• ES
  • EU
  • EN


Aurkezpena


Gizarte Kontseiluak gizarteak unibertsitatean parte hartzeko duen erakunde kolegiatua da Gizarte Kontseilua, eta, ildo honetan, bere eginkizuna da sustatzea nafar erakunde eta gizartearen eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren arteko harremanak. Arlo ekonomikoan eginkizun garrantzizkoak ditu, esaterako Unibertsitatearen aurrekontua onestea, eta afera ekonomikoak gainbegiratzea; aldi berean, garapen instituzionalean ere eginkizun garrantzizkoak ditu, esaterako plangintza estrategikoan parte hartzea edo txosten lotesleak prestatzea titulazio berriak martxan jartzeko. Era berean, bere ardura da gizarteak Unibertsitatearen finantzabidean lagun dezan sustatzea. Gainera, Gizarte Kontseiluak Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin lankidetzan aritu behar du Europako Unibertsitate Eremu berria eraikitzeko, eta unibertsitatearen eta bere inguru kultural, profesional, ekonomiko eta sozialaren arteko harremanak sustatzeko, beti unibertsitatearen kalitatearen alde.

Herrialde garatu gehienek antzeko organoak ohi dituzte beren unibertsitateetan, hainbat izenekin (governing body, board of trustees…). Erakunde kolegiatuak dira, zeinetan gizartearen ordezkariak aritzen baitira, unibertsitate komunitateko kide nabarmenekin batera. Hemen baduzu modua hauek ezagutzeko: kontseilu britaniarrak (Committee of University Chairs) eta Estatu Batuetakoak (Association of Governing Boards).

Hemeretzi kontseilukidek osatzen dute Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte Kontseilua. Horietarik sei, unibertsitate komunitateko kideak dira: errektorea, idazkari nagusia, kudeatzailea, irakasle bat, ikasle bat eta admnistrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkari bat. Beste hamahiru kidek Nafarroako gizartearen interesak ordezkatzen dituzte. Honela izendatzen dira: Nafarroako Parlamentuak bost izendatzen ditu, gehiengo absolutuaz; beste bi Nafarroako erakunde sindikal esanguratsuenek izendatzen dituzte; beste bi, Nafarroako enpresarien elkarte esanguratsuenek; eta beste lau Hezkuntza Departamentuko tirularrak izendatzen ditu.