• ES
  • EU
  • EN


Haztapen parametroak


Haztatze parametroak

Honako parametro hauek 2017/2018 ikasturtetik aurrera Nafarroako Unibertsitate Publikoan sartzeko dira baliozkoak. Irakasgai hauei aplikatzen zaie:

  1. USE proban gainditutako irakasgaiei
  2. Unibertsitatean Sartzeko 2016ko Probaren fase espezifikoan gainditutako irakasgaiei

   <<GRADUKO IKASKETETAN SARTZEKO HAZTAPENAK>>

Hau da unibertsitatean onartua izateko nota kalkulatzeko formula:

 1.- Batxilergoko nota*0,6 + nahitaezko faseko nota*0,4 + a*M1 + b*M2

     - M1 eta M2 dira, haztapena aplikatu ondoren, unibertsitatean onartua izateko nota onena ematen duten gainditutako bi ariketen kalifikazioak. Irakasgai haztagarriak dira modalitateko enborreko irakasgai orokorrak (nahitaezko eta borondatezko faseetakoak) eta borondatezko faseko enborreko aukerako irakasgaiak.
     - a eta b haztapen-parametroak dira, eta 0,1eko edo 0,2ko balioa izango dute.

 2.- Prestakuntza-zikloko batez besteko nota + a*M1 + b*M2

    - M1 eta M2 dira unibertsitatean onartua izateko nota onena ematen duten BEUS probako bi ariketen kalifikazioak.
    - a eta b haztapen-parametroak dira, eta 0,1eko edo 0,2ko balioa izango dute.

Borondatezko fasea gainditu izanak hura gainditu eta hurrengo bi ikasturteetan balioko du unibertsitatean sartzeko, hau da, 2017an gaindituz gero, 2017/2018 eta 2018/2019 ikasturteetan sartzeko balioko du.


 

Unibertsitatean Sartzeko 2016ko Proba gainditu zuten ikasleak

   Haztatzeko parametro hauek Batxilergoko eta prestakuntza-zikloko ikasleak 2017/2018 ikasturtean unibertsitatean sartzeko aplikatuko dira, baldin eta Unibertsitatean Sartzeko 2016ko Probaren fase espezifikoan irakasgai hauek gainditu bazituzten.

Gogoan izan USPko fase espezifikoak gainditu eta hurrengo bi ikasturteetan soilik balio duela.

Ariketa horien kalifikazioak bider 0,1 edo 0,2 eginda haztatuko dira, eta batez besteko notari 4 puntu gehi dakizkioke (gehienez ere 14 puntura heldu arte).

     - Onartze nota = Batxilergoko nota *0,6 + fase orokorreko nota*0,4 + a*M1 + b*M2
     - Onartze nota = Prestakuntza Zikloko batez besteko nota + a*M.1 + b*M2

           M1 eta M2 = fase espezifikoan gainditutako ariketen kalifikazioak dira, onartze nota hoberena ematen dutenak
           a eta b = fase espezifikoko haztatze parametroak dira, eta 0,1eko edo 0,2ko balioa izango dute.