Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2019/2020 | Beste urte batzuk:  2018/2019  |  2017/2018  |  2016/2017  |  2015/2016 
Ekonomian Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 171104 Irakasgaia: MATEMATIKA I
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Estatistika, Informatika eta Matematika
Irakasleak
ECHEVERRIA MARTORELL, JAVIER DE MIGUEL VELASCO, JUAN R. (Resp)

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Modulua: Matematika. Gaia: Matematika.

Gora

Deskribatzaileak

Kalkulo diferentzial eta integral eta aljebra linealaren hastapenak.

Gora

Gaitasun orokorrak

 • GO01: Analisia eta sintesia gaitasuna.
 • GO02: Antolatze eta planifikatze gaitasuna.
 • GO03: Ahozko eta idatzizko komunikazioa norberaren hizkuntzean.
 • GO04: Ahozko eta idatzizko komunikazioa atzerriko hizkuntzean.
 • GO05: Dagozkien ikasketei loturiko ezagutza informatikoak.
 • GO06: Iturri ezberdinetako informazioa bilatzeko eta aztertzeko gaitasuna.
 • GO07: Problemak ebazteko gaitasuna.
 • GO08: Erabakiak hartzeko gaitasuna.
 • GO09: Taldean lan egiteko gaitasuna.
 • GO14: Zentzu kritikoa sendotu, eta norbere ikaskuntzaren ebaluaketan erabiltzea.
 • GO16: Presio baldintzetan lan egiteko gaitasuna.
 • GO17: Autonomiaz ikasteko gaitasuna.

Gora

Berariazko gaitasunak

 • BG03: Datuetatik, aditu ez direnek ezin duten informazio aipagarria eratortzea.
 • BG04: Problemen analisian, tresna teknikoen erabileran funtsatutako erizpideak ezartzea.

Gora

Ikasketaren emaitzak

 • 03_MK_E: Aljebra linealaren eta kalkulu diferentzial eta integralaren oinarrizko elementuak ulertzea eta aplikatzen jakitea ekonomia eta enpresako problemak ebazteko.
 • 07_MK_E: Programa informatiko egokiak erabiltzea datuak tratatzeko edo problema analitikoak ebazteko.
 • 10_MK_E: Jarrera egokia garatzea lanbidea gauzatzeko beharrezkoak izan daitezkeen teknika kuantitatibo berriak ulertzeko eta erabili ahal izateko.

Gora

Metodologia

 • Saio teorikoak
 • Saio praktikoak
 • Banakako zein taldeko lanak
 • Tutoretza
 • Saioen aurkezpen eta eztabaida
 • Ariketak eta problemak ebaztea
 • Norberaren ikastea
 • Azterketak burutzea

Gora

Prestakuntza jardueren harremana gaitasunekin

Formakuntzarako ekintzak Metodologia Garatzen diren gaitasunak
Saio Teorikoak Ikasturteko gai teorikoen azalpena gelan. Gaitegiaren laburpena emango zaie. GO03, BG03, BG04
Saio Praktikoak Ariketen ebazpenak talde txikietan (4 lagun). Testuinguru ekonomiko batean (ahal izanez gero) planteaturiko problemen ebazpenak, behar izanez gero tresna informatikoen laguntzaz. Mikroekonomia irakasgaiarekin praktikak. Emaitzen ahozko aukezpena. GO03, GO05, GO07, GO09, GO16, OG2,BG03, BG04
Lanen prestaketa taldeka edo banaka Presentzialak ez diren ariketa eta buruketa lanak. Zenbaitetan taldeka edo banaka. GO03, GO05, GO07, GO09, GO16, OG1, BG03, BG04
Tutoretzak banakako edo talde txikiekin Ikasle-irakasle arteko lan saio pertsonalizatuak edo ikasle talde txiki eta irakaslearen artekoa. GO07, GO09, OG1, OG3, OG4
Ikaste pertsonala eta azterketa   GO03, GO07, GO16, GO17, OG5, BG03, BG04

Gora

Hizkuntzak

Euskera. Gaztelaniako taldea ere badago.

