
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Enpresen Kudeaketa
Irakasleak
FERRER ZUBIATE, ELENA (Resp) ARRAZTOA MAGAÑA, ESTITXU
GOÑI GORRIZ, MARIA MERCEDES

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Finantzak.

Gora

Deskribatzaileak

Finantza Eragiketetarako sarrera.  Diruaren balioa denboran zehar eta interes tasa. Finantza lege bakun eta konposatuak. Finantza Errentak. Epe luzeko finantza eragiketa klasikoak.

Gora

Gaitasun orokorrak

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ekonomi eta Enpresa Zientzien Fakultateko Enpresa Kudeaketa eta Zuzendaritza Graduan definitutako trebetasunak honakoak dira:

GO03 Ahozko eta idatzizko komunikazioa hizkuntza naturalean
GO05 Ikasketa eremuko informatika trebetasunak.
GO07 Arazoak konpontzeko gaitasuna
GO09 Taldean lan egiteko gaitasuna
GO12 Harreman pertsonaletarako gaitasuna
GO15 Lanean konpromezu etikoa
GO17 Bakarkako ikaskuntzan gaitasuna

 

OG1 Ikasleek bigarren hezkuntzako oinarrizko ezagutzak eduki eta ulertu izana erakustea, zeinak testuliburu aurreratuetan eta horien ikasketa alorreko aintzindaritzatik datozen ezagutzetan egon litezkeen.

OG2 Ikasleek haien jakintza haien lan edo bokazioari aplikatzen jakitea modu profesional batean, eta problemak ebazteko zein argumentuak sortu eta defenditzeko gaitasuna izatea.

OG3 Ikasleek gogoeta sozial, etiko eta zientifikoak barnebiltzen dituzten iritziak sortzea ahalbidetzen duten datuak bildu eta interpretatu ahal izatea.

Gora

Berariazko gaitasunak

BE01 Ekonomi erakundeak ulertzea, ekonomiaren funtzionamendua azaltzen duten adierazpen teoriko edo formalen emaitza edo aplikazio gisa.
BE02 Enpresarentzat garrantzitsuak diren informazio iturriak eta hauen edukia identifikatzea.
BE03 Datuetatik, profesionalak ez direnentzat identifikagarriak ez diren informazioak lortzen jakitea.
BE04 Tresna teknikoen erabilpenean oinarrituriko erizpide profesionalak, enpresa kudeaketarako arazoen analisian aplikatzeko gai izatea.
BE05 Enpresa eta merkatuen egoera zehatzei buruzko aholkularitza informeak egitea.
BE09 Edozein enpresako area funtzionalean sartu eta erraztasunez bertan bidalitako edozein lan egitea

Gora

Ikasketaren emaitzak

R15 Ekonomia eta finantza erakundeak.

Gora

Metodologia

Aktibitatea/Orduak

Presentziala: 60

  • Saio Teorikoak: 29
  • Saio Praktikoak: 29
  • Azterketa: 2

Ez Presentzialak: 90

  • Banakako ikasketa: 42
  • Banakako ariketak/Taldeka ariketak: 40
  • Tutoretzak: 8

Gora

Prestakuntza jardueren harremana gaitasunekin

Gaitasunak Formakuntza Jarduerak
GO03 Ahozko eta idatzizko komunikazioa hizkuntza naturalean A1, A2, A4, A5, A6, A7
GO07 Arazoak konpontzeko gaitasuna A1, A2, A4, A5, A6, A7
GO09 Taldean lan egiteko gaitasuna A2, A4, A5
GO12 Harreman pertsonaletarako gaitasuna A2, A4, A5, A6
GO15 Lanean konpromezu etikoa A4, A5
GO17 Bakarkako ikaskuntzan gaitasuna A3, A6
BE02 Enpresarentzat garrantzitsuak diren informazio iturriak eta hauen edukia identifikatzea. A1, A2, A3, A4, A5
BE03 Datuetatik, profesionalak ez direnentzat identifikagarriak ez diren informazioak lortzen jakitea. A1, A2, A3, A4, A5
BE04 Tresna teknikoen erabilpenean oinarrituriko erizpide profesionalak, enpresa kudeaketarako arazoen analisian aplikatzeko gai izatea. A1, A2, A3, A4, A5
BE05 Enpresa eta merkatuen egoera zehatzei buruzko aholkularitza informeak egitea. A1, A2, A3, A4, A5
BE09 Edozein enpresako area funtzionalean sartu eta erraztasunez bertan bidalitako edozein lan egitea A1, A2, A3, A4, A5

Gora

Hizkuntzak

Euskara eta gaztelerako taldeak.

