• ES
  • EN
  • EU


Lehen Hezkuntzako Irakasleen Gradua


Ikasketa Plana

Partes de este texto:

Definizio orokorra

Irakasgaien tipologiaren arabera, Lehen Hezkuntzako Irakaslearen Gradua honela antolatzen da: 

Kredituen banaketa
Maila Seihilekoa Oinarrizko  kredituak Nahitaezko  kredituak Aukerako  kredituak Kanpoko praktikak Gradu Amaierako Lana Guztira
1 1 30         30
2 18 12       30
2 3 18 12       30
4   24   6   30
3 5   24 6     30
6   24 6     30
4 7   6 9 15   30
8       18 12 30
  GUZTIRA 66 102 21 39 12 240

Tituluaren antolamendu orokorra ezagutzeko, moduluetan, gaietan eta irakasgaietan, klikatu hemen.

Lehen Hezkuntzako Irakaslearen Graduko irakasgaiak honela banatzen dira, urteen eta seihilekoen arabera:

(Hemen kilkatu irakasgaien gidak kontsultatzeko)

 

Ikasketa Plana - Lehen ikasmaila
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS Guztira
 1  1  302101  Gizarte antolaketa eta giza garapena  Oinarrizkoa  6  30 60
 302102  Kultura-aniztasuna, oinarrizko eskubideak berdintasuna eta hiritartasuna  Oinarrizkoa  6
 302103  Oinarri psikologikoak: gizabanakoa eta gizarte ingurunea  Oinarrizkoa  6
 302105  Komunikatzeko trebetasunak eta IKT  Oinarrizkoa  6
 302106  Hezkuntza-erakundeak  Oinarrizkoa  6
 2  302201  Arteak eta ondare historikoa  Oinarrizkoa  6  30
 
  302203


 302204
 Aukeratzeko (*):
Trebetasun Komunikatiboak Erkidegoko beste hizkuntzan (gaztelania)
Trebetasun Komunikatiboak Erkidegoko beste hizkuntzan (euskara)
 Nahitaezkoa  6
 302205  Garapen ebolutiboa eta ikaskuntza  Oinarrizkoa  6

 302206
 302207
Aukeratzeko (**):
Atzerriko hizkuntza: Ingelesa
Atzerriko hizkuntza: Frantsesa
 Oinarrizkoa  6
 302208 Irakasle lanbidea  Oinarrizkoa  6

 

Ikasketa plana - Bigarren ikasmaila
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS Guztira
 2  3  302301  Gizartea, familia eta eskola inklusiboa  Oinarrizkoa 6  30 60
 302302  Hezkuntza prozesuak eta testuinguruak  Oinarrizkoa  6
 302303  Aniztasuna eta erantzun psikopedagogikoa  Oinarrizkoa  6
 302304  Gizarte Zientzien Didaktika  Nahitaezkoa  6

302308
302309
Aukeratzeko (**):
Atzerriko hizkuntza 2: Ingelesa
Atzerriko hizkuntza 2: Frantsesa
 Nahitaezkoa  6
 4  302401  Hizkuntzaren didaktika I  Nahitaezkoa  6  30
 302402  Hezkuntza artistikoa  Nahitaezkoa  6
 302403  Natura Zientzien Didaktika  Nahitaezkoa  6
 302404  Matematika eta bere didaktika I  Nahitaezkoa  6
 302408  Eskola Praktikak 1  Praktikak  6

 

Ikasketa plana - Hirugarren maila
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS Guztira
 3  5  302501  Hizkuntzaren didaktika II  Nahitaezkoa  6  30 60
 302502  Gorputz Hezkuntza eta bere didaktika  Nahitaezkoa  6
 302503  Matematika eta bere didaktika II  Nahitaezkoa  6
 302504  Hezkuntza artistikoa II  Nahitaezkoa  6
 3025xx  1. aukerakoa (***)  Aukerakoa  6
 6  302601  Natura Inguruneari buruzko Proiektu Didaktikoak  Nahitaezkoa  6  30
 302602  Haur eta gazte literaturaren didaktika  Nahitaezkoa  6
 302603  Matematikaren didaktika  Nahitaezkoa  6

