• ES
  • EN
  • EU


Haur Hezkuntzako Irakasleen Gradua


Oinarrizko eta Nahitaezko irakasgaien zerrenda

Pinche en para obtener información detallada de cada asignatura
LEHEN IKASTURTEA
Aldia Kodea Irakasgaia ECTS Gazt. Eusk. Inge. Fran.
1º S 301101 GIZARTE ANTOLAKETA ETA GIZA GARAPENA 6
1º S 301102 KULTURA-ANIZTASUNA, OINARRIZKO ESKUBIDEAK, BERDINTASUNA ETA HIRITARTASUNA 6
1º S 301103 OINARRI PSIKOLOGIKOAK: GIZABANAKOA ETA GIZARTE INGURUNEA 6
1º S 301105 KOMUNIKATZEKO TREBETASUNAK ETA IKT 6
1º S 301106 HEZKUNTZA-ERAKUNDEAK 6
2º S 301201 ARTEAK ETA ONDARE HISTORIKOA 6
2º S 301203 KOMUNIKAZIO TREBETASUNAK ERKIDEGOKO BESTE HIZKUNTZAN: GAZTELANIA 6
2º S 301205 GARAPEN EBOLUTIBOA ETA IKASKUNTZA 6
2º S 301206 ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA 6
2º S 301207 ATZERRIKO HIZKUNTZA: FRANTSESA 6
2º S 301208 IRAKASLE LANBIDEA 6
BIGARREN IKASTURTEA
Aldia Kodea Irakasgaia ECTS Gazt. Eusk. Inge. Fran.
1º S 301301 GIZARTEA, FAMILIA ETA ESKOLA INKLUSIBOA 6
1º S 301302 HAUR-ESKOLAKO ANTOLAMENDUA 6
1º S 301303 ERANTZUN PSIKOPEDAGOGIKOA ETA ANIZTASUNA 6
1º S 301304 HEZKUNTZA PROZESU ETA TESTUINGURUEN BEHAKETA ETA ANALISIA 6
1º S 301308 ATZERRIKO HIZKUNTZA 2: INGELESA 6
1º S 301309 ATZERRIKO HIZKUNTZA 2: FRANTSESA 6
2º S 301402 HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA 6
2º S 301408 ESKOLA-PRAKTIKAK 1 6
2º S 301409 HIZKUNTZA ETA ESKOLA 6
2º S 301410 MUSIKA ARLOKO ETA MUGIMENDU-AUTONOMIAREN GARAPENA 6
2º S 301411 MATEMATIKA ETA BERE DIDAKTIKA 6
HIRUGARREN IKASTURTEA
Aldia Kodea Irakasgaia ECTS Gazt. Eusk. Inge. Fran.
1º S 301501 NATURA INGURUNEAREN DIDAKTIKA 6
1º S 301502 GIZARTE INGURUNEAREN DIDAKTIKA 6
1º S 301503 MATEMATIKAREN DIDAKTIKA 6
1º S 301504 HAUR LITERATURAREN DIDAKTIKA 6
2º S 301601 MUSIKAREN DIDAKTIKA 6
2º S 301605 PLASTIKAREN DIDAKTIKA 6
2º S 301606 GORPUTZ ADIERAZPENAREN DIDAKTIKA 6
2º S 301608 ATZERRIKO HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA HAUR HEZKUNTZAN: INGELESA 6
2º S 301609 ATZERRIKO HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA HAUR HEZKUNTZAN: FRANTSESA 6
LAUGARREN IKASTURTEA
Aldia Kodea Irakasgaia ECTS Gazt. Eusk. Inge. Fran.
1º S 301707 INGURUNE NATURALAREN ETA SOZIALAREN IKERKETA 6
1º S 301740 ESKOLA-PRAKTIKAK 2 15
1º S 301741 ESKOLA-PRAKTIKAK 2: ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA 15
1º S 301742 ESKOLA-PRAKTIKAK 2: ATZERRIKO HIZKUNTZA: FRANTSESA 15
1º S 301743 ESKOLA-PRAKTIKAK 2: MUSIKA 15
1º S 301744 ESKOLA-PRAKTIKAK 2: GORPUTZ HEZKUNTZA 15
1º S 301745 ESKOLA-PRAKTIKAK 2: PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA 15
2º S 301803 ESKOLA PRAKTIKAK 3 18
2º S 301890 GRADU AMAIERAKO LANA 12

