• ES
  • EU
  • EN


Ikasle berrien matrikula


Matrikula

Irakur ezazu  atal osoa egutegia eta instrukzioak (1, 2, 3 eta 4) ezagutzeko. 

MATRIKULA egiteko EGUNAK

Matrikula online soilik egiten da. Matrikula egunetan, Ikasgelategiko 017. ikasgelan egiten ahalko da automatrikula, 9:00etatik 14:00etara.
  1. zerrendan onartutakoak (uztailak 5): 2019ko uztailaren 16an uztailaren 16ko 9:00etatik uztailaren 17ko 9:00etara: Gradu hauetan onartutako ikasleak
Uztailaren 17an uztailaren 27ko 9:00etatik uztailaren 18ko 9:00etaraGradu hauetan onartutako ikasleak
Uztailaren 18an 9:00etatik 12:00etara: Onartutako ikasleak eta aurreko bi egunetan matrikula egin ez dutenak

  2. zerrendan onartutakoak (uztailak 22)
  Uztailaren 29an onartutakoak
  Abuztuaren 28an onartutakoak
  Irailaren 4 an onartutakoak
  Irailaren 11an onartutakoak

  uztailak 24a 9:00etatik 14:00etara
  uztailak 31 9:00etatik 14:00etara 
  abuztuak 30 9:00etatik 14:00etara
  irailak 6 9:00etatik 14:00etara
  irailak 16 9:00etatik 14:00etara

Zalantzak eta kontsultak matrikula egunetan (8:30-14:00)

Ikaslea data jakin batean onartua izan bada, eskubidea izango du dagokion matrikula-epean, ETA EZ BESTE BATEAN, egiteko matrikula, bestela galdu egiten da ikasposturako eskubidea.

2. zerrendan edo hurrengoetan zure lehentasunezko aukeran onartzen bazaituzte, lehen matrikula baliogabetu eta berrian matrikulatzeko aukera duzu. Horretarako, igorri mezu elektroniko bat grado@unavarra.es helbidera, erantsi zure NAN eskaneatua, gaian idatzi "aldatu aukera" eta adierazi baliogabetu beharreko titulazioa zein den, matrikulatu beharreko titulazioa zein den, izena eta deiturak (erantzun bat jasoko duzu, eta berrian matrikulatu ahalko duzu).

Kontuan hartu matrikula urtekoa dela, ikasturteko bi seihilekoetarako matrikua egin behar da.

 

Ongi egiteko 4 URRATS hauek ema behar dituzu:

 <<1º>>

 Informatu


AUTOMATRIKULAZIO GIDAK urrats guztiak markatuko dizkizu.
Galdera ohikoenen erantzunak 

 

 

OHARRA: Matrikula egiten bukatzeko, beharrezkoa da banku-kontuko zenbaki bat sartzea, IBAN formatuan. Nafarroako Unibertsitate Publikoak dirua itzuli behar badu erabiliko du zenbaki hori, besterik ez.

 <<2º>>

 Matrikula online egitea

Automatrikula Ikasgelategiko (Arrosadiko campusa) 017. ikasgelan edo Tuterako campusean ere egin daiteke, 9:00etatik 14:00etara.

 

MATRIKULA
Pasahitza berreskuratu

Automatrikularen programan, aukera daukazu zure matrikularen frogagiria eta ordainagiria zure posta elektronikoan jasotzeko. Dokumentu horiek Unibertsitatean aurkeztea EZ da beharrezkoa.

- Tramitea nola egin

<<3º>>

Dokumentazioa

  Epea  Matrikula egiten denetik 15 eguneko epean
   Zer

 

  •  NANaren fotokopia (lehenago aurkeztu ez bada).
  • Ikasle guztiek eman behar dute zintzotasun akademikoaren aldarrikapena sinatuta.
  • Calificaciones de la EvAU (excepto si la han realizado en la UPNA). Fotocopia compulsada. Si la documentación que presentaron para la preinscripción tenía firma electrónica no es necesario que la aporten de nuevo. 
  • Certificado de notas del Ciclo Formativo de Grado Superior  (original y copia o fotocopia compulsada).
  • Certificado de notas de la titulación universitaria (original y copia o fotocopia compulsada).
  • Certificados de deportistas de alto nivel o alto rendimiento o de discapacidad en su caso (original y copia o fotocopia compulsada).
  • Ordaintzean murrizketa edo salbuespena edukitzeko eskubidearen egiaztagiria, murrizketa hori daukan likidazio motaren bat aukeratzen bada (familia ugaria, ezgaitasuna, ohorezko matrikula...).  A los estudiantes navarros con derecho a exención por Matrícula de Honor en Bachillerato o FP o Familia Numerosa, les aparecerá marcada en el programa de automatrícula y no deben aportar documentación.
  • Unibertsitatean sartzeko proben espedientearen lekualdaketa (beste unibertsitate batean egindako hautaprobena), salbu eta ikasleari unibertsitate ikasketak hasi edo bukatu baditu. Ikasleak. Hautaprobak gainditu dituzun unibertsitatean eskatu behar duzu, NUPen matrikularen frogagiria edo onarpen-gutuna aurkeztuz, eta dagozkion tasak ordainduz

   
EZ DAGO MATRIKULAREN KOPIA EZ ORDAINAGIRIA EMAN BEHARRIK

  Non -- Automatrikula gelan, matrikulazio-aldian..
-- Administrazioan Arrosadiko campusa, Iruñea, 8:30etik 14:30era. (Unibertsitateko planoa)
-- Tuteran, Ikasleentzako Argibide Bulegoan.
-- Postaz helbide honetara: Nafarroako Unibertsitate Publikoa, 204 posta-kutxa, 31080 Iruñea.

<<4º>>

ORDAINKETA

15 eguneko epean, matrikula bankuan ordaindu behar duzu edo interneten bidez aplikazioak berak, matrikula amaitzean, sortzen duen banku-ordainagiriarekin (ordainketa-gutuna). 

UNIBERTSITATEAK, EDONOLA ERE, EZ DU INOIZ MATRIKULAREN ORDAINKETA ESKATUKO matrikulan sartu behar izan duzun KONTUAREN IBAN ZENBAKIAREN BIDEZ. Hau balizko itzulketak egiteko baizik ez da erabiltzen.

Graduko matrikularen prezioak eta eskola asegurua

Matrikula baliogabetzea
 
Kontsultatu egindako matrikula

 

Goi mailako kirola. Kiroletako Kontseilu Nagusiak edo zure Autonomia Erkidegoak aitortutako goi mailako edo errendimendu handiko kirolaria bazara, NUPeko Goi Mailako Kirolaren araudiak ematen dituen abantailez balia zaitezke, eta Ikasleen Gaietarako eta Enpleguko Errektoreordetzak urtero argitaratzen duen deialdiaren bidez eska dezakezu aitor dakizun izaera hori. Epea: 2019ko irailaren 7ra arte. Argibide gehiago 

 

Zalantzak eta kontsultak matrikula egunetan (8:30-17:00)