  302608

 302609
Aukeratzeko (**):
Atzerriko hizkuntzaren didaktika lehen hezkuntzan: Ingelesa
Atzerriko hizkuntzaren didaktika lehen hezkuntzan: Frantsesa
 Nahitaezkoa  6
 3026xx  2. aukerakoa (***)  Aukerakoa  6

 

Ikasketa plana - Laugarren maila
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS Guztira
 4  7  302707  Gizarte Inguruneari buruzko Proiektu Didaktikoak  Nahitaezkoa  6  30 60
 3027xx  3. aukerakoa (***)  Aukerakoa  6
 3027xx  4. aukerakoa (***)  Aukerakoa  3
 3027xx  Praktikak (***)  Praktikak  15
 8  302803  Eskola Praktikak 3  Praktikak  18  30
 301890  Gradu amaierako lana  GALa  12
 KREDITUAK GUZTIRA  240

 

(*) Euskarazko lerroko ikasleek honako irakasgai hau eginen dute: 302203 Ahozko komunikaziorako trebetasunak erkidegoko beste hizkuntzan: gaztelania.
Gaztelaniazko lerroko ikasleek honako irakasgai hau eginen dute: 302204 Ahozko komunikaziorako trebetasunak erkidegoko beste hizkuntzan: euskara.

(**) Ikasleek, gutxienez, ibilbide bat egin beharko dute atzerriko hizkuntzan (frantsesa edo ingelesa). Bi ibilbide aldi berean egiteko aukera dago.

(***) Ikusi Aipamenen atala

Subir

Aipameneko irakasgaiak

Ikasketa Planak ezartzen du ikasleak, nahi izanez gero, aipamen bat edo gehiago lortzeko aukera duela tituluarekin batera. Horretarako, aukerako irakasgai batzuk eta lortu nahi d(it)uen aipamenari edo aipamenei lotutako Eskola Praktikak 2 gainditu beharko ditu. Ez badu aipamenik lortu nahi, hainbat aipamenetako irakasgaiak eginez aukerako kredituak gainditzearen eta/edo ezein aipameni atxiki gabeko aukerako irakasgaiak (prestakuntza osagarria) egitearen artean aukeratuko du.

Honela banatzen dira aipameneko edo prestakuntza osagarriko irakasgaiak Lehen Hezkuntzako Irakaslearen Graduko ikasketa-planean: 

Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
 3  5  3025xx  Aipameneko edo prestakuntza osagarriko 1. aukerakoa  Aukerakoa  6  36
 3  6  3026xx  Aipameneko edo prestakuntza osagarriko 2. aukerakoa  Aukerakoa  6
 4 7  3027xx  Aipameneko edo prestakuntza osagarriko 3. aukerakoa  Aukerakoa  6
 4  7  3027xx  Aipameneko edo prestakuntza osagarriko 4. aukerakoa  Aukerakoa  3
 4  7  3027xx  Aipameneko edo prestakuntza osagarriko eskola praktikak  Aukerakoa  15

Atzerriko Hizkuntzako aipamena: Ingelesa

Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
 3  5  302515  Atzerriko hizkuntza 3: Ingelesa  Aukerakoa  6  36
 3  6  302615  Ahoskera eta mintzamena (ingelesa)  Aukerakoa  6
 4  7  302715  Ikaskuntza integratua edukietan eta atzerriko hizkuntzan (Ingelesa)  Aukerakoa  6
 4  7  302716  Ingelesaren irakaskuntzari aplikatutako teknologia berriak  Aukerakoa  3
 4  7  302741 Eskola-praktikak 2: Atzerriko hizkuntza: ingelesa  Aukerakoa  15

Atzerriko Hizkuntzako aipamena: Frantsesa

Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
 3  5  302516 Atzerriko hizkuntza 3: Frantsesa  Aukerakoa  6  36
 3  6  302616 Ahoskera eta mintzamena (frantsesa)*  Aukerakoa  6
 4  7  302717 Ikaskuntza integratua edukietan eta atzerriko hizkuntzan (Frantsesa)*  Aukerakoa  6
 4  7  302718 Frantsesaren irakaskuntzari aplikatutako teknologia berriak*  Aukerakoa  3
 4  7  302742 Eskola-praktikak 2: Atzerriko hizkuntza: frantsesa  Aukerakoa  15

* Nazioarteko mugikortasun programa bakar bat egiteko aukera daukate. Frantseseko aipamena lortzeari buruzko argibide gehiago nahi baduzu, klikatu hemen