Gora

Ebaluazioa

Proposaturiko ebaluazio sistema honakoa da:

R15 Ekonomia eta finantza erakundeak

A) Zati berreskuragarria:

Azterketa finalak notaren %60a suposatuko du.

Azterketan 5 bat lortu behar da gutxienez ikasgaia gainditzeko.

R15 Ekonomia eta finantza erakundeak

B) Berreskuratu ezin den zatia (ebaluazio jarraitua):

- Banakako ariketen ebaluaketa %25a

- Taldeka egin beharreko lanak %15a

 

Gora

Edukien azalpen laburra

Ikaslea finantza eragiketak aztertu eta ebazteko gai izan dadin ezagupen zehatzak jasotzeko moduan antolatua dago ikasgai hau.
Helburua, ikasleak oinarrizko finantza kontzeptuak ezagutu eta erabiltzeko gaitasuna lortzea da, oinarrizko formakuntza baten bidez. Modu honetan, testuinguru ekonomiko edo finantzario erreal batean finantza aukera ezberdinen arteko azterketa arrazional bat egiteko baldintzak izanen ditu.

Gora

Gai-zerrenda

1. UNITATEA: FINANTZA BALORAZIOA ETA FINANTZA ERAGIKETAK

1. Gaia: Finantza Balorazioa

1.1. Finantza balorazioaren oinarriak

1.1.1. Finantza Kapitala

1.1.2. Finantza legeak eta hauen ezaugarriak

1.1.3. Kapitalizazio bakuna

1.1.4. Kapitalizazio konposatua

1.1.5. Deskontu bakuna: merkatala eta arrazionala

1.1.6 Deskontu konposatua: merkatala eta arrazionala

1.2. Kapitalen konparaketa eta ordezkapena

1.2.1. Kapitalen konparaketa

1.2.2. Kapitalen batuketa

1.2.3. Kapitalen banakuntza

2. Gaia: Finantza Eragiketak

2.1. Kontzeptua

2.2. Sailkapena

2.3. Finantza baliokidetasuna

2.4. Interes tasa efektiboak

2.5. TAE

2. UNITATEA: FINANTZA ERRENTEN BALORAZIOA

3. Gaia: Finantza errenten balorazioa

3.1. Kontzeptua, sailkapena, kapital balioa eta ezaugarriak

3.2. Errenta konstante eta aldiunekoak

3.3. Errenta diferituak eta aurrez-aurretikoak

3.4. Errenta aldakorrak

3.5. Errenta frakzionatuak

3. UNITATEA: EPE LUZEKO FINANTZA ERAGIKETAK

4. Gaia: Maileguak

4.1. Kontzeptua

4.2. Amortizazio metodoak

4.3. Amortizazio frakzionatua

4.4. Amortizazioa gabetasun epeekin

4.5. Amortizazioa interes aldakorrekin

4.6. Interes tasa efektiboak eta TAE

Gora

Bibliografia

Acceda a la bibliografía que su profesor ha solicitado a la Biblioteca.


Oinarrizko Bibliografia.
- De Pablo López, A. (2002) -Valoración Financiera- Editorial Centro de Estudios Ramón Areces

Bestelako bibliografia
- BETZUEN ZALBIDEGOITIA, Amancio (1990) Euskaratzailea: BILBAO GARZON, Alberto: MATEMATIKA FINANTZARIOZKO KURTSOA. Oinarrizko Finantz Analisia. Errentak. Kapitalen Eraketaren Eragiketak-. Instituto de Estudios FinancieroActuariales / Finantza Aktuarial Ikerketetarako Institutua. UPV/EHU. Bilbo.
- BETZUEN ZALBIDEGOITIA, Amancio (1993) Euskaratzailea: BILBAO GARZON, Alberto: -MATEMATIKA FINANTZARIOZKO KURTSOA. Mailegu-Eragiketak. Obligazio-Jesapenen Eragiketak-. Instituto de Estudios FinancieroActuariales / Finantza Aktuarial Ikerketetarako Institutua. UPV/EHU. Bilbo.
- De Pablo López, A. (2002) -Matemáticas de las operaciones financieras- Editorial UNED.
- Delgado, C y Palomero, J (2002) -Gestión Financiera: Teoría y 800 ejercicios-. Palomero-Delgado Editores.
- Ruiz Cabestre, F.J. y Rodríguez Oses, E. (2005): -Valoración de las Operaciones Financieras: Manual teórico-práctico- Ed. Thomson.

Gora

Non emango den

Gela arrunta eta informatika gelak

Gora