Aukerako irakasgaien zerrenda

Ikasmaila Aldia Kodea Irakasgaia ECTS Gazt. Eusk. Inge. Fran.
1º S 301001 IRAKASLE LANBIDEA GARATZEKO BALIABIDEAK (online) 6
1º S 301002 TESTU AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK PRESTATZEA (online) 6
3 1º S 301515 ATZERRIKO HIZKUNTZA 3: INGELESA 6
3 1º S 301516 ATZERRIKO HIZKUNTZA 3: FRANTSESA 6
3 1º S 301517 METODO TRADIZIONALAK MUSIKA HEZKUNTZAN 6
3 1º S 301519 HEZKUNTZA INKLUSIBORAKO PROPOSAMEN PEDAGOGIKOAK 6
3 1º S 301520 EUSKARA ZUZENA HELBURU 6
3 1º S 301521 ESPAINIAKO LITERATURA GARAIKIDEA 6
3 1º S 301522 MUGIMENDU JOKOA HEZKUNTZA OSAGAI GISA 6
3 1º S 301628 ELIZA, SAKRAMENTUAK ETA MORALA 6
3 1º S 301749 HEZKUNTZA PRAKTIKAK GARAPENERAKO LANKIDETZAN 9
3 2º S 301615 AHOSKERA ETA MINTZAMENA (INGELESA) 6
3 2º S 301617 GAUR EGUNGO METODO ETA EREDUAK MUSIKA HEZKUNTZAN 6
3 2º S 301619 ESKOLAN ESKU-HARTZEKO TEKNIKA PSIKOLOGIKOAK 6
3 2º S 301621 ARTEEN BALIABIDEAK HEZKUNTZARAKO 6
3 2º S 301622 GORPUTZ-HEZKUNTZA ETA OSASUNA 6
4 1º S 301715 EDUKIEN ETA ATZ. HIZK. IKASKUNTZA INTEGRATUA (INGELESA) 6
4 1º S 301716 INGELESAREN IRAKASKUNTZARI APLIKATUTAKO TEKNOLOGIA BERRIAK 3
4 1º S 301719 MUSIKA ERREPERTORIOA ESKOLAN 3
4 1º S 301720 CURRICULUM GARAPENA ETA IKER. MUSIKA HEZK 6
4 1º S 301722 ADIERAZPEN MUGIMENDUA, DANTZA ETA ERRITMOA 3
4 1º S 301723 LAGUNTZA ETA IKERKETA ZERBITZUAK PEDAGOGIA INKLUSIBOAN 6
4 1º S 301724 BEHAR PSIKOLOGIKOAK ESKOLAN 3
4 1º S 301727 KOMUNIKAZIO IKUS-ENTZUNEZKOA ETA DIGITALA ESKOLAN 6
4 1º S 301729 GARAPENERAKO LANKIDETZA ETA HEZKUNTZA 3
4 1º S 301730 GORPUTZ-HEZKUNTZAREN DIDAKTIKAREN ANTOLAMENDUA 6
4 1º S 301851 KOMUNIKAZIO TREBETASUNAK ESPAINIERAZ ATZERRIKO HIZKUNTZA GISA I 6
4 1º S 301853 Hizkuntza, Kultura eta Literatura Hispaniarrak I 6
4 2º S 301852 KOMUNIKAZIO TREBETASUNAK ESPAINIERAZ ATZERRIKO HIZKUNTZA GISA II 6
4 2º S 301854 Hizkuntza, Kultura eta Literatura Hispaniarrak II 6


UBICACIÓN EN EL CAMPUS
Ubicación en el campus

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Edificio Los Magnolios.
Campus de Arrosadia
31006 Pamplona-Iruña
Tel. (+34) 948 16 6204
Contacto por email