Musikako aipamena

Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
 3  5  302517 Metodo tradizionalak musika hezkuntzan  Aukerakoa  6  36
 3  6  302617 Gaur egungo metodo eta ereduak musika hezkuntzan  Aukerakoa  6
 4  7  302719 Musika errepertorioa eskolan  Aukerakoa  3
 4  7  302720 Curriculum garapena eta ikerketa musika hezkuntzarako  Aukerakoa  6
 4  7  302743 Eskola Praktikak 2: Musika  Aukerakoa  15

 

Gorputz Hezkuntzako aipamena

Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
 3  5  302522  Mugimendu jokoa hezkuntza osagai gisa  Aukerakoa  6  36
 3  6  302622  Gorputz-hezkuntza eta osasuna  Aukerakoa  6
 4  7  302722  Adierazpen mugimendua, dantza eta erritmoa  Aukerakoa  3
 4  7  302730  Gorputz-hezkuntzaren antolamendu didaktikoa  Aukerakoa  6
 4  7  301744  Eskola Praktikak 2: Gorputz Heziketa  Aukerakoa  15

 

Aipamena pedagogia terapeutikoan

Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
 3  5  302519  Hezkuntza inklusiborako proposamen pedagogikoak  Aukerakoa  6  36
 3  6  302619  Eskolan esku-hartzeko teknika psikologikoak  Aukerakoa  6
 4  7  302723  Laguntza eta ikerketa zerbitzuak pedagogia inklusiboan  Aukerakoa  6
 4  7  302724  Behar psikologikoak eskolan  Aukerakoa  3
 4  7  302745  Eskola Praktikak 2: Pedagogia Terapeutikoa  Aukerakoa  15

Prestakuntza osagarria

Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
 3  5  302520  Euskara zuzena helburu  Aukerakoa  6  36
 3  5  302521  Espainiako literatura garaikidea  Aukerakoa  6
 3  6  302621  Arteen Baliabideak Hezkuntzarako  Aukerakoa  6
 4  7  302727  Komunikazio ikus-entzunezkoa eta digitala eskolan  Aukerakoa  6
 4  7  302728  Erlijioaren pedagogia eta didaktika eskolan  Aukerakoa  6
 4  7  302729  Garapenerako lankidetza eta hezkuntza  Aukerakoa  3
 4  7  302740  Eskola Praktikak 2  Aukerakoa  15

 

Subir

Aukerako modulua eta aipamenak lortzea

Lehen Hezkuntzako Irakaslearen Graduaren ikasketa planak ezartzen duen moduan, irakasgai-motaren arabera, ikasleek gutxienez 21 ECTS gainditu behar dituzte aukerako irakasgaietan. Ez da beharrezkoa aipameneko edo prestakuntza osagarriko irakasgai guztiak egitea; ikasleek beren interesen arabera eta irakasgai bakoitzaren matrikula-kupoaren arabera zehazten ahal dute beren prestakuntza-ibilbidea .

 

Aipamen oso bat egiten ez duten ikasleek, hau da, beren 21 ECTSak hainbat aipamenetako edo prestakuntza osagarritako aukerako irakasgaiak nahastuz egiten dutenak, derrigor matrikulatuko dira "302740 Eskola Praktikak" irakasgaian, 15 ECTSkoa, prestakuntza-ibilbide honen 36 ECTSak osatu arte.

Aipamen bat lortzeko, aipamenari lotutako ECTS guztiak gainditu behar dira (36), aipameneko eskola praktikak ere barne. Ikasketa espedienteak eta dauden ikaspostuek baldintzatzen dute aipamen batean onartua izatea. Urtero, 3. maila (5. seihilekoa) hasten duten ikasleentzat, aipamenak esleitzeko prozesu bat abian jartzen da, merezimenduen arabera ordenaturik. Aipamenak esleitzeko prozedura ezagutu nahi baduzu, egin klik hemen.

Ikasle batek aipamen bat baino gehiago egiteko aukera dauka. Aipamen horietako bat tituluaren aurreko aldean jarriko da, eta bestea atzeko aldean. Hala nahi duen ikasleak, kontuan hartu behar du, bere plangintza prestatzerakoan, ezin daitezkeela egin aipameneko bi eskola praktika seihileko berean, eta ikasle batek, gehienez ere, 42 ECTSeko matrikula egiten ahal dituela seihileko bakoitzean. Hortaz, bigarren aipamena lortzeko, ikasleak gutxienez seihileko bat gehiago egin beharko du.