Gora

Ebaluazioa

Ikaste emaitzak Ebaluaketa sistema Pisua (%) Berreskuragarria
R_MC_03, R_MC_07, R_MC_10 Ebaluazio jarraitua: ikasgaian parte hartze aktiboa, lan praktiko, buruketa eta test moduko ariketen ebazpenean oinarrituriko banakako eta taldekako kontrol-probak 40 Ez
R_MC_03, R_MC_10 Ohiko ebaluazioa, banaka burutu beharrekoa, bertan buruketa edo egoera praktikoak ebatzi beharko dira 60 Froga honek amaierako notaren %60a ekarriko du eta ikasgaia gainditzeko 10 puntuetatik 4 lortzea beharrezkoa izanen da Bai

>

Gora

Edukien azalpen laburra

Kalkulu diferentziala: aldagai bakarreko eta anitzeko funtzioen azterketa, propietateak, adierazpen grafikoa, joera asintotikoa, jarraitasuna, deribagarritasuna, funtzio homogeneoak. Optimizazioa: aldagai bakarreko eta anitzeko funtzioen muturrak, murrizketarik gabeko optimizazioa, berdintza murrizketadun optimizazioa. Kalkulu integrala: integral mugagabea eta mugatua. Jatorrizkoen kalkulua. Aplikazioak azaleren kalkuluan eta bestelakoak. Kalkulu matriziala: matrizeak, determinanteak, eragiketak eta aplikazioak. Ekuazio linealetako sistemen azterketa eta ebazpena. Gai bakoitzaren aplikazioak Ekonomia eta Enpresaren ereduetan.

Gora

Gai-zerrenda

1. ZATIA. MATRIZE KALKULUA

1. Gaia: Matrizeekin eragiketak.

2. Gaia: Alderantzizko matrizea.

3. Gaia: Determinanteak.

4. Gaia: Ekuazio linealetako sistemak.

2. ZATIA. KALKULU DIFERENTZIALA

5. Gaia: Funtzio errealak,  limiteak eta jarraitasuna.

6. Gaia: Aldagai bakarreko funtzioen deribazioa.

7. Gaia: Aldagai anitzeko funtzioen deribazioa.

8. Gaia: Funtzio homogeneoak.

3. ZATIA. OPTIMIZAZIOA

9. Gaia: Aldagai bakarreko funtzioen optimizazioa.

10. Gaia: Aldagai anitzeko funtzioen optimizazioa. 

4. ZATIA. KALKULU INTEGRALA

11. Gaia: Integral mugagabea.

12. Gaia: Integral mugatua.

Gora

Bibliografia

Acceda a la bibliografía que su profesor ha solicitado a la Biblioteca.


'Nire Ikasgelategia' tresnaren bidez ikasleei helaraziko zaizkie teoriaren laburpenak, problema eta ariketak eta beste baliabiderako lokarriak.

Ez dugu testu-liburu finkorik proposatuko. Ondoren aipatutakoak erabil daitezke irakasleek esandakoa osatu eta sakontzeko, baita problemen ebazteko gaitasuna aberasteko ebatzita dauden adibideak direla medio.

 • Arya, Jagdish C.; Lardner, Robin W. . (2005) "Matemáticas Aplicadas a la Administración y la Economía" (5ª edición) Pearson Educación.
 • Baum, A. (1992) "Cálculo aplicado" Limusa.
 • Caballero, R. y otros (1993) "Matemáticas aplicadas a la economía y a la empresa (380 ejercicios resueltos y comentados)" Pirámide.
 • Calvo y otros (2003) "Problemas resueltos de matemáticas aplicadas a la Economía y la Empresa" Paraninfo.
 • Canceló, J.R. y otros (1987) "Problemas de álgebra lineal para economistas" Tebar Flores.
 • García Güemes, A. (1992) "Matemáticas aplicadas a la Empresa" A.C.
 • Hoffman, L.D. y Bradley, G.L. (1998) "Cálculo aplicado a Administración, Economía y Ciencias Sociales" (6ª edición) McGraw-Hill.
 • Martínez Estudillo, F. J. (2005) "Introducción a las Matemáticas para la Economía" Desclée de Brouwer.
 • Muñoz Alamillos, A. y otros (2003) "Problemas de matemáticas para economía, administrac ión y dirección de empresas" Ediciones Académicas.
 • Piskunov, N. (1992) "Kalkulu Diferentziala eta Integrala I" U.E.U, Bilbo.
 • Sammamed y otros "Matemáticas I. Economía y Empresa. Problemas" Centro de Estudios Ramón Areces.
 • Vázquez Cueto, J.M. (2002) "Matemáticas Empresariales: Ejercicios planteados y resueltos" CEURA.
 • Zurutuza, I. (2000) "Oinarrizko Aljebra" Elhuyar.

Gora

Non emango den

Ikasgelategia. Ikus Ordutegia/Gelak orria.

Gora