• ES
  • EU
  • EN


Kredituen balioa aitortu eta horiek transferitzea


Gradua: NUPeko unibertsitateko ikasketen aitorpena

Unibertsitate ikasketak NUPen edo beste edozein unibertsitatetan gainditu badituzu, kredituen aitorpena eskatzen ahal duzu beste ikasketa batzuetan onartua izan zarenean. Kreditu hauek aitortzen ahal dira, bai titulua amaitu baduzu, baita amaitu ez baduzu ere (irakasgaiak/moduluak).

Aitortutako kredituak espediente berriaren barruan sartzen dira, eta jatorrizko espedientean lortutako kalifikazioa gorde egiten da. Xede-titulazioan gainditzeko geratzen den kreditu kopurua aitortutako kredituen kopuru berean murriztuko da.

Gradu amaierako lana ez da aitor­tuko.

Xede titulua jakintza-adar berekoa bada, adar horretako oinarrizko prestakuntzako gaiei dagozkien 36 kredituren balioa aitortuko da gutxienez.

Irakasgai nahitaezko eta aukerakoetan, eta kanpoko praktiketan, ezinezkoa izango da irakasgai baten aitor­tza partziala egitea.

Eskaerak aurkezteko epea: 

  • 2019ko abuztuaren 16ra arte (1. epea, uztailean matrikulatutako ikasleentzat)
  • 2019ko irailaren 13ra arte (2. epea, abuztutik aurrera matrikulatutako ikasleentzat)

Prezioa:
   Eskaera: 41,15 €.
   Aitortutako irakasgai bakoitzeko % 10 ordaindu behar da unibertsitateko irakasgaia bada, eta % 25 beste unibertsitateetako irakasgaiak badira.

Tramitea nola egin

GRADUKO TITULAZIOEN ARTEKO KREDITUAK AITORTZEKO TAULAK, IKASTEGIEN ARABERA

Giza eta Gizarte Zientzien Fakultatea

      

 

Zientzia Juridikoen Fakultatea Laster argitaratuko dira
Ekonomia Zientzien Fakultatea
Osasun Zientzien Fakultatea Laster argitaratuko dira
NIGMET Laster argitaratuko dira
TIIGMET

Titulazio horren gaineko ardura duen ikastegiko Irakaskuntza Batzordeak egingo du kredituak aitortzeko proposamena. Ebazpenean agertuko dira balioa aitortu eta transferitutako kredituak, eta, hala balitz, egin behar diren eta egin behar ez diren irakasgaiak, uste delako irakasgai honetako gaitasunak balioa aitortutako kredituen bidez eskuratu direla.