• ES
 • EU
 • EN


2. ikasmailetako eta hortik aurrerako matrikula


Matrikula aldatzeko eta baliogabetzeko modua

1. MATRIKULAREN ALDAKETA

Matrikularen aldaketaren barruan sartzen dira, besteak beste, taldea aldatzea, irakasgai bat edo batzuk ordeztea, gehitzea edo kentzea.

 • Epea:
  18/19 ikasturtea
  Matrikula aldatzeko epea: 2018ko irailaren 3tik 14ra arte / 2019ko urtarrilaren 7tik otsailaren 16ra arte
  - Ikaslearen ukoagatik irakasgaiak kentzea eskatzeko epeak: 2018ko azaroaren 5etik 9ra arte eta 2019ko martxoaren 18tik 22ra arte.
 • Non: Kasuaren arabera, Graduko Ikasketen Atalean edo Erregistroan (Administrazioa).
MATRIKULA ALDATZEA

1.- TALDEA ALDATZEA

 

 

Irakasgai baten edo batzuen taldea aldatzea kasu hauetan onartzen da soilik:

    1. Ordu bateraezinak izatea matrikulatutako irakasgaien artean. Eskaera egiteko inprimakian egungo matrikularekin bateraezintasuna dagoela azaldu beharko da. 
    2. Taldeak trukatzea bi ikasleen artean.
    3. Ikaslearen lan orduak eta ikasketenak aldi berean edukitzeagatik..
    4. Goi mailako kirolariak, kirol taldeetan entrenatzeagatik edo unibertsitateko taldeetan kirola egiteagatik.
    5. Bateraezintasuna  musika kontserbatorioetako, dantzako edo beste diziplina artistiko batzuetako ikastegi ofizialetako goi-mailako edo maila ertaineko ikasketa ofizialen orduekin.
    6. Irakasgai baten hizkuntza oker aukeratuz gero, ikaspostu hutsak baldin badaude.
    7. Aparteko egoerengatik eta gertatzezkoetatik, eta ikasleak behar bezala justifikatutakoengatik. Ikasleen Gaietarako errektoreordeak ebatziko ditu, hala badagokio.

- Tramitea nola egin
 

2.- IRAKASGAIAK ORDEZTEA

Zilegi da matrikulatutako irakasgaiak kreditu kopuru bera edo handiagoa duten matrikulatu gabeko beste irakasgai batzuekin ordeztea, matrikulatutako kredituen behin-behineko antolaketari buruzko Graduko Arau Erregulatzaileen 18. artikuluan ezarritakoa betez: Tramitea nola egin
 

3.- IRAKASGAIAK GEHITZEA

Zilegi da irakasgaiak gehitzea jada matrikulatuta daudenei, NUPeko araudian ezarritako matrikularen mugak betez: Tramitea nola egin

4.- IRAKASGAIAK KENTZEA  (baliogabetze partziala)

Zilegi da baliogabetze partziala kasu hauetan, Graduko arauen 21. artikuluan ezarritakoa betez:

    4.1. Ikasleak berariaz uko egin duelako. Lehen matrikulako irakasgaietarako bakarrik; ez lehenago matrikulatu baino gainditu ez diren irakasgaietarako. Behin bakarrik irakasgai bakoitzeko, eta inoiz ez matrikula egin den lehenengo ikasturtean, unibertsitatean aurretik izena emanez. Kasu horretan, ordaindutako zenbatekoa ez da itzuliko.
    4.2. Aparteko egoerengatik, gertatzezkoengatik eta behar bezala justifikatutakoengatik. Ikasleen Gaietarako errektoreordeak ebatziko ditu, hala badagokio. Kasu zehatz bakoitzerako ezarritako dokumentazioa eskatuko da. Kasu honetan, matrikularen zenbatekoa itzuliko da.
    4.3. NUPen mugikortasun aldian ematen diren irakasgaiak deuseztatzea. Prezio publikoen zenbatekoa itzultzea dakar.

- Tramitea nola egin
 

5. BESTE BATZUK

Zilegi da matrikula aldatzea, eskubidea izanda, ikasleak ez duelako eskatu salbuespena edo diru-onura matrikula ordaintzeko, edo ordainketarako behar duen eta hasieran aukeratu ez duen beste kontzepturen bat. Esaterako, ordainketa zatikatzea. 
- Prozedura: Graduko Ikasketen bulegoan eskatu behar da (Administrazio eraikina, astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:30era).

2. MATRIKULA BALIOGABETZEA

Matrikula erabat baliogabetzea
Ikasleek matrikula erabat baliogabetzeko eskubidea edukiko dute inolako justifikaziorik gabe, ondorengo atalean ezartzen diren epeetan.
 
Prozedura Matrikula baliogabetzea. Matrikula ez ordaintzeak ez du esan nahi baliogabetu denik, baliogabetzea berariaz eskatu behar da. 
Tramitea nola egin

Matrikula baliogabetzen ez bada,  gero edozein tramite egitea galarazten duen zor bat hartzen da Unibertsitatearekin, esaterako espedientearen lekualdaketa beste unibertsitate batera, ziurtagiriak edo tituluak ematea, baita beste edozein irakaskuntza edo administrazio kudeaketa egitea ere.

Epea
 • 2017ko irailaren 29ra arte (Matrikula ikasturtea hasita dagoenean eginez gero, deuseztatzeko epea 20 egun baliodunekoa da, matrikula egiten denetik kontatuta).
 • Egun hori pasatzen denean EZ da matrikula baliogabetzen ahalko,  tartean ikasketekin jarraitzea galaratzen duten bat-bateko eta aparteko gorabeherak ez badira, behar bezala justifikatuak. Hori gertatzen bada, matrikula baliogabetuko da, ebaluazio-aktetan kalifikazioa daukaten irakasgai ebaluatuena izan ezik. Ikaslea 1. mailakoa bada, ikasketa beretan ikasteko eskubidea edukiko du, aurreinskripzioa berriro egin behar izan gabe.
 • Matrikulatu edo aitortutako kredituengatik ordaindutako prezio akademikoen % 100 itzuliko da, betiere kreditu horiek aktan kalifikaziorik ez badute matrikula baliogabetu nahi den ikasturtean. Prezio administratiboak ez dira itzuliko, hau da, beti ordaindu behar dira. (info +).