• ES
  • EU
  • EN


2. ikasmailetako eta hortik aurrerako matrikula


Arduraldia eta iraupena

1.- Matrikulako berritasunak

    1.1.- Ikasleak lehen ikasmailako irakasgai guztiak matrikulatu beharko ditu ondorengo ikasmailetakoak matrikulatu baino lehen.

    1.2.- Ikasketa-planeko oinarrizko eta nahitaezko irakasgaien matrikula hurrenez hurren egin beharko da, ikasmaila baxueneko irakasgaietatik hasita.

    1.3.- Ikasleak, irakasgaiak lehenengo aldiz matrikulatu baino lehen, aurreko ikasmailetan gainditu gabeko irakasgaiak matrikulatu behar ditu. Betebehar horretatik salbuetsita daude:

          - 2016/17 ikasturtea baino lehen hasi zirenak, aurreko ikasmailetan matrikulatu eta gaindituko gabeko kredituak 18 ECTS edo gehiago badira. Kasu honetan, aurreko ikasmailetan matrikulatu eta gainditu gabeko irakasgai guztiak matrikulatu beharko dituzte, eta gero, aldaketa aldian, zilegi da beren matrikulatik irakasgaiak kentzeko eskatzea, betiere gainditu gabeko kredituen erdia matrikulatzen badute gutxienez ere, ikasmaila baxuenetatik hasita. Salbuespen hau 2016/17 eta 2017/18 ikasturteetan aplikatuko da, eta behin bakarrik irakasgai bakoitzeko. Ikasgai ezabatuen zenbatekoa bueltatzen da.
          - Mugikortasun programa batean parte hartzen duten ikasleak mugikortasunean NUPen ematen diren irakasgaietarako. Irakasgai hauetan egin beharko da matrikula eta gero, aldaketa aldian, eskatzen ahalko da matrikula deuseztatzea. Ikasgai ezabatuen zenbatekoa bueltatzen da.

2.- Matrikulatu beharreko kredituak

2.1.- Ikasturte batean matrikulatu beharreko kreditu kopurua: Gutxienez ere: 30 /Gehienez ere: 84

- 12 eta 29 ECTS kredituren arteko matrikula bat ohiz kanpokoa da, eta errektoreak edo eskumena duen errektoreordeak baimenduko du. Eskabide orokorra aurkeztuko da Erregistro Orokorrean, justifikatzen duen dokumentazioarekin batera.
-  Horretaz gainera, hezkuntza-behar bereziak izaten ahal direla aurreikusten da. Ondorioz, beste laugarren ikasle-mota bat sortzen ahal da, eta halakotzat hartzeko banan-banako analisia beharko da.

2.2- Aukerako irakasgaiak uztea: Aukerakoak gainditzen ez badira, irakasgai horiek utzi eta beste batzuetan matrikulatzeko aukera dago, eta azken irakasgai hauetan ez dira kontuan hartuko utzitako irakasgaietako deialdiak.

2.3.- Deialdi kopurua

 

3.- IRAUPENA

  3.1.- Iraupen arauak: Errendimendua ikasturte bukaeran exijitzen da, eta ikasleak une horretan gaindituta izan behar dituen kreditu kopurua (ikasmaila guztietakoa) adierazten du, baliokidetutako/aitortutako edo egokitutako irakasgaiak kontuan hartu gabe. Formula honekin kalkulatzen da:

                                
          - n= titulazioan egindako matrikulazio kopurua, edo, seihilekoko matrikulak badira, titulazioan egindako matrikulazio kopurua zati bi*
          - ECTS= aurtengo ikasturtean matrikulatutako kredituak osotara

*Ikasleak seihilekoko eta urteko matrikulak egin baditu, n-ren balioa kalkulatzeko: seihilekoko matrikula kopurua zati bi egiten da; eta emaitza zehatza ez bada (matrikula kopurua bakoitia izan bada), kendu egiten zaio zati dezimala; gero, urteko matrikula kopurua gehitzen zaio.

Aurreko formula aplikatuz gero, ikasle batek matrikula egiten badu ikasturte bakoitzean 60 kreditutan: lehenengo ikasmaila bukatzean, guztira, 6 ECTS eduki behar ditu gaindituak; bigarrena bukatzean, 36 kreditu; hirugarrena bukatzean, 66 ECTS guztira, eta 4. ikasturtea bukatzean, 96 kreditu guztira.

Adibideak:

    -- Aurten 60 kreditutan Irakasletzan matrikula egin duen 1. ikasmailako (urteko matrikula) ikaslea (gradu horretan behin matrikulatu da osotara):
       (1-1) x (60/2) + 6= 6 ECTS, gutxienez ere kopuru hori gainditu behar du, ikasketekin jarraitzeko. 
                   
    -- Aurten 60 kreditutan Gizarte Lanean matrikula egin duen 2. ikasmailako (urteko matrikula) ikaslea (gradu horretan 2 aldiz matrikulatu da osotara, aurreko urtean eta aurten):
       (2-1) x (60/2) + 6= 36 ECTS, gutxienez ere kopuru hori gainditu behar du osotara, ikasketekin jarraitzeko.

Iraupen arauak betetzen ez dituztenek zilegi dute ikasketekin jarraitzeko eskaera Iraupen Batzordeari egitea: ESKAERA BIDERATZEKO MODUA

Iraupen Batzordeak eskaerari ezezkoa ematen badio, ikasleak utzi egin beharko ditu ikasketak, eta ondoko aukera hauek izango ditu (bi aukerak bateraezinak dira; bata edo bestea hautatu behar du):

  • Beste unibertsitate ikasketa batzuk hasi, onarpen prozedura orokorraren arabera, edo
  • Bi urte igaro ondoren, hasitako ikasketa berekin jarraitu.

   3.2.- Lehenagoko iraupen arauak. Ikasketak 2014/15 ikasturtean edo aurrekoetan hasi eta, araudi hau aplikatzeagatik, iraupen arauen betebeharrak betetzen ez dituzten ikasleek beren ikasketetan jarraitzeko aukera izango dute, lehenagoko iraupen arauetan ezarritakoa betetzen badute. Graduko Bulegoetan eskatzen ahal dute.