Ikasleek aukerako prestakuntzarako sarrera eduki dezaten, urteko aipamen-aukeraketan, maiatzean edo ekainean izaten den horretan, ez da zilegi, hasiera batean, prestakuntza-ibilbide bat baino gehiago aukeratzea, eta horretarako (aipamena edo prestakuntza osagarria), ikasleen merezimendu-ordenari eta beren interesari kasu egiten zaie. Ondoren, ikasleek matrikula egingo dute matrikula egiteko ohiko aldian, ikaspostuak bete ez dituzten irakasgaien kasuan.

(Oinarrizko eta nahitaezko irakasgaien) Ibilbideak aldi berean egiten dituzten ikasleek:

- INGELESA (18 ECTS): “302206 Atzerriko hizkuntza: ingelesa”, “302308 Atzerriko hizkuntza 2: ingelesa” eta “302608 Atzerriko hizkuntzaren didaktika lehen hezkuntzan: ingelesa” irakasgaiak.

- FRANTSESA (18 ECTS): “302207 Atzerriko hizkuntza: frantsesa”, “302309 Atzerriko hizkuntza 2: frantsesa” eta “302609 Atzerriko hizkuntzaren didaktika lehen hezkuntzan: Frantsesa" irakasgaiak.

"Atzerriko hizkuntza: ingelesa" eta "Atzerriko hizkuntza: frantsesa" aukerako AIPAMENAK bi modu hauetan lor ditzakete:

A) Aipamenaren irakasgaiak eginez.
B) Bestela, aukeran, honela:


Ingeleseko ibilbideko irakasgaiak, nahitaezkoak bezala, eta Atzerriko hizkuntza: frantsesa aipamena lortzea.

Seihil. Kodea Izena ECTS Guztira
5 302207 Atzerriko hizkuntza: frantsesa 6 39
6 302309 Atzerriko hizkuntza 2.: frantsesa 6
7 302609 Atzerriko hizkuntzaren didaktika L.H.n: frantsesa 6
7 302516 Atzerriko hizkuntza 3: frantsesa 6
7 302742 Eskola-praktikak 2: atzerriko hizkuntza frantsesa 15

 
Frantseseko ibilbideko irakasgaiak, nahitaezkoak bezala, eta Atzerriko hizkuntza: ingelesa aipamena lortzea.

 

Seihil. Kodea Izena ECTS Guztira
5 302206 Atzerriko hizkuntza: ingelesa 6 39
6 302308 Atzerriko hizkuntza 2: Ingelesa 6
7 302608 Atzerriko hizkuntzaren didaktika L.H.n: Ingelesa 6
7 302515 Atzerriko hizkuntza 3: Ingelesa 6
7 302741 Eskola-praktikak 2: atzerriko hizkuntza ingelesa 15

 

Subir

Gomendioak

  • Atzerriko Hizkuntzako aipamena: ingelesa. Ingelesa eta haren Didaktika nahitaezko irakasgaietan batez besteko nota 6 edo handiagoa izatea aholkatzen da.
  • Musikako aipamena. Oinarrizko Graduaren baliokidea edo handiagoa den prestakuntza izatea aholkatzen da.

 

Subir

Beste alderdi batzuk

240 ECTS kreditutik gorako prestakuntza osagarria

Ikasle batek 240 ECTS baino gehiago egiten baditu, dagozkion irakasgaiak bere ikasketa-espedientean agertuko dira, eta prestakuntza osagarri hori egiaztatzeko aukera izango du.

Kredituak transferitzea

Gehienez ere 6 ECTS kredituren transferentzia eskatzeko aukera du ikasle batek bere gradukoak ez diren kultura jarduerengatik, kirol jarduerengatik eta abarrengatik. Maila honetan unibertsitateko titulu bereki bat sartzeko aukera dago, Erlijio Zerbitzuak eskainitakoa barne, betiere, irakasgaia bere ikasketa planekoa ez bada.

Subir


UBICACIÓN EN EL CAMPUS
Ubicación en el campus

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Edificio Los Magnolios.
Campus de Arrosadia
31006 Pamplona-Iruña
Tel. (+34) 948 16 6204
Contacto por email