• ES
  • EU
  • EN


2. ikasmailetako eta hortik aurrerako matrikula


Matrikula aldatzeko eta baliogabetzeko modua

1. MATRIKULAREN ALDAKETA

Matrikularen aldaketaren barruan sartzen dira, besteak beste, taldea aldatzea, irakasgai bat edo batzuk ordeztea, gehitzea edo kentzea.

  • Eguna: 2017ko irailaren 4tik 14ra  / 2018ko urtarrilaren 9tik otsailaren 12ra
         Ikaslearen ukoagatik irakasgaiak kentzea eskatzeko epeak: azaroaren 6tik 10era arte eta 2018ko martxoaren 20tik 23ra arte.
  • Non: Kasuaren arabera, Graduko Ikasketen Atalean edo Erregistroan (Administrazioa).
MATRIKULA ALDATZEA

1.- TALDEA ALDATZEA

 

 

Irakasgai baten edo batzuen taldea aldatzea kasu hauetan onartzen da soilik:

    1. Ordu bateraezinak izatea matrikulatutako irakasgaien artean. Eskaera egiteko inprimakian egungo matrikularekin bateraezintasuna dagoela azaldu beharko da. 
    2. Taldeak trukatzea bi ikasleen artean.
    3. Ikaslearen lan orduak eta ikasketenak aldi berean edukitzeagatik..
    4. Goi mailako kirolariak, kirol taldeetan entrenatzeagatik edo unibertsitateko taldeetan kirola egiteagatik.
    5. Bateraezintasuna  musika kontserbatorioetako, dantzako edo beste diziplina artistiko batzuetako ikastegi ofizialetako goi-mailako edo maila ertaineko ikasketa ofizialen orduekin.
    6. Irakasgai baten hizkuntza oker aukeratuz gero, ikaspostu hutsak baldin badaude.
    7. Aparteko egoerengatik eta gertatzezkoetatik, eta ikasleak behar bezala justifikatutakoengatik. Ikasleen Gaietarako errektoreordeak ebatziko ditu, hala badagokio.

- Tramitea nola egin
 

2.- IRAKASGAIAK ORDEZTEA

Zilegi da matrikulatutako irakasgaiak kreditu kopuru bera edo handiagoa duten matrikulatu gabeko beste irakasgai batzuekin ordeztea, matrikulatutako kredituen behin-behineko antolaketari buruzko Graduko Arau Erregulatzaileen 18. artikuluan ezarritakoa betez.
- Prozedura: eskaera hau aurkeztu behar da NUPeko Erregistroan (Administrazio eraikina, astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:30era).

- Tramitea nola egin
 

3.- IRAKASGAIAK GEHITZEA

Zilegi da irakasgaiak gehitzea jada matrikulatuta daudenei, NUPeko araudian ezarritako matrikularen mugak betez.
- Prozedura: eskaera hau aurkeztu behar da Graduko Ikasketen bulegoan (Administrazio eraikina, astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:30era).

- Tramitea nola egin
 

4.- IRAKASGAIAK KENTZEA  (baliogabetze partziala)

Zilegi da baliogabetze partziala kasu hauetan, Graduko arauen 21. artikuluan ezarritakoa betez:

    4.1. Ikasleak berariaz uko egin duelako. Lehen matrikulako irakasgaietarako bakarrik; ez lehenago matrikulatu baino gainditu ez diren irakasgaietarako. Behin bakarrik irakasgai bakoitzeko, eta inoiz ez matrikula egin den lehenengo ikasturtean, unibertsitatean aurretik izena emanez. Kasu horretan, ordaindutako zenbatekoa ez da itzuliko.
    4.2. Aparteko egoerengatik, gertatzezkoengatik eta behar bezala justifikatutakoengatik. Ikasleen Gaietarako errektoreordeak ebatziko ditu, hala badagokio. Kasu zehatz bakoitzerako ezarritako dokumentazioa eskatuko da. Kasu honetan, matrikularen zenbatekoa itzuliko da.
    4.3. (Ikasketak 2016/2017 ikasturtea baino lehen eta 2016/2017 eta 2017/2018 ikasturteetan hasi zituzten ikasleek) Kendu aurreko ikasturteetan gainditu ez diren irakasgaiak, denen kredituak batuta 18 ECTS kreditu edo gehiago badira. Gehienez ere ECTS kredituen erdiak kentzen ahal dira, goiko ikasmailetatik hasita. Prezio publikoen zenbatekoa itzultzea dakar.
    4.4. NUPen mugikortasun aldian ematen diren irakasgaiak deuseztatzea. Prezio publikoen zenbatekoa itzultzea dakar.

- Tramitea nola egin
 

5. BESTE BATZUK

Zilegi da matrikula aldatzea, eskubidea izanda, ikasleak ez duelako eskatu salbuespena edo diru-onura matrikula ordaintzeko, edo ordainketarako behar duen eta hasieran aukeratu ez duen beste kontzepturen bat. Esaterako, ordainketa zatikatzea. 
- Prozedura: Graduko Ikasketen bulegoan eskatu behar da (Administrazio eraikina, astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:30era).

2. MATRIKULA BALIOGABETZEA

Matrikula erabat baliogabetzea
Ikasleek matrikula erabat baliogabetzeko eskubidea edukiko dute inolako justifikaziorik gabe, ondorengo atalean ezartzen diren epeetan.
 
Prozedura Matrikula baliogabetzea. Matrikula ez ordaintzeak ez du esan nahi baliogabetu denik, baliogabetzea berariaz eskatu behar da ondoren esaten den moduetako batez:
   - Bidali mezu bat grado@unavarra.es, posta elektronikoko helbidera, eta erantsi NAN eskaneatua.
   - Aurkeztu eskabide bat Unibertsitateko Erregistroan (Administrazioa). Ikasleak aurkeztuko du eskabidea, edo bestela behar bezala baimenduta dagoen beste pertsona bat.

Matrikula baliogabetzen ez bada,  gero edozein tramite egitea galarazten duen zor bat hartzen da Unibertsitatearekin, esaterako espedientearen lekualdaketa beste unibertsitate batera, ziurtagiriak edo tituluak ematea, baita beste edozein irakaskuntza edo administrazio kudeaketa egitea ere.
Epea
  • 2017ko irailaren 29ra arte (Matrikula ikasturtea hasita dagoenean eginez gero, deuseztatzeko epea 20 egun baliodunekoa da, matrikula egiten denetik kontatuta).
  • Egun hori pasatzen denean EZ da matrikula baliogabetzen ahalko,  tartean ikasketekin jarraitzea galaratzen duten bat-bateko eta aparteko gorabeherak ez badira, behar bezala justifikatuak. Hori gertatzen bada, matrikula baliogabetuko da, ebaluazio-aktetan kalifikazioa daukaten irakasgai ebaluatuena izan ezik. Ikaslea 1. mailakoa bada, ikasketa beretan ikasteko eskubidea edukiko du, aurreinskripzioa berriro egin behar izan gabe.
  • Matrikula baliogabetzen bada, matrikulatu, aitortu edo baliokidetutako kredituengatik ordaindutako prezio publikoen % 100 itzuliko da, betiere aipatu kreditu horiek aktan kalifikaziorik ez badute matrikula baliogabetu nahi den ikasturtean. Inolaz ere ez dira itzuliko espedientea irekitzeagatik ezarritako prezio publikoak ezta kudeaketa administratiboari dagozkionak ere. (info +).
  TRAMITEA NOLA